24

Continuous integration a continuous delivery

Poisťovatelia musia zrýchliť tempo inovácií, aby si zachovali svoju konkurencieschopnosť a zostali o krok napred. Kľúčové systémy poisťovateľov sú však komplexné aplikácie a implementácia nových požiadaviek pohltí veľa času a peňazí. Automatizácia procesu dodávania verzií softvéru umožňuje ich plynulé dodávanie v kratších cykloch.

Continuous delivery: Softvérové verzie ako na bežiacom páse

Digitálna transformácia a výzvy s ňou spojené vyvíjajú neustály tlak na poisťovací sektor. Noví poskytovatelia prenikajú na finančné a poisťovacie trhy s inovatívnymi službami. Nové výrobky a služby sa musia vyvíjať a uvádzať na trh čoraz rýchlejšie, aby si podniky mohli zachovať svoju konkurencieschopnosť a zostať o krok napred. K tomu sa pridávajú nové regulačné predpisy, ktoré je neraz nutné implementovať v krátkom čase. Poisťovatelia musia zvýšiť tempo inovácií, ako aj rýchlosť a flexibilitu pri poskytovaní nových produktov.

Predpokladom toho sú stabilné a kvalitné softvérové systémy, ktoré sú vždy aktuálne a môžu byť čo najrýchlejšie prispôsobené novým požiadavkám. Lenže kľúčové systémy poisťovateľov sú vysokokomplexné aplikácie a implementácia nových požiadaviek si vyžaduje veľa času a peňazí. Vývoj a dodávka softvérových verzií trvajú zvyčajne príliš dlho. Ide o riskantný a k chybám inklinujúci proces, pri ktorom sa mnohé opakujúce sa úkony stále vykonávajú manuálne. Zachovanie trvalej kvality je tiež neustálou výzvou.

Continuous delivery ako základ pre zrýchlené softvérové verzie

Ako je možné tento proces urýchliť, aby boli nové softvérové ​​funkcie k dispozícii v krátkom čase, bez ohľadu na to, či sú požiadavky technické, regulačné alebo špecifické pre určitú oblasť? Pomocou continuous delivery a continuous integration. Tieto dve stratégie zohrávajú kľúčovú úlohu ako centrálne prvky agilného vývoja softvéru. Prax priebežnej integrácie a dodávania stanovuje princípy a technické metódy, ktoré umožňujú rýchly, nízkorizikový a efektívny vývoj a dodávku nových softvérových funkcií.

Týmto spôsobom môžu byť nové požiadavky k dispozícii expresne a s minimálnymi nákladmi. Continuous delivery popisuje vývoj rýchleho, reprodukovateľného a spoľahlivého procesu na zjednodušenie a urýchlenie prístupnosti softvéru. Pritom samotné continuous delivery silne závisí od automatizácie celého procesu sprístupnenia. To nielenže skráti proces ako celok, ale znižuje aj počet chýb, ktoré negatívne ovplyvňujú fungovanie softvéru.

Rýchla spätná väzba – rýchla reakcia

Continuous integration umožňuje vykonávať zmeny zdrojového kódu softvéru pomocou automatizovaných integračných a end-to-end testov, ktoré boli implementované pred vydaním softvéru. Vývojári v krátkom čase dostanú spätnú väzbu o zmenách kódu a môžu tak včas odstrániť prípadné chyby.

Výsledky sú potom k dispozícii aj všetkým ostatným programátorom, ktorí sa podieľajú na softvéri. Tak majú všetci prehľad o aktuálnom stave vývoja. Automatizáciou procesov tvorby, nasadenia a testovania a zlepšovaním spolupráce medzi vývojármi, testermi a IT oddeleniami môžu tímy denne sprístupňovať zmeny nezávisle od veľkosti produktu alebo komplexnosti IT architektúr.

msg life stavia na continuous delivery

Agilný vývoj softvéru má v msg life vysokú prioritu. Z tohto dôvodu je samozrejmosťou, že na vývoj a dodávku softvérových verzií je potrebné používať continuous delivery a continuous integration. Softvérová aplikácia je rozdelená do mnohých menších zavádzacích jednotiek, napríklad docker container, ktoré zobrazia jednu odbornú funkciu a môžu byť uvedené do prevádzky samostatne. Použitie technológie docker container umožňuje elegantným spôsobom implementovať stratégiu immutable deployment (stratégia nemeniteľného nasadenia), ktorej cieľom je využívať vo všetkých fázach vývoja rovnaké nasadenie a už vopred vylúčiť možné problémy.

Systém nasadenia (Deployment pipeline), ktorý zahŕňa všetky fázy spracovania a preverenia, ktorými softvér prejde až do svojho vydania, je plne automatizovaný. Systém zabezpečuje, aby sa zmeny, ktoré urobili vývojári v kóde softvéru, skutočne dostali ku koncovému používateľovi tak, ako sa plánovalo – čo možno najrýchlejšie a vo vysokej kvalite. V tomto procese je každá zmena priamo integrovaná do celého systému.

Výhody continuous delivery

  • Kratšie doby vydávania verzií softvéru a tým aj častejšie uvedenia do prevádzky.
  • Možnosť rýchleho odstránenia chýb.
  • Neustále zlepšovanie a zabezpečovanie kvality.
  • Žiadne riziká pri vydávaní verzií (z hľadiska termínov, kvality, rozpočtu, migrácie a podobne).
  • Menej manuálnych procesov, manuálne testovanie prebieha paralelne.
  • Nepretržitá rýchla spätná väzba umožňuje okamžité riešenie problémov.
  • Prispôsobenie môže pokračovať súčasne bez prerušenia dodávaním verzií.
  • Nižšie náklady vďaka plne automatizovanému procesu.

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.