24

Gabika ti prezradí, čo obnáša práca Business Consultanta

Gabika sa k poradenstvu v oblasti poisťovníctva dostala z pozície testerky. Rada sa posúva vpred a učí nové veci. Preto prijala ponuku vyskúšať si pozíciu konzultanta a zastrešiť projektovú tému aj z odborného hľadiska. Keďže bola v tíme krátko, táto možnosť bola pre ňu výzvou, za ktorú je ale vďačná, keďže kombinácia poradenstva a testu ju baví viac.

Ako dlho pôsobíš v msg life Slovakia?

„Do spoločnosti msg life Slovakia som nastúpila vo februári 2015.”

Na akú pozíciu si nastúpila?

„Bola som prijatá na pozíciu Tester softvérových aplikácií.”

Akú pozíciu zastávaš aktuálne?

„Aktuálne pracujem na pozícii Business Consultant, avšak k testu mám stále blízko.”

Ako si sa dostala k testovaniu a poradenstvu?

„K testovaniu som sa dostala až v msg life Slovakia a k poradenstvu cez test, v podstate náhodou. Testovala som tému, ktorej konzultantka odchádzala na iný projekt a spýtali sa ma, či by som danú tému neprebrala aj z odborného hľadiska. Bola som vo firme krátko a konzultantov sme mali iba v Nemecku, preto bola pre mňa táto ponuka poctou a výzvou zároveň. Vždy ma bavilo posúvať sa a učiť nové veci, a tak som súhlasila. Musím povedať, že som rada, lebo kombinácia poradenstva a testu je pre mňa zaujímavejšia ako samotný test.

Neštudovala som IT, ale medzinárodný finančný manažment formou nemeckofónneho štúdia, ktoré organizuje Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenberg. Základy z IT-oblasti, ktoré som potrebovala vedieť, som sa vcelku rýchlo naučila v rámci zaškoľovania a pri absolvovaní ISTQB-certifikácie.

Postupom času sa pri práci rozširovali aj moje IT zručnosti. Stále prichádzajú nové veci, ale viem, že keď si s niečím IT nebudem vedieť poradiť, môžem sa obrátiť na našich adminov, vývoj alebo iného kolegu a oni mi s tým technickým „problémom“ pomôžu. Určite sa nemôžem porovnávať s niekým, kto vyštudoval IT, ale to čo viem, mi stačí na plnohodnotné vykonávanie mojej práce a práca konzultanta nie je technicky až tak náročná.”

Čo ťa zaujalo na práci v msg life Slovakia? Prečo si si vybrala práve nás?

„Po ukončení štúdia som nemala úplne jasnú predstavu o tom, čo by som chcela robiť. Prijali ma do viacerých firiem a pre msg life som sa rozhodla, lebo som od kamarátky dostala dobrú referenciu na túto spoločnosť. Pohovor sa niesol v milej atmosfére, bol kladený dôraz na nemčinu a finančné ohodnotenie bolo tiež dobré.”

V čom sa práca u nás líši od predchádzajúcich pracovných skúseností?

„Keďže toto je moja prvá práca na trvalý pracovný pomer, môžem ju porovnať iba s brigádami popri škole, a to nie je úplne adekvátne. Pôsobila som síce v sektore služieb, ale prichádzala som do kontaktu s oveľa širším spektrom rôznych zákazníkov, ktorí sa menili. Bolo to zaujímavé, dynamické a aj ja som bola omnoho viac v pohybe. Práca v msg life je kancelárska, za počítačom, zákazník je v Nemecku, takže komunikujeme prevažne online. Finančné aj nefinančné ohodnotenie je samozrejme neporovnateľné a veľmi sa mi páči firemná kultúra a ľudský prístup.”

Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?

„Každý deň je iný a niečo iné ma naučí. Keď pracujem z kancelárie, začínam o siedmej ráno a končím pred štvrtou hodinou poobede, je to kvôli doprave, ale aj preto, aby som si deň užila aj po práci. Ako prvé si ráno pozriem maily a od toho sa odvíja moja ďalšia činnosť. Ak by prišla nejaká chyba z produkcie, tak jej riešenie má najvyššiu prioritu. Inak sa venujem prevažne študovaniu, analýze a vytváraniu špecifikácie. Často odpovedám na otázky z vývoja alebo testu týkajúce sa koncepcie. Mám pravidelné aj nepravidelné mítingy a ďalšie úlohy súvisiace s testom. Každý deň sa teším na obed alebo kávu s kolegami. To je asi jediné, čo mi teraz počas home office chýba.”

Práca Business Consultant
Gabika sa zúčastňuje aj pracovných mítingov s kolegami z oddelenia Testu.

Čo je náplňou tvojej práce?

Prácu business consultanta – poradcu by som definovala ako spojku medzi vývojom a zákazníkmi. Hlavnou úlohu je vytvoriť odborný koncept. Čiže mám na starosti vykonávanie analýz konceptu a zákazníckych požiadaviek, realizáciu rôznych konzultácií a prezentácií pri vytváraní špecifikácie alebo predstavení novej funkcionality. Súčasťou moje práce je aj podpora a poradenstvo pre našich zákazníkov pri otázkach z produkcie, analýza chýb, vytváranie testovacích prípadov a podpora pri zaúčaní nových kolegov.

Aktuálne pracujem na téme Simulationsberechnung. Ide o funkcionalitu pre simulovanie vývoja produkčných zmlúv tak, aby sa dali vytvárať predikcie k rente. Zároveň sa venujem testu a koncepcii rôznych iných tém, ktoré mám zverené a rozbieham test medzi našim systémom ZVK Factory a ZV-systémom (Zulagenverwaltung).“

Business Consultant
Gabika analyzuje koncept a požiadavky zákazníka na nemeckom trhu.

S kým všetkým komunikuješ a riešiš prípadné problémy?

„Komunikujem s projektovým manažérom a test manažérom, s ostatnými poradcami, s kolegami z manuálneho a regresného testu, s vývojom, so zákazníkmi a s kolegami z iných oddelení našej, ale aj materskej spoločnosti. Je to široká škála ľudí.”

Na akom projekte práve pracuješ?

„Pracujem na projekte s názvom ZVK Factory. Vyvíjame program pre poisťovne pôsobiace v Nemecku vo verejnom sektore.”

Aké aplikácie využívaš pri práci?

„Používam klasický MS Office a Teams, na volanie aj Unify, na prácu s databázou SQL Developer, na modelovanie koncepcie ARIS, ale veľa podkladov pre koncepciu máme aj vo Worde a Exceli. Pri predstavení jednotlivých odborných tém využijem PowerPoint spolu s Quick Slide. Na projekte spravujeme tikety v JIRA, testovacie prípady vytvárame v Zephyr Scale a sql-selecty zbierame v OneNote. Na evidenciu dochádzky máme vlastný systém ERP. Vstupy a výstupy z testu analyzujem v jednom z programov Notepade a porovnávam ich napríklad v BeyondCompare. Poznámky si robím v Sticky Notes a prácu mi často uľahčí aj Greenshot.”

Aké zručnosti sú dôležité pre tvoju pracovnú pozíciu?

„Nemčina, analytické myslenie, čítanie s porozumením, efektívna komunikácia, spoľahlivosť a samostatnosť. Keďže poradca píše koncepciu, tak aj schopnosť stručne, jasne a výstižne štylizovať obsah.”

Čo máš na svojej práci najradšej?

Najradšej mám, že sa vedomostne stále posúvam, že musím hľadať riešenia rôznych zaujímavých úloh a môžem realizovať vlastné nápady a že si môžem sama manažovať svoj pracovný čas. Taktiež mám veľmi rada kávy a obedy s kolegami. Až tak ma nebaví, keď musím viackrát opakovať dlhší test alebo pripravovať podklady k automatizácii testu.“

Akí sú tvoji kolegovia?

„Milí, ochotní, vtipní a profesionálni.”

Aké vlastnosti by mal mať tvoj nový kolega, aby zapadol do kolektívu?

„Mal by to byť tímový hráč, mal by sa rád učiť nové veci, mal by mať logické myslenie a zmysel pre humor. Svedomitosť a precíznosť je v akejkoľvek oblasti vítaná a ovládať nemecký jazyk alebo anglický jazyk je u nás samozrejmosť.”

Tri slová, ktoré ti napadnú, keď sa povie msg life Slovakia?

„Koncepcia, software, rodinná atmosféra.”


Zaujala ťa Gabikina práca? Máš skúsenosti s testovaním softvéru, alebo by si rád pracoval ako Business consultant? Pozri si naše voľné pracovné ponuky:

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.