24

Schopnosti a zručnosti v životopise, ktoré ťa odlišujú od ostatných uchádzačov

Ako vyzerá zaujímavý životopis? To je otázka, ktorá dokáže potrápiť nielen uchádzača o prácu, ale aj personalistov. Počas rozhodovacieho procesu sa musia zorientovať v stovkách životopisov a vybrať vhodného adepta, takže aj oni občas majú dilemu, ktorý uchádzač o prácu je ten pravý. Poradíme ti, ako vyšperkovať svoje CV, aby si zaujal recruiterov a mal tak vyššie šance zamestnať sa. Spísali sme preto desať tipov, ktorými by si sa mal riadiť.

1. Ktoré požadované schopnosti ovládaš?

Zameraj sa len na skúsenosti, ktoré sú dôležité pre konkrétnu pozíciu. Vyzdvihni ich a poukáž na svoje kvality, znalosti a skúsenosti. Práve tie by mali byť alfou a omegou kvalitného CV-čka, ktoré ti pomôže nájsť si prácu.

Personalista si počas čítania dobrého opisu znalostí a schopností povie, že nimi naozaj ovplývaš a máš záujem sa v nich aj naďalej zlepšovať. Buď detailný a popíš, ktoré schopnosti ťa odlišujú od ostatných uchádzačov. Ukáž sa v tom najlepšom svetle, neboj sa pochváliť.

TIP: Zabudni na to, že existuje nejaký univerzálny životopis, ktorý by bol vhodný pre každú pozíciu. Stále sa nájdu uchádzači, ktorí posielajú rovnaké CV do každej spoločnosti, v ktorej by chceli pracovať. To je chyba, pretože každá firma je špecifická a vyžaduje od zamestnancov odlišné zručnosti a schopnosti.

2. Aká je úroveň schopností, ktoré ovládaš?

Ak chceš napísať dobrý životopis, nezabudni uviesť stupeň svojich schopností. Je veľký rozdiel medzi základnou a pokročilou úrovňou, napríklad v prípade rôznych programov. Neboj sa rozpísať o svojich schopnostiach a uviesť príklady tvojej práce, ktoré potvrdia aké máš schopnosti. Personalisti radi uvidia reálne výstupy, podľa ktorých si vyberú ideálneho kandidáta.

Odpovedz na tri dôležité otázky:

  • V akom rozsahu a akým spôsobom si využíval svoje schopnosti?
  • Na akých úlohách a pre koho si pracoval?
  • S kým si počas práce na zadaných úlohách komunikoval či spolupracoval?

Buď jasný, vecný a opíš svoje úspechy, ktoré si dosiahol. Akými spôsobmi si bol pre firmu prínosný. Vymyslel si inovatívny koncept? Pracoval si na projektoch, vďaka ktorým si získal nové odborné schopnosti a zručnosti? Uveď konkrétne príklady či situácie, ktoré tvoje triumfy potvrdia.

3. Zaujmi na pohovore a snaž sa byť originálny

Podobne ako pri písaní eseje, svoje „promo” rozdeľ na tri časti – úvod, jadro a záver.

  • Úvod bude slúžiť na to, aby si upútal a získal pozornosť.
  • V jadre ukážeš vlastnú hodnotu. Poukážeš na to, prečo si výnimočný a prečo by si mali vybrať práve teba.
  • V závere by sa mali nachádzať dôkazy o tvojich skúsenostiach, ktoré slúžia na to, aby si získal dôveru.

    Osvedčené tipy pre napísanie dobrého životopisu
    Vytvor si aj ty životopis, ktorý ťa odlíši od ostatných kandidátov.

4. Mysli na dĺžku svojej praxe

Nezabudni spomenúť, koľko času si strávil prácou s určitými nástrojmi či systémami. Uveď nielen čas, ktorý si investoval do práce, ale vyzdvihni aj čas strávený na vlastných projektoch. Absolvoval si kurzy, chodil si na stáže, alebo si získal skúsenosti vďaka samoštúdiu? Určite tieto informácie nevynechaj, dodajú tvojmu životopisu pridanú hodnotu.

Vedel si, že…
…vo svojom životopise by si mal vyzdvihnúť aj svoje soft skills? Takzvané „mäkké zručnosti“, niekedy nazývané aj prenosné, sú schopnosti, ktoré získaš v akejkoľvek práci a rozvíjaš ich. Ide o tímovú prácu, riešenie problémov, zvládanie konfliktov, časový manažment a podobne.

5. Aké schopnosti by si sa chcel naučiť v novej práci?

V popisoch práce sú uvádzané schopnosti, ktoré sú výhodou a zvyšujú tvoje šance zúčastniť sa výberového konania. Personalisti neočakávajú, že každú jednu z nich ovládaš dokonale. Navyše, v novej práci sa stretneš s novými úlohami, vďaka ktorým tieto schopnosti nadobudneš alebo si ich zdokonalíš.

Plusom je ochota učiť sa a vzdelávať. Nemáš niektorú zo skúseností, ktoré sú uvádzané v popise práce? Nenechaj sa tým odradiť. Vo svojom životopise sa môžeš zmieniť, že ide o pozitívnu výzvu do budúcna a rád sa naučíš čokoľvek nové.

6. Prečo sa chceš zlepšovať v tvojich schopnostiach?

Ak máš základy nejakej zručnosti a neustále pracuješ na jej zlepšovaní, nezabudni to spomenúť. Uveď aj schopnosti, ktoré ťa naozaj zaujímajú a chceš sa v nich zlepšiť. Opíš, čo momentálne robíš pre svoj posun. Vďaka týmto informáciám bude tvoj životopis vyčnievať medzi inými.

Skvelým nápadom je uviesť aj dôvod, prečo sa práve tieto schopnosti chceš naučiť v rámci pozície, o ktorú máš záujem. Každého personalistu zaujíma, či máš záujem o dlhodobú spoluprácu, prípadne či si dokážeš predstaviť svoju budúcnosť v povolaní alebo v odvetví, o ktoré si prejavil záujem. Podobné informácie môžeš doplniť aj do záveru životopisu.

7. Nepodceňuj sa v CV ani na pohovore

Stáva sa, že uchádzač vo svojom životopise nevedomky prezradí, prečo je na danú pozíciu nevhodný. Chybou je tiež neúplný či nedostatočný popis dosiahnutých skúseností, ako aj málo uvedených skúseností z praxe. Niekedy pritom uchádzači tieto skúsenosti majú, len ich z rôznych dôvodov nepridajú do životopisu. Veľakrát aj preto, že si neveria.

Bežným javom je, že sa uchádzači podceňujú a do CV uvedú nižšiu úroveň znalostí, akými naozaj disponujú. Týka sa to najmä úrovne ovládania cudzích jazykov. Personalisti tieto schopnosti môžu odhaliť až po opakovanom kontaktovaní záujemcu, čo sa však deje len výnimočne. Ak ide o atraktívnu pracovnú ponuku, na ktorú sa hlási veľa ľudí, HR manažéri vyberú len tých najlepších a najskúsenejších. Ty tak môžeš prísť o jedinečnú príležitosť len preto, že si podcenil svoje schopnosti.

Tvorba životopisu a adekvátny čas
Vyskúšaj našich 10 tipov na napísanie životopisu, ktorý rozhodne bude stáť za to.

8. Čo by si radšej nemal dávať do životopisu?

Personalisti často musia vyhodnotiť množstvo životopisov. Niektoré z nich sú plné nevhodných, zbytočných či dokonca príliš osobných informácií. Stretávajú sa tiež s dlhými a príliš detailnými popismi pracovnej praxe, ktorá navyše ani nesúvisí s aktuálnou pracovnou ponukou.

Zamestnávateľa rovnako nezaujímajú tvoje koníčky a záujmy, ale profesijný život. Ak sa personalista bude zaujímať o to, aký si človek a čo ťa baví, pravdepodobne sa ťa to spýta až na pohovore. Zoznam hobby zaberá príliš veľa cenného priestoru v životopise. Výnimkou je, ak medzi tvoje koníčky a záujmy patrí dobrovoľníctvo alebo zaujímavý projekt, ktorý je relevantný pre pozíciu, o ktorú sa uchádzaš.

TIP: Dobrý životopis by nemal obsahovať viac ako dve strany A4. Snaž sa byť jasný, trefný a výstižný.

9. Najdôležitejšia otázka, ktorú by si mal zodpovedať

Správny životopis by mal obsahovať odpoveď najmä na jednu dôležitú otázku. Prečo si ty vhodným adeptom na pozíciu, o ktorú máš záujem? Pracuj s touto otázkou naprieč celým tvojím CV-čkom, pretože by s ňou mala súvisieť každá jedna časť, ktorú vložíš do životopisu.

10. Tri informácie, ktoré nezabudni uviesť v CV

Úroveň jazykových znalostí

Ak ovládaš cudzie jazyky, ku každému z nich uveď aj úroveň, akou jazyk ovládaš. Pokojne môžeš uviesť aj úroveň začiatočníka (A1), ak si sa jazyku istý čas venoval. V našej spoločnosti prijímame ľudí s nemeckým jazykom na úrovni A2, ktorá je kľúčová pre prijatie. V jazyku máš potom príležitosť naďalej sa zlepšovať prostredníctvom firemných vzdelávacích kurzov, ktoré z časti spadajú aj do pracovnej doby. Prečítaj si viac o našich firemných benefitoch.

O aktívnej znalosti jazyka sa hovorí v súvislosti s úrovňou B2. Ak ti pri dorozumievaní postačí menšia pomoc a dokážeš sa v jazyku aktívne dohovoriť, určite sa nepodceňuj. V prípade, že ti cudzí jazyk veľmi nejde, nie si si istý výslovnosťou alebo nemáš širokú slovnú zásobu, do CV uveď najviac úroveň B1. Ak si pokročilý znalec jazyka, bezproblémovo mu porozumieš a vieš sa v ňom s ľahkosťou vyjadrovať, odporúčame ti úroveň C1. Pre najväčších jazykových expertov slúži úroveň C2, ktorá sa približuje znalosti jazyka ako materinskej reči.

Dosiahnuté vzdelanie, kurzy, certifikáty a školenia

Informácie o vzdelaní uveď do hornej časti životopisu. Spomeň školy, na ktorých si študoval a uveď aj absolvované kurzy, workshopy, školenia alebo certifikáty, ktoré si získal. Uvádzaj vždy ich reálne časové vymedzenie, vrátane dátumu začiatku, konca a počtu hodín, ktoré si venoval konkrétnemu kurzu či školeniu.

Ak si náhodou študoval na vysokej škole ale nedoštudoval ju, napíš aj túto skutočnosť. Môžeš opísať, čo si sa počas štúdia naučil, alebo čomu si sa venoval. Uviesť môžeš aj tému diplomovej práce, ktorú si spracoval počas štúdia. Spomeň ju najmä vtedy, ak má súvis s tvojím pracovným smerovaním a pracovnou pozíciou.

Pracovné skúsenosti

Uvádzaj ich zostupne, čiže na vrch napíš tie najaktuálnejšie. Uveď názov spoločnosti, v ktorej si pracoval, pozíciu a časové rozhranie. Najlepšie je uviesť celý dátum začiatku a konca pracovného pomeru. Ak si pracoval na polovičný úväzok, spomeň aj túto skutočnosť. V prípade, že si mal obdobie, keď si nepracoval, jasne a vecne ho tiež pomenuj.

Pri každej pracovnej skúsenosti uveď päť zodpovedností, ktoré si mal počas výkonu práce. Možno sa ti zdajú jednoduché a nepotrebné, no mysli na to, že sú podstatnou súčasťou pri vyhodnotení tvojho CV. Ak sa ti zdá päť bodov málo, môžeš pridať aj ďalšie, no zbytočne ich nerozpisuj a zdôrazni len tie najdôležitejšie.

Záver

Teraz už vieš, ako napísať životopis, ktorý bude stáť za to a zvýši tvoje šance dostať sa na pohovor či získať prácu. Najdôležitejšou súčasťou je poukázať na vlastnú hodnotu a na to, prečo si práve ty ideálnym kandidátom.

Prečo si majú vybrať práve teba spomedzi všetkých uchádzačov? Uveď vlastnosti odpovedajúce na túto otázku do životopisu a uvidíš, že získaš omnoho viac pozvánok na pohovor a nakoniec aj tvoju vysnívanú prácu. Napríklad u nás v msg life Slovakia. Prezri si najnovšie pracovné ponuky a absolvuj online pohovor.

 

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.