24

Blogové články o poisťovníctve v msg life Slovakia

Poisťovníctvo a IT sú spojené nádoby. Tu sa dočítaš o tom, akým spôsobom naše inovatívne softvérové riešenia pomáhajú klientom rásť, aké trendy sú v oblasti poisťovníctva aktuálne, či prečo pracovať v tejto sfére?

Poisťovacie spoločnosti na ceste ku cloudu