23

UI / UX dizajn. Aký je medzi nimi rozdiel?

UX a UI sú dve skratky, ktoré často spomínajú programátori aj marketéri. Obvykle sú označované ako UX/UI dizajn, takže je už na prvý pohľad jasné, že majú niečo spoločné  s dizajnom. Mnohí však nevidia do detailov profesií UX dizajnéra a UI dizajnéra. O aké povolania presne ide a aký je medzi nimi rozdiel?

UX je skratka zo slovného spojenia User Experience, ktorá najčastejšie označuje profesiu zaoberajúcu sa používateľskou skúsenosťou. Zameriava sa na to, aké zážitky, pocity a celkový prvý dojem má užívateľ, keď komunikuje s akýmkoľvek systémom, softvérom, aplikáciou či webom. UX dizajnér sa snaží navrhnúť všetky funkčné prvky na tie správne miesta tak, aby používateľ prešiel celým procesom na webe čo najpohodlnejšie, a tiež to, aby mal po odídení zo stránky čo najlepší pocit. Optimálnym cieľom je, aby sa zákazník neskôr vrátil zopakovať nákup a odporučil túto značku aj priateľom a známym.

UI je skratkou zo slovného spojenia User Interface, čo v preklade znamená používateľské rozhranie. UI dizajn sa zaoberá výberom farieb, písma, fotografií a ich rozložením. Rovnako tak určuje rozloženie dôležitých prvkov na stránke a samozrejme, aj ich vzhľad. Tieto elementy musia byť správne navrhnuté a umiestnené tak, aby dávali užívateľovi zmysel.

UX a UI nie sú synonymá

Aj keď sú oba pojmy známe, niektorí ich uvádzajú nesprávne, prípadne ich používajú ako synonymá. Zjednodušene povedané: UX má na starosti to, ako systém funguje a UI je zodpovedný za to, ako systém vyzerá. UX a UI sa teda dopĺňajú a tvorba web stránok či aplikácie bez nich nie je možná. Obom ide v podstate o to isté – naplniť potreby a spríjemniť zážitok používateľa. Zmyslom je vytvoriť dizajn webu, ktorý zaistí jednoduché a zároveň maximálne efektívne používanie systému.

Mylná predstava, že lojalita zákazníka voči značke je do veľkej miery prepojená s jednoduchosťou a pohodlnosťou ovládania, teda s UX, je už dávno prekonaná. Dnes vieme, že lojalitu spolu s ním vytvára aj UI. Kvalita programu je v podstate priamo úmerná kvalite komunikácie medzi UX a UI dizajnérmi, ich schopnosťou zladiť a dohodnúť sa, a tiež aj vopred trefne predvídať rôzne situácie.

UX vs UI rozdiely

V praxi je náročné zistiť rozdiel medzi týmito dvoma druhmi dizajnu, keďže spolu veľmi úzko súvisia. Aj preto o nich vzniká množstvo vtipov. Ak sa napríklad UI dizajnér opýta, akej veľkosti by mal byť dotazník, aby pritiahol zákazníkovu pozornosť, UX dizajnér sa opýta, či ten dotazník vôbec potrebujeme. Ak by sme rozlíšenie UX a UI dizajnu chceli ukázať na príklade z reálneho sveta, stačí si predstaviť dámsku žehličku na vlasy. UX predstavuje jej nahrievanie na rôzne teploty, teflónové platne a uško určené na zavesenie v čase, keď sa nepoužíva. UI zahŕňa farbu žehličky a zrozumiteľne označené tlačidlá.

UX/UI dizajn sú podobné pojmy, ale neznamenajú to isté
Rovnováha dizajnu medzi technickou a vizuálnou stránkou je krehká.

UX dizajn je potrebný už od začiatku

Tvorba webu a aplikácií by už od začiatku mala prebiehať s UX dizajnérmi, ľuďmi zodpovednými za UX dizajn. Majitelia webov si často mylne myslia, že dobre nastaviť UX zaberie pár hodín či dní a potom sa k tomu už nebudú musieť nikdy vrátiť. Opak je však pravdou. UX dizajnér je možno v určitom slova zmysle kúzelník, ale aj jeho mágia má svoje medze.

Akýkoľvek návrh pri tvorbe webu či zmena už existujúceho stavu vychádzajú z prieskumu dát a testovania možností. Dátová analytika poskytuje rôzne vymoženosti. Môže presne ukázať, ako sa užívateľ pohybuje myšou po webe, alebo môže zobraziť webové stránky, z ktorých návštevník odchádza. Ak používateľ nekliká tam, kam by sme chceli, alebo odchádza predčasne, je potrebné niečo zmeniť.

Ako pracuje UX dizajnér

Na začiatku sa urobí prieskum, ktorého úlohou je získať čo najviac informácií. Takýto prehľad je jednoduchšie urobiť pri úprave už existujúcej stránky. Ak však tvorba webu začína úplne od začiatku, využívajú sa dotazníky, prieskum a analýza trhu.

Zo získaných dát sa pre stránku vytvárajú takzvané persóny. Sú to fiktívne osoby, návštevníci webu, ktorí by mali obsiahnuť istú skupinu ľudí. Vyberie sa im vek, zamestnanie, finančné zabezpečenie, záľuby a iné vlastnosti. Persón môže byť aj viac a podľa nich sa predpokladá správanie používateľov na webe. UX dizajnér následne navrhne architektúru stránky. V tejto fáze UX pracovník vytvára celú logickú štruktúru budúceho webu, väzby, vzájomné prepojenia a cesty po stránke.

Priamo počas tvorby architektúry alebo bezprostredne po nej sa vytvára návrh wireframe. Wireframe alebo „drôtený model“ je prvý nákres stránky. Obsahuje len čierno-biele plochy bez obrázkov a textov, naznačujúce jednotlivé prvky na stránke. Obvykle sú sekcie len pospájané prekríženými čiarami, takže celý nákres naozaj vyzerá ako drôtený model alebo lešenie.

Wireframing sa dá vytvoriť ceruzkou na papieri, čo je často najbežnejší prvý krok. Tie najlepšie wireframe-y sa potom dostanú do digitálnej podoby. Táto podoba pomôže lepšie pochopiť, ako sa bude produkt zobrazovať na obrazovkách počítačov, tabletov a mobilov. Na papieri sa však ťažšie odhaduje, koľko prvkov sa zmestí a dá pohodlne používať napríklad na bežnom telefóne.

UX dizajnér má pri tvorbe wireframe-ov tri základné ciele:

  • zobraziť základný obsah,
  • nakresliť rozloženie primárnych stavebných celkov,
  • načrtnúť a popísať používateľské rozhranie.

Z wireframe-u sa následne vytvorí prototyp webu, čo je „klikateľná“ verzia webu bez grafiky. Prototyp webu sa pred grafickým doplnením vždy testuje, napríklad aj testermi softvéru, ktorí pracujú u nás. Cieľom je zistiť, či je stránka intuitívna, zrozumiteľná, ovládateľná a funkčná.

Kreatívna práca dizajnéra v UX a UI
Štruktúru a vzhľad webu vytvárajú UX a UI dizajnér spoločne.

Úloha UI dizajnéra

UI dizajnér by mal mať silné estetické cítenie. Práve on totiž rozhoduje o tom, ako bude web vyzerať. Vyberá farby, kombinuje ich, vyberá písmo, tvary tlačidiel, animácie prechodov či efektov, skrátka všetko, čo na stránke vidno voľným okom. Používateľské rozhranie musí mať jednoliaty tón a farebné ladenie, dohliada sa na firemné farby a logá klienta tak, aby bol dodržaný branding firmy. Darmo bude UX dizajnér presvedčený, že priestor vpravo hore je ideálny na ikonku košíka, ak tam podľa pravidiel klienta má byť viditeľné logo.

UI dizajn dbá na to, aby všetky prvky boli na správnom mieste, v požadovanej farbe a veľkosti, a tiež pôsobili vizuálne jednotne, esteticky a funkčne. Ak UI dizajnér chýba, môže sa to prejaviť tak, že na stránke bude použitých príliš veľa farieb, zlý kontrast medzi pozadím a písmom alebo nešťastne zvolený font. To všetko sú faktory, ktoré silne ovplyvňujú používateľskú skúsenosť s webom.

Problémy a úlohy UX dizajnéra

Problémov, ktoré pravidelne rieši UX dizajnér, je veľa. Podľa miesta, z ktorého návštevník predčasne odchádza sa môže ukázať, že web má napríklad nepríjemne otravnú captcha kontrolu. Webu môže chýbať filter, prípadne filter má, ale je nedostatočný alebo mätúci. Stránka môže mať príliš veľa vyskakovacích okien či povinnú registráciu pri nákupe. Toto všetko môže spôsobiť stratu zákazníka a cieľom UX dizajnéra je tejto strate zabrániť.

Obľúbená kreatívna pozícia

UX dizajnér patrí k veľmi obľúbeným kreatívnym pracovným pozíciám. Síce jeho práca nie je najjednoduchšia, je však zábavná a príjemná, ak rád tvoríš dizajn. UX-ák musí vedieť čítať dáta, aby navrhol tú najlepšiu štruktúru webu, ktorá sa užívateľovi ihneď zapáči. Rovnako aj UI dizajnér musí vytvoriť správny vzhľad webovej stránky či aplikácie, aby vyzerala príťažlivo, jednotne a vyhovovala požiadavkam klienta. Navyše, tieto dve povolania spolu úzko spolupracujú, aby spoločnými silami navrhli čo najlepší webový či iný výtvor.

Naša spoločnosť sa neustále snaží hľadať nových, talentovaných ľudí aj na tieto spomenuté pracovné pozície. Keď už takýchto kolegov nájdeme, tak sa o nich aj patrične staráme. Presvedč sa sám a pozri si naše skvelé firemné benefity. Ak máš záujem pre nás pracovať, pozri si najnovšie pracovné ponuky v našej spoločnosti.

Voľné pracovné ponuky

Vyber si z pracovných ponúk a získaj bonus

Pracovné ponuky
hr manažér mladá žena profilová foto

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.