24

Konzultant / IT tester – čo robí? Prezradí ti kolega Lukáš

Zaujímaš sa o prácu v msg life Slovakia? Spoznaj našich kolegov a zisti viac o tom, ako sa k svojej pozícií dostali, aké majú úlohy a ako vyzerá ich bežný deň. Dnes na otázky o svojom zamestnaní odpovedal Lukáš, softvérový tester a aktuálne aj test manager v msg life Slovakia.

Ako dlho pôsobíš v msg life Slovakia?

„Do msg life som nastúpil v novembri 2016.”

Na akú pozíciu si nastúpil?

„Nastúpil som na pozíciu IT tester konzultanta.”

Akú pozíciu zastávaš aktuálne?

„Aktuálne pôsobím ako IT test manager a zároveň som stále na dvoch projektoch ako test engineer.

Ako si sa dostal k testovaniu?

„Paradoxne, bolo to takpovediac náhodou. Po vyše roku strávenom v zahraničí ma okolnosti prinútili vrátiť sa na Slovensko. Keďže som chcel najskôr stabilizovať svoju finančnú situáciu, chcel som ísť, ako sa hovorí, ,na istotu‘.  Pozíciu testera som vnímal ako dobrý odrazový mostík. Ponuka od msg life Slovakia ma jednoznačne spomedzi ostatných ponúk najviac zaujala, a tak som poslal svoj životopis.

Čo ťa zaujalo na práci v msg life Slovakia? Prečo si si vybral práve nás?

„Jednoznačne to bola možnosť využiť znalosti nemeckého jazyka. Okrem toho som videl širokú škálu možností ďalšieho kariérneho smerovania, čo sa mi koniec koncov potvrdilo. V neposlednom rade to bolo aj veľmi dobré finančné hodnotenie a pre mňa zaujímavé firemné benefity.”

V čom sa práca u nás líši od predchádzajúcich pracovných skúseností?

„Zatiaľ nemám veľa pracovných skúseností. Pracoval som rok v štátnej sfére ako vedecký pracovník. Jednoznačne vnímam rozdiel v pomere odvedenej práce a ohodnotenia. Tým nemám na mysli len finančný aspekt, ale aj ďalšie benefity.”

Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?

„Moja náplň práce je veľmi pestrá. Deň mám rozdelený na dve fázy. Prvá fáza trvá od 6-tej hodiny ráno do 10-tej hodiny. V tomto čase mám svoj ,pokoj‘, pretože môžem pracovať na úlohách, ktoré nevyžadujú nikoho ďalšieho a dokážem ich splniť sám.

V druhej fáze mám už kalendár zaplnený termínmi. Tie bývajú náročné ale konštruktívne, riešime rôzne problémy a spolu s kolegami sa snažíme nájsť optimálny postup. Na konci pracovného dňa si vždy urobím prehľad úloh a pripravím si približnú agendu na ďalší deň.”

Na čom aktuálne pracuješ?

„Ako vedúci tímu mám primárne na starosti organizačné veci – koordinujem činnosť tímu, plánujem, pripravujem rôzne dokumentácie, prezentácie a v neposlednom rade sa snažím optimalizovať procesy a zlepšovať kvalitu práce v tíme. Okrem toho pracujem ako technical test analyst na dvoch rakúskych projektoch, kde väčšina úloh pozostáva v podpore kolegov a riešení rôznych technických problémov s testovacími aplikáciami, prípadne s databázou, testovacím prostredím a podobne. Často pracujem aj ako ,spojka medzi testermi a vývojármi, najmä pokiaľ ide o testy, ktoré sú technicky náročnejšie. Napríklad, aj keď je potrebné niečo zapisovať priamo do databázy, volať priamo viaceré scripty a programy a podobne.”

Tester v msg life Slovakia
Ako vedúci tímu má primárne na starosti organizačné záležitosti.

S kým všetkým komunikuješ a riešiš prípadné problémy?

„Samozrejme, najčastejšie s členmi môjho tímu. Okrem toho som v kontakte so skillmanagermi, inými tímami a samozrejme, na projektovej úrovni s kolegami z vývoja, či už sú to Java programátori, integrátori alebo matematici.”

Na akom projekte práve pracuješ?

„Najviac prichádzam do kontaktu s dvomi už spomínanými rakúskymi projektami. Nakoľko môj tím poskytuje podporu a coaching pre testerov na viacerých projektoch, ako vedúci tímu som v kontakte s mnohými ďalšími projektmi, takže je to veľmi pestré a dynamické.”

Aké programy využívaš pri práci?

„Okrem klasických kancelárskych záležitostí ako napríklad MS Office veľmi často pracujem s Eclipse, GIT, Putty, Jenkins, DBVizualiser a  rôznymi porovnávacími programami ako napríklad BeyondCompare alebo DiffDog. Samozrejme, máme aj viaceré firemné aplikácie slúžiace na automatizáciu testovania. Okrem toho používam aj viacero malých aplikácií,  ktoré niekedy vedia uľahčiť život, napríklad FileLocator, Greenshot a podobné drobnosti.”

Aké zručnosti/vedomosti sú dôležité pre tvoju pracovnú pozíciu?

„Asi to bude znieť ako klišé, ale za jednoznačne najdôležitejšie považujem pre svoju prácu analytické myslenie. Okrem toho je potrebná schopnosť rýchlo si pospájať súvislosti a nebáť sa prevziať zodpovednosť. Čo sa vedomostí týka, je podľa mňa potrebné mať určitú poisťovnícku a IT gramotnosť, všetko ostatné sa dá veľmi rýchlo naučiť ,za behu‘.”

Čo máš na svojej práci najradšej?

„Najradšej mám na svojej práci jednoznačne možnosť riešiť problémy a optimalizovať procesy. A nemám rád monotónnosť bez viditeľných výsledkov. Toto na našťastie na mojej pozícií stáva veľmi zriedkavo.”

Akí sú tvoji kolegovia?

„Samozrejme, sme tu zmes rôznych osobnostných typov a pováh. Ale musím povedať, že s mnohými kolegami si veľmi dobre rozumiem. Samozrejme, ako na akomkoľvek inom pracovisku, aj tu si s niektorými kolegami rozumiem viac, s inými menej. Ale to je myslím úplne prirodzené a v poriadku.”

Príjemný pracovný kolektív
S mnohými kolegami si veľmi dobre rozumie.

Aké vlastnosti by mal mať tvoj nový kolega, aby zapadol do kolektívu?

„Do kolektívu podľa mňa zapadne hocikto, kto má záujem začleniť sa.”

3 slová, ktoré ti napadnú, keď sa povie msg life Slovakia?

„IT, poisťovníctvo, môj zamestnávateľ ?”

Zaujala ťa Lukášova práca? Máš skúsenosti s testovaním softvéru, alebo by si rád skúsil niečo nové? Pozri si naše najnovšie pracovné ponuky pre consulting a testovanie.

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.