24

Efektívna migrácia umožňuje digitálnu transformáciu poisťovníctva

Poisťovacie odvetvie sa nachádza uprostred prelomovej fázy. Najmä v poistení osôb vedú nízke úrokové sadzby a proces digitalizácie k tomu, že poisťovatelia prehodnocujú svoje osvedčené postupy a riešenia. Odvetvie potrebuje pre svojich zákazníkov presvedčivú ponuku služieb a presadzuje preto nové prístupy. Predpokladom pre obchodný úspech je pritom moderné a efektívne IT prostredie.

A práve tu vidíme široký priestor na realizáciu. Fúzie a akvizície v posledných rokoch vytvorili množstvo IT prostredí v poisťovniach, z ktorých všetky sú prevádzkované paralelne. Stojí to veľa času a peňazí, pretože heterogénne IT na seba viažu cenné ľudské zdroje – presne tých odborníkov, ktorí sú naliehavo potrební na formovanie digitálnej transformácie a inovácií v spoločnosti. V neposlednom rade aj interakcia so zákazníkmi je pre nich často mätúca – napríklad z dôvodu odlišných formátov stránky v korešpondencii – a niekedy už ani nie sú aktuálne.

Konsolidácia a migrácia IT prostredí a zmluvných portfólií je tak na vrchole zoznamu nevyhnutných krokov mnohých poisťovacích spoločností. Poisťovatelia sa môžu pripraviť na digitálnu budúcnosť iba migráciou údajov do moderného IT systému.

Migrácia zoštíhľuje, zefektívňuje a zabezpečuje úspech

Migračné projekty často podliehajú najrôznejším predsudkom: príliš komplexné, prinášajú značné riziká a pozastavujú inovácie v spoločnosti na dlhé obdobia  – aspoň toto sú tie najčastejšie obavy. Nie sú však opodstatnené, pretože so správnou migračnou stratégiou a skúseným partnerom je to výzva, ktorá sa dá veľmi dobre zvládnuť.

Migrácia navyše poskytuje príležitosť na prispôsobenie obchodných procesov pre migrujúce poistné portfóliá novým informačným a komunikačným požiadavkám klientov. Prechod na štandardizovanú, modernú platformu nielenže prispieva k efektívnejším procesom v poisťovacích spoločnostiach, ale vytvára aj lepšie kontakty so zákazníkmi a poskytuje viac služieb v digitálnom svete poistenia.

Prenos údajov na cieľovú platformu bez povšimnutia

Jedným z predpokladov úspešnej migrácie je samozrejme poistno-matematická analýza v súlade s nariadeniami a jej riadna implementácia s potvrdením, že všetky údaje boli úplne a správne prenesené z pôvodných systémov na cieľovú platformu. V ideálnom prípade o migrácii zákazníci poisťovní nikdy nebudú vedieť – s výnimkou nových komunikačných kanálov a vylepšených služieb.

Migrácia v poisťovníctve
msg life disponuje skúsenosťami a rozsiahlym know-how, ktoré spĺňa vysoké poistno-matematické a technické požiadavky na migráciu.

Perfektné riešenie: msg.MigrationFactory

Tým perfektným partnerom na zvládnutie tejto výzvy je msg life slovakia. Za posledných 15 rokov sme úspešne realizovali viac ako 40 migračných projektov s vyše 25 miliónmi zmlúv. Vďaka tomu disponujeme jedinečnými skúsenosťami a rozsiahlym know-how, ktoré spĺňa vysoké poistno-matematické a technické požiadavky na migráciu. Zároveň vedie poisťovaciu spoločnosť prostredníctvom migračného projektu efektívne, bezpečne a spoľahlivo.

Osvedčené metódy sa spojili so sofistikovanými štandardnými softvérovými ​​riešeniami, aby vytvorili ponuku migračných riešení, ktorá nemá na trhu obdobu a ktorá sa každým novým projektom zdokonaľuje. msg.Migration Factory zahŕňa osvedčený a systematický prístup k migrácii a je doplnený o msg.Migration System, „na kľúč“ hotový a auditovateľný migračný nástroj a nakoniec o msg.Migration Archive, archivačný a informačný systém.

Medzi naše služby patrí aj kompletné plánovanie a príprava migrácie, realizácia všetkých aktuárskych, odborných a technických úloh ako aj samotná migrácia, vrátane testovacích postupov a schválení. Špecialisti z msg life support podporujú a riadia poisťovacie spoločnosti počas celého projektu migrácie. Zistite viac o našej spoločnosti a ponuke riešení pre poskytovateľov poistenia v Európe.

Ak máte skúsenosti s poistným trhom alebo z IT oblasti, pozrite si naše najnovšie pracovné ponuky a pošlite nám svoje CV.

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.