23

Paťo ti prezradí, čo obnáša práca Test managera v msg life Slovakia

Paťa zaujalo testovanie softvéru po tom, čo mu kamaráti popísali náplň tejto práce. Onedlho nastúpil na pozíciu IT Testera u nás, v msg life Slovakia. Za dva a pol roka sa vypracoval na pozíciu Test managera a dnes riadi jeden z našich tímov. Okrem pohodovej atmosféry má na svojej práci rád aj fakt, že môže realizovať svoje nápady a podieľať sa na smerovaní produktov.

Ako dlho pôsobíš v msg life Slovakia?

„Do spoločnosti som nastúpil v decembri 2017.“

Na akú pozíciu si nastúpil?

„Nastúpil som na pozíciu  IT tester konzultanta.“

Akú pozíciu zastávaš aktuálne?

IT test manager. Dostal som možnosť sa ďalej rozvíjať a prejsť z pozície IT tester konzultant na pozíciu Test managera. Aktuálne teda riadim testovací tím piatich kolegov pre jedného z našich zákazníkov. Okrem toho som aj súčasťou hiringového procesu, kde robím posledné kolo pohovorov na pozíciu IT tester softvérových aplikácií.“

Ako si sa dostal k testovaniu?

„Inšpirovali ma moji dvaja kamaráti, ktorí v msg life síce nepracujú, ale v podobnom odbore majú bohaté skúsenosti. Popísali mi náplň práce natoľko zaujímavo, že som to zvážil ako možnosť môjho pracovného smerovania. Potom som natrafil na ponuku od msg life Slovakia a moje plány sa stali realitou. Posun vyššie na pozíciu Test manager som bral ako dlhodobý cieľ už keď som sa na pozíciu Tester/Konzultant hlásil v decembri 2017 a som rád, že som túto možnosť dostal.”

Čo ťa zaujalo na práci v msg life Slovakia? Prečo si si vybral práve nás?

„V prvom rade mazaujala možnosť využívať cudzí jazyk ako IT tester s nemčinou, ďalším faktorom bola náplň práce, pretože som sa túžil stať testerom a nakoniec ma presvedčili aj prvé dojmy, ktoré som nadobudol v rámci celého procesu pohovoru. Od priestorov, cez zaujímavé firemné benefity až po prvé kontakty s rôznymi pracovníkmi. V neposlednom rade ma zaujalo aj finančné ohodnotenie. Nazval by som to taký kompletný balík prvých dojmov, ktorý ma oslovil.“

V čom sa práca u nás líši od predchádzajúcich pracovných skúseností?

„Neviem to porovnať, pretože na pozícii tester/konzultant pracujem po prvýkrát. Páči sa mi ale, že mám väčšiu možnosť priložiť ruku k dielu a moje nápady, prípadne „vylepšováky“ sú zohľadnené a realizované.“

Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?

„Môj bežný pracovný deň na pozícii Test managera vyzerá podstatne inak, ako keď som vykonával prácu testera. Všetko záleží od prístupu testera k jeho práci. Tester sa môže venovať úlohám nadriadeného Test managera, alebo sa môže sám proaktívne zaoberať inými témami či rozširovať si vedomosti. Je to veľmi individuálne. Okrem toho môj pracovný deň zahŕňa aj študovanie špecifikácie, vykonávanie testovacích prípadov, ticket training, smoke-testy, konzultácie so zákazníkom a mnohé iné úlohy. “

Test manager softvéru
Paťova zodpovednosť je proces plánovania ako aj komunikácia so zákazníkom.

Čo je náplňou tvojej práce? Na čom aktuálne pracuješ?

„Moja práca priniesla množstvo úloh a zodpovednosti zároveň. Medzi ne patrí napríklad aktívne zasahovanie do procesu plánovania, či už na úrovni celého projektu, alebo v rámci testovacieho tímu, ako aj možnosť komunikácie alebo osobného stretnutia so zákazníkom. Tak je možné dosiahnuť najlepší pohľad na celý proces vývoja aj z druhej strany, ktorou je práve zákazník, čiže poisťovňa. Je tu priestor na reporting, ktorý má všetkým zainteresovaným ponúknuť možnosť lepšie sa zorientovať v aktuálnej situácii, v ktorej sa celý testovací tím nachádza.“

S kým pri práci komunikuješ a riešiš prípadné problémy?

„Moja komunikácia je rozdelená na internú a externú. Do externej by sa dala zahrnúť komunikácia so zákazníkom a do internej komunikácia s kolegami, či už priamo z firmy, alebo s kolegami z projektu, na ktorom pôsobím. Pracovné pozície, ktoré vykonávajú kolegovia, sú pestré, máme fachberaterov, testerov, Java programátorov, integrátorov, managerov.“

Na akom projekte práve pracuješ?

„Pracujem na írsko-nemeckom projekte Canada Life Europe. Jedná sa o nadnárodnú spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti poisťovníctva so zameraním na nemecký trh.”

Máš skúsenosti aj s inými projektmi v rámci msg life Slovakia?

„Mám skúsenosti s rôznymi projektmi, či už priame, alebo nepriame. Nakoľko v našej firme pracuje veľké množstvo milých ľudí, je bežné, že si vymieňame poznatky a skúsenosti z iných projektov. Takto si človek vytvorí obraz aj o iných oblastiach práce v msg life.”

Aké aplikácie a programy využívaš pri práci?

„V našej firme sa aktívne využívajú aj externé programy, ktoré nám pomáhajú zefektívniť našu prácu. Jedná sa napríklad o JIRA, program na správu ticketov alebo Zephyr Scale na správu testovacích prípadov. Zvyšné nástroje sú skôr interného charakteru, rôzne automatizované programy pre front-end a back-end testy.”

Aké zručnosti či vedomosti sú dôležité pre tvoju pracovnú pozíciu?

„Myslím, že nemecký jazyk je základ a dôležitá je aj chuť učiť sa niečo nové. Znalostí, ktoré si človek dokáže osvojiť, je naozaj mnoho. To isté platí aj pre interné programy, s ktorými sa pracovník musí naučiť pracovať. Avšak u nás sa na všetko berie ohľad a nový kolega sa všetko naučí v zaškoľovacom procese.

Dôležitá je aj jemná dávka skepticizmu, pretože tester by mal spochybňovať to, čo vidí, a kriticky pozerať na to, čím sa v rámci pracovného času zaoberá. Dokáže potom lepšie spozorovať chyby, na ktoré sa v rámci predošlých fáz vývojového cyklu neprišlo.“

Čo máš na svojej práci najradšej?

Najradšej mám priateľskú atmosféru, ktorú kolegovia vytvárajú. Možnosť kariérne rásť a rozširovať si vedomosti a takisto „priložiť ruku k dielu“.“

Akí sú tvoji kolegovia?

„Milí, priateľskí a nápomocní. V mojich predošlých zamestnaniach tomu tak vždy nebolo a preto si to teraz viac vážim.“

Aké vlastnosti by mal mať tvoj nový kolega, aby zapadol do kolektívu?

„Myslím, že zapadnúť do nášho kolektívu nie je ťažké. Nový kolega by mal mať základné vlastnosti, ako je napríklad priateľské vystupovanie a ochota pomôcť. To definuje väčšinu mojich kolegov. Preto si myslím, že ak uchádzač disponuje týmito vlastnosťami, určite k nám zapadne.”

3 slová, ktoré ti napadnú, keď sa povie msg life Slovakia?

„Poisťovníctvo – úprimnosť – stabilita.”


Zaujala ťa Paťova práca? Máš skúsenosti s testovaním softvéru, alebo by si rád skúsil niečo nové?

Pozri si naše najnovšie pracovné ponuky pre consulting a testovanie.

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.