24

Od logistiky k IT. Testerka Andrea ti prezradí, čo ju motivovalo k výmene zamestnania

Na základe referencií priateľky, s ktorou boli kolegyne v minulosti a teraz opäť, sa Andrea uchádzala o pozíciu IT Tester v Žiline ešte počas vrcholiacej pandemickej situácie. Hoci by jej pred dvoma rokmi ani len nenapadlo, že raz bude pracovať v IT, dnes úspešne zdoláva výzvy, ktoré jej práca testera softvéru prináša. Prečítaj si rozhovor s našou novou kolegyňou Aďkou.

Ako dlho pôsobíš v msg life Slovakia?

V našej spoločnosti pôsobím od februára 2020.

Na akú pozíciu si nastúpila?

Pracujem ako IT Tester.

Ako si sa dostala k testovaniu?

Zo zdravotných dôvodov som bola nútená zmeniť pôvodnú profesiu v logistike. Pracovala som tam šestnásť rokov. Často som riešila aj požiadavky na zmenu či úpravu používaného softvéru. Dnes je mojou úlohou softvér testovať. Prihlásiť sa na pohovor na aktuálnu pozíciu ma presvedčila moja kolegyňa, s ktorou som pracovala aj v predošlom zamestnaní.

Čo ťa zaujalo na práci v msg life Slovakia? Prečo si si vybrala práve nás?

Bolo to racionálne rozhodnutie, na základe referencií a mojej vízie, ale aj pocitové, vyvolané atmosférou z pracovného pohovoru. To zavážilo najviac. Keď som šla na pracovný pohovor, o zmene profesie som uvažovala. Nečakala som taký férový a osobný prístup zo strany budúceho vedúceho, ani zamestnávateľa. Hľadala som stabilnú a ľudskú firmu, ktorá mi umožní pracovať v zdravom pracovnom prostredí, nezabudnúť svoje zručnosti a pracovať s potenciálom na zlepšenie. Veľmi som chcela nájsť vyvážený balans medzi pracovným a súkromným životom. Práve spätná väzba, ktorú som dostala, bola mojou motiváciou pre túto kariérnu zmenu.

V čom sa práca u nás líši od predchádzajúcich pracovných skúseností?

Firemnou atmosférou, vzťahmi na pracovisku, internou komunikáciou a hodnotou človeka. Zmenou povolania som získala skúsenosť so zamestnávateľom, ktorý si váži svojich ľudí a má personálny manažment na vysokej úrovni. Navyše pracujem v menej stresujúcom prostredí a konečne viem, čo znamená nerušená dovolenka.

Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?

Do msg life Slovakia som nastúpila už počas pandémie a pretrvávajúceho home officu, preto som bola spočiatku ukrátená o plnohodnotnú socializáciu v kancelárii. Mám však možnosť dobre si rozvrhnúť pracovný čas, v nadväznosti na úlohy a mítingy v kalendári, s ohľadom na súkromie. Skôr mám skúsenosť s rozdelením pracovného týždňa, či mesiaca na fázy, lebo pracovná agenda dňa sa mu prispôsobuje. Obdobie pred odovzdaním verzie systému je náročnejšie, zamerané takmer úplne na test a časté projektové mítingy. Ostatné dni je to agenda a plnenie úloh podľa potreby či požiadavky vedúceho, zväčša testovanie funkcionality prostredia.

Čo je náplňou tvojej práce? Na čom aktuálne pracuješ?

Najväčšiu časť pracovnej agendy tvorí manuálne testovanie softvéru, keď riešim pridelené Jira tickety, testujem nové témy a zakladám tickety na objavené chyby. K mojim úlohám patrí aj takzvaný ,,smoke test prostredia” a mať celkový prehľad o prostrediach, ktoré používame na projekte. Po dohode s tímom dávam podnet na ich aktualizáciu, prípadne aktualizáciu spúšťam manuálne. pracovný čas podľa potreby vypĺňajú aj školenia.

S kým všetkým komunikuješ a riešiš prípadné problémy?

Komunikujem s tímovým vedúcim, kolegami na projekte, vývojármi a integrátormi. Zriedkavejšia je komunikácia s testermi zo strany zákazníka a projektovým manažmentom. Super je stály online kontakt so všetkými kolegami tímom na projekte.

Na akom projekte práve pracuješ?

Pracujem na projekte Canada Life, kde testujem billing – je to komponenta nášho systému pre automatizované spracovanie finančných tokov medzi zákazníkom-bankou a poisťovňou, aj s možnosťou aktuálneho zásahu. Je takým rozhraním medzi bankou a hlavnou účtovnou knihou, v ktorej sa evidujú platobné transakcie.

Máš skúsenosti aj s inými projektami v rámci msg life Slovakia?

Nie. Je to môj prvý projekt.

Aké aplikácie využívaš pri práci?

Každodenne používam JIRA – softvér pre zadávanie, sledovanie a koordinovanie úloh a problémov, ktoré sa riešia na projektoch. Používam aj MADOS (Maintenance And Delivery Online System) pre prístup k projektovým prostrediam, na ktorých testujem webové verzie nášho softvéru, a ich správu z pohľadu aktualizácie. Na dennej báze využívam aj databázový systém DBVizualizer a MS Office. Pre komunikáciu máme vo firme zaužívanú aplikáciu Microsoft Teams.

Aké zručnosti sú dôležité pre tvoju pracovnú pozíciu?

Znalosť cudzích jazykov, schopnosť vidieť súvislosti i prijímať zmeny, zodpovednosť, precíznosť a ochota veľa sa učiť. Skúsenosti v poisťovníckej či finančnej sfére a dobrá IT gramotnosť sú určite výhodou a uľahčia zaškolenie.

Čo máš na svojej práci najradšej?

Pred dvoma rokmi by mi nenapadlo, že budem pracovať na aktuálnej pozícii. Nie je to moja práca snov, je to skôr výzva, ale prináša mi pozitíva, ktoré kompenzujú dlhé hodiny za počítačom. Uvedomujem si, že pre zamestnávateľa nie som ,hotový človek‘ a musím sa učiť viac ako moji kolegovia, ktorí sa do IT ,narodili´. Preto mám radosť, že to množstvo získaných informácií začína do seba zapadať a mnohé úlohy dokážem riešiť samostatne. Ak neviem, mám okolo seba ľudí, ktorí sú kedykoľvek ochotní poradiť.

Super sú jazykové kurzy, motivujúci odmeňovací program a starostlivosť o zamestnancov. Firma poskytuje výborné podmienky pre skĺbenie súkromného a pracovného života pre rodičov i bezdetných, rešpektuje voľný čas, ktorý je určený pre rodinu a oddych.

Akí sú tvoji kolegovia?

Výborný tím. Jeden v Žiline, druhý v Bratislave. Hoci je projekt náročný, veľmi ma tešia ľudia, ktorí na ňom pracujú. Sadli sme si po pracovnej aj ľudskej stránke. Vďaka kolegom vôbec nevnímam prácu v domácom prostredí. Vážim si ich ochotu pomôcť, zdieľať informácie, odľahčiť situáciu v náročnejšom období, i podržať keď sa nedarí. Z viacerých sa stali kamaráti aj ,parťáci´ na turistiku a voľný čas.

Aké vlastnosti by mal mať tvoj nový kolega, aby zapadol do kolektívu?

Humor a tímový duch poteší.

Tri slová, ktoré ti napadnú, keď sa povie msg life Slovakia?

Som tu rada.

Hľadáš zaujímavú prácu v IT oblasti v Žiline? Pozri si naše ďalšie pracovné ponuky a pridaj sa k nám:

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.