24

Java vs. Javascript: Aké sú najväčšie rozdiely medzi týmito jazykmi?

Java a Javascript sú populárne programovacie jazyky, s ktorými sa pri práci programátora určite stretneš. Oba majú svoje silné aj slabé stránky, pričom každý má odlišné využitie. Aké sú najväčšie rozdiely medzi týmito jazykmi a ktorý sa oplatí naučiť? Pripravili sme pre teba všetky dôležité informácie.

Čo je Java programovací jazyk

Java je objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý vyvíja spoločnosť Oracle. Objektová orientácia znamená, že na rozdiel od iných jazykov sa zameriava na triedy a objekty, nie na funkcie a príkazy. Veľmi podobne fungujú aj iné programovacie jazyky, ako Ruby, Python či C++.

Syntax Javy vychádza z ďalších dvoch programovacích jazykov, ktorými sú C a C++. V súčasnosti je k dispozícii viac balíkov jazyka Java, ako napríklad:

 • Java Micro Edition (ME) – určená pre malé zariadenia a mobilné telefóny.
 • Java Standard Edition (SE) – klasická Java, ktorá sa využíva v počítačoch.
 • Jakarta Enterprise Edition (EE) – v minulosti označovaná ako Java Platform, Java 2 Platform, Java EE alebo J2EE. Používa sa v enterprise sektore.
 • Java Card – využíva sa na implementáciu do inteligentných čipových kariet.

Java je známa aj svojím sloganom “write once, run anywhere”, označovaného skratkou WORA. Ten hovorí o tom, že kód Javy, ktorý programátor napíše pre jednu platformu, napríklad pre Windows, môže veľmi jednoducho preniesť na inú platformu, napríklad na operačný systém mobilu. Tento fakt podporuje univerzálnosť Javy a jej obľubu po celom svete.

mladý muž java programátor píše do zošita a zároveň pracuje na laptope za stolom
Jazyky Java aj Javascript sa ľahko učia a môžu v nich bez väčších problémov programovať aj začiatočníci.

História programovacieho jazyka Java

História Javy siaha do roku 1991, kedy spoločnosť Sun Microsystems spustila Green project. Jeho hlavnou úlohou bolo vytvoriť programovací jazyk pre spotrebnú elektroniku. James Gosling, ktorý bol jedným z hlavných inžinierov, vytvoril jazyk Oak.

Oak bol charakteristický tým, že na rozdiel od iných jazykov, ako napríklad C a C++, sa s ním dal napísať, skompilovať a spustiť program bez opätovnej rekompilácie.

Po krátkom čase si vývojári uvedomili, že programovací jazyk s názvom Oak už existuje. Preto museli rozmýšľať nad zmenou mena. Nakoniec zvolili názov Java inšpirovaný kávou z Jávy, ktorú popri práci pili.

Programovací jazyk Java sa mal využívať najmä v spotrebnej elektronike, no v 90. rokoch sa začal rozširovať internet, v ktorom mal veľký potenciál. Gosling preto so svojím tímom upravil Javu tak, aby dokázala bežať v prostredí webového prehliadača.

Pri vývoji jazyka sa myslelo na viacero oblastí, pričom tou najdôležitejšou bola bezpečnosť. Vývojári navrhli Javu tak, aby pred spustením skontrolovala syntax jazyka. Táto kontrola zamedzila pádu programu z dôvodu poškodeného kódu.

Bezpečnosť podporuje aj skutočnosť, že jazyk Java nemá prístup k lokálnym programom. Vďaka tomu sa minimalizuje nebezpečenstvo napadnutia systému vírusmi.

Od uvedenia prvej verzie Javy v roku 1995 vyšlo už viacero verzií, ktoré prinášajú rôzne nové možnosti a vylepšenia. V súčasnosti je najnovšou verziou Java 19, pričom Java 17, 11 a 8 sú verzie s dlhodobou podporou.

Vedel si, že...

…od verzie Java 8 vychádzajú nové verzie tohto programovacieho jazyka dvakrát do roka? Deje sa tak vždy v marci a septembri.

Na čo sa Java používa?

Java je univerzálny programovací jazyk, ktorý sa využíva na programovanie mobilných či počítačových aplikácií, hier, webových stránok aj serverov. V niektorých prípadoch dokáže dokonca spúšťať aj určité príkazy. Napríklad Wikipédia využíva Javu na vyhľadávanie dopytov, ktoré zadávaš do vyhľadávacieho okna.

Javu používajú nielen jednotlivci a menšie spoločnosti, ale aj veľké a známe organizácie. K nim patria napríklad Netflix, Google, NASA, Spotify, Tesla, Uber, Paypal či Twitter.

Aké výhody má Java?

Programovací jazyk Java má viacero silných stránok, ku ktorým patria:

 • Je vhodná na programovanie pre začiatočníkov – Java programovanie nie je náročné, vďaka čomu je tento jazyk skvelý ako pre pokročilých, tak aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú veľa skúseností.
 • Má vysokú bezpečnosť – keďže Java nemá prístup k lokálnym programom, zaisťuje vysokú bezpečnosť.
 • Je univerzálnaJava programovanie sa využíva pri vývoji takmer všetkého, čo potrebuješ, a to od mobilných aplikácií až po servery či herné konzoly.
 • Nič za ňu neplatíš – za programovací jazyk nič neplatíš. Z oficiálnej webovej stránky si ho sťahuješ zadarmo.
 • Funguje v rôznych operačných systémoch – Javu môžeš používať vo Windowse, macOS aj v Linuxe.

Aké nevýhody má programovanie v Java?

Každý Java programátor senior vie, že Java má aj svoje nevýhody. Toto sú tie najväčšie:

 • Dá zabrať počítačovej pamäti – ak chceš používať jazyk Java, budeš si musieť zaobstarať počítač, ktorý má väčšiu pamäť RAM.
 • Nepodporuje zálohovanie – tvoja práca sa pravidelne nezálohuje, takže ak by náhodou došlo k pádu systému, prídeš o všetko, na čom si pracoval.
 • Kódy majú ťažšiu čitateľnosť – jazyk Java si vyžaduje presné a podrobné kódy zložené z dlhých viet, čo spôsobuje ťažšiu a komplikovanejšiu čitateľnosť.

Čo je Javascript programovací jazyk

Okrem programovacieho jazyka Java sa stretneš aj s jazykom Javascript, známym pod skratkou JS. Ide o skriptovací programovací jazyk, ktorý sa využíva najmä na tvorbu webových stránok.

Vznik jazyka Javascript sa datuje do roku 1995, kedy ho začal vyvíjať Brendan Eich zo spoločnosti Netscape Communications. V tomto čase sa jazyk volal Mocha a neskôr LiveScript. Tesne pred uvedením na trh sa však názov LiveScript zmenil na Javascript, ktorý poznáme dodnes.

Kvôli názvu a syntaxi, ktoré sú veľmi podobné jazyku Java, si mnohí mysleli, že Brendan Eich sa inšpiroval pri tvorbe Javascriptu práve ním. Pravdou však je, že vývojár sa inšpiroval jazykom Self.

Medzi jazykom Java a Javascript neexistuje žiadny vzťah. Jediná podobnosť je v syntaxi, ktorá je založená na jazyku C.

Javascript sa spolu s HTML a CSS považuje za základ webových stránok. Je charakteristický tým, že v porovnaní s inými podobnými jazykmi je oveľa rýchlejší, pretože údaje spracúva priamo v prehliadači.

V praxi to znamená, že sa eliminuje dvojitý prenos dát (prechod informácie na server a späť), ktorý by mohol komplikovať používanie webu najmä osobám s pomalým pripojením na internet.

Na čo sa Javascript používa?

Okrem toho, čo je Javascript, by si mal takisto vedieť, na čo sa používa. Úlohou Javascriptu je vytváranie skriptov na spustenie webových prehliadačov. Skripty sa nachádzajú na internete a využívajú sa tiež na hry v prehliadači, automaticky otvárané reklamy alebo animácie webových stránok.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že čokoľvek, čo sa na webe aktualizuje bez toho, aby sa stránka znova načítala, je práca Javascriptu.

Programy, ktoré píšeš v Javascripte, sa nazývajú skripty a zapisujú sa priamo do HTML kódu. Vďaka tomu si tento jazyk dokážeš veľmi rýchlo osvojiť už v začiatkoch svojej programátorskej kariéry.

Vo svojich začiatkoch mal Javascript problém s tým, že nebol dostatočne kompatibilný s jednotlivými prehliadačmi. To vo výsledku spôsobovalo, že stránky sa používateľom nenačítali správne. S touto komplikáciou by si sa však dnes už nemal stretnúť.

Vedel si, že...

Javascript je veľmi obľúbený. Používa ho až 98,2 % webových stránok na internete, čo predstavuje približne 1,98 miliardy stránok.

Aké výhody má Javascript?

Programovací jazyk Javascript má viacero výhod, ako napríklad:

 • Dá sa spustiť v prehliadači – vďaka tomuto faktu sa znižuje riziko spomalenia, ktoré by mohlo trápiť najmä osoby s horším pripojením na internet.
 • Rozumie si s každým prehliadačom – jazyk Javascript môžeš používať v Google Chrome, Mozille Firefox aj v Safari.
 • Nie je veľmi náročný – náročnosť Javascriptu je veľmi podobná jazyku Java. Ak si teda začiatočník, nemusíš sa ho báť.
 • K dispozícii je veľa materiálu – na učenie tohto jazyka môžeš používať knihy, videá aj články na internete. Celý proces učenia je tak veľmi rýchly a jednoduchý.
Java programátor pozerá pri programovaní do dvoch monitorov
Programovací jazyk Javascript má množstvo výhod, no takisto zopár nevýhod.

Aké nevýhody má Javascript?

Ešte predtým, ako sa rozhodneš používať Javascript, je dôležité vedieť, aké má nevýhody. Sú to:

 • V rôznych prehliadačoch sa môže správať odlišne – aj keď každý moderný prehliadač používa Javascript, ich správanie je veľmi odlišné. Prehliadače majú kód, ktorý interpretuje Javascript za behu. Ten sa v angličtine označuje slovom “engines”. Chrome a Brave používajú V8, kým Firefox SpiderMonkey. Pri používaní jazyka je preto dôležité počítať s tým, že môže dochádzať k odlišnému správaniu, na ktoré budeš musieť nájsť riešenie.
 • Používatelia ho môžu zakázať – Javascript môže používateľ vo svojom prehliadači zakázať, čo môže viesť k tomu, že nejaká časť webovej stránky nemusí dobre fungovať. Stránku je preto dobré navrhnúť tak, aby fungovala aj bez neho.
 • Nedokáže uložiť žiadne dáta – Javascript dokáže uložiť len cookies, nič iné.
 • Funguje iba v prehliadači – ide o nevýhodu najmä preto, že existuje množstvo verzií jazyka aj prehliadačov, čo môže viesť k častým chybám.

Aký je rozdiel medzi Javascript a JSON?

Pri učení sa nových programovacích jazykov môžeš naraziť aj na Javascript Object Notation, známy aj pod skratkou JSON alebo JS JSON. JSON je spôsob zápisu dát nezávislý na počítačovej platforme. Využíva sa na prenos dát, ktoré sa môžu agregovať v objektoch alebo organizovať v poliach.

Vstupom pre JSON je akákoľvek dátová štruktúra. Môže ísť o číslo, reťazec či objekt. Výsledkom je pritom vždy reťazec.

Odporúčame ti...

Ak ti JSON nevyhovuje, môžeš ho nahradiť inými dátovými formátmi. K vhodným alternatívam patria SDL, YAML či XML.

Výhody a nevýhody JSON

K výhodám jazyka JSON patrí to, že je univerzálny a poslúži ti na prenos dát v ľubovoľnom programovacom alebo skriptovacom jazyku. Dáta sa pritom veľmi dobre čítajú, čím sa zjednodušuje celá práca.

Jednotlivé dáta, ktoré zapíšeš metódou JSON, môžeš ukladať do súborov. Tie sa následne dajú ľahko prenášať.

JSON má ale aj svoje nevýhody, ku ktorým patrí napríklad skutočnosť, že nedokáže definovať znakovú sériu súboru, ktorý prenášaš.

Vo všeobecnosti sa dá teda povedať, že JSON je ideálny skôr na prenášanie jednoduchších informácií, ako napríklad tabuľky s číselnými údajmi. Na prenášanie väčších dát je ideálne použiť alternatívu, ako napríklad XML.

Ktorý programovací jazyk sa oplatí naučiť?

Práca programátora si vyžaduje znalosť minimálne jedného jazyka. Platí však, že čím viac ich vieš, tým lepšie sa dokážeš uplatniť. Učenie nového jazyka je skvelé, no nezabúdaj na to, že by si sa mal vždy zamerať len na jeden, ktorý sa naučíš poriadne a s ktorým budeš vedieť pracovať na profesionálnej úrovni.

Ak teda premýšľaš, či začať s jazykom Java, alebo sa naučiť Javascript základy, na základe vyššie uvedeného spravíš dobre, keď si zvolíš prvú možnosť.

Java je univerzálnejšia a dokážeš s ňou urobiť oveľa viac ako s Javascriptom. Predstavuje základ, na ktorom môžeš stavať. Okrem toho ide o jazyk, ktorý vyžadujú mnohí zamestnávatelia či klienti.

Programuj ako profesionál

Zamestnanie programátor láka mnohých. Ak si myslíš, že by mohlo byť vhodné aj pre teba, nauč sa jeden z obľúbených programátorských jazykov, prípadne rozšír svoje vedomosti a získaj skvelé uplatnenie na trhu práce. Pozri si naše všetky voľné pracovné miesta.

Voľné pracovné ponuky

Vyber si z pracovných ponúk a získaj bonus

Pracovné ponuky
hr manažér mladá žena profilová foto

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.