24

Workoholik: Keď nadšenie z práce prerastie do závislosti

Mať prácu, ktorá nás napĺňa, dáva nám zmysel a robí nás šťastnými je naozaj vzácnosť. Niet nad to, keď prichádzame do práce s pocitom nadšenia a nechce sa nám z nej odísť. Problém však nastáva, keď nám začne práca prerastať cez hlavu a namiesto spôsobu, ako sa realizovať, nás uväzní v nikdy sa nekončiacich povinnostiach a úlohách. Si aj ty obeťou vorkoholizmu?

Význam termínu vorkoholizmus je sústavná potreba pracovať. Nejde o závislosť od nejakej látky, prejavuje sa však rovnako – neschopnosťou zastaviť určitý druh správania. Podobne ako v prípade užívania návykových látok, aj ľudia závislí od práce dosahujú blažený pocit prameniaci z naplnenia tejto potreby, ktorý ich núti opakovať rovnaký druh správania, aby sa príjemný pocit stále opakoval. Vorkoholik, človek s neustálym nutkaním pracovať, toto svoje chorobné správanie nedokáže zastaviť, hoci má negatívne následky na jeho fyzické alebo psychické zdravie či osobný život. Pre vorkoholika je práca zmyslom života, pričom rodina alebo koníčky sú pre neho vždy na druhej koľaji.

Závislosť ako každá iná

Závislosť od práce častokrát pramení z nutkavej potreby dosiahnuť úspech alebo určité postavenie, no pre mnohých býva aj spôsobom, ako utiecť od nepríjemných emócií či stresu. Typická je najmä pre perfekcionistov alebo ľudí, ktorí majú od seba, ale aj ostatných, vysoké a veľakrát nerealistické očakávania.

Aj keď sa už dnes pracovná závislosť často popisuje ako vážny problém, na Slovensku nie je klasifikovaná ako choroba z povolania. V niektorých kultúrach je dokonca vorkoholizmus považovaný za bežné pracovné nasadenie a namiesto prevencie je takýto človek vyzdvihovaný a oceňovaný.

Vorkoholizmus má aj negatívne následky
Vorkoholici bývajú vnímaní pozitívne, avšak ich správanie negatívne ovplyvňuje ich život.

Ďalším dôvodom, prečo je závislosť od práce čoraz častejšie prehliadaná, je fakt, že aj nadmerná práca býva skôr vnímaná ako pozitívum než problém. Mnohí zamestnávatelia vítajú ľudí pracujúcich dlhé hodiny s vysokým nasadením s otvorenou náručou, dokonca ich za to ešte aj pochvália. Takzvaní vorkoholici sú niekedy vnímaní skôr v pozitívnom svetle, aj napriek tomu, že ich správanie zasahuje do ich života a môže ho aj negatívne ovplyvňovať.

Ako včas rozpoznať závislosť od práce

Medzi typické príznaky signalizujúce vorkoholizmus patria:

  • posadnutosť prácou a úspechom,
  • intenzívny strach z neúspechu v práci,
  • nadmerné obavy a starosti týkajúce sa výkonu v práci,
  • obranný postoj a obhajovanie nadmernej práce,
  • prežívanie silných negatívnych pocitov,
  • vyhýbanie sa riešeniu iných problémov (rodinná kríza, vzťahové problémy) alebo používanie práce ako úniku od životnej krízy či traumy a podobne.

Myslíš pre spaním na prácu, alebo sa ti o nej aj sníva? Bývaš veľmi podráždený, keď ťa niekto vyruší pri práci, ktorú nemáš dokončenú? Aj toto sú časté znaky vorkoholizmu. Aj keď mnoho z týchto príznakov je ľahko spozorovateľných, vorkoholik si ich len veľmi ťažko pripustí. Takýto človek si väčšinou nie je vedomý svojho konania a svoje chorobné správanie často vysvetľuje ako potrebné či nutné. Navyše, v súčasnej postpandemickej situácii hrozí vorkoholizmus najmä počas home officeu, keď majú niektorí z nás tendenciu pracovať neustále.

Aj preto je dôležité sledovať tieto signály, ktoré môžu naznačovať, že náš blízky má problémy s vorkoholizmom:

  • viac času stráveného v práci, ako je bežné alebo plánované,
  • problémy so zaspávaním a nedostatok spánku v dôsledku pracovnej vyťaženosti,
  • zanedbávanie voľnočasových aktivít kvôli práci,
  • izolácia a iné.
Vorkoholizmus negatívne vplýva na vzťahy a zdravie
Vorkoholizmus je príčinou oslabenej imunity,

Tak ako pri každej závislosti, aj pri vorkoholizme je dôležité uvedomiť si, že máme problém a naše správanie sa nám vymyká spod kontroly. Nebáť sa obrátiť na rodinu a blízkych a otvorene hovoriť o svojich ťažkostiach a starostiach nie je znakom slabosti, ale ochoty postaviť sa svojmu problému a pracovať na ňom.

Nehanbi sa vyhľadať pomoc

Ak je to možné, lepšie je vyvarovať sa závislosti, ako s ňou bojovať. Ak však na sebe pozoruješ niektoré signály, alebo často počúvaš poznámky okolia o svojej pracovnej zanietenosti, je dobré sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa, či naozaj nemáš problém.

Práve rodina a najbližší nám dokážu poskytnúť pomoc a podporu, ktorú často potrebujeme, hoci si to neuvedomujeme, alebo sa bojíme o ňu požiadať. Pracovné zlozvyky a problémy môžeme riešiť aj s odborníkom, psychológom alebo koučom, ktorý nám pomôže pozrieť sa na problém z viacerých uhlov pohľadu a pochopiť, prečo sa správame a konáme určitým spôsobom.

Odborníci pomôžu pri riešení problému
Psychológ či kouč sa na tvoj problém pozerajú s empatiou a nadhľadom.

Aká je prevencia proti vzniku závislosti od práce?

Ak vorkoholizmom netrpíš, ale máš pocit, že myslíš stále na prácu a nedokážeš „vypnúť“, prinášame ti niekoľko tipov, ktoré ti môžu pomôcť.

Digitálny detox je dôležitý

Digitálne zariadenia nás dokážu poriadne vyčerpať, najmä keď máme tendenciu byť nonstop online. Ak je to aj tvoj prípad, je čas zmeniť to. Skús sa po príchode z práce namiesto prehliadania internetu a sociálnych sietí alebo sledovania televízie venovať reálnemu svetu naokolo. Porozprávaj sa s partnerom, zahrajte sa stolové alebo kartové hry s deťmi (žiadne počítačové hry či konzolové hry).

Urob si jednoducho čas len pre seba, keď sa budeš venovať svojej obľúbenej aktivite, či urobíš pre seba niečo dobré. Konkrétne tipy, ako si upratať život vďaka digitálnemu detoxu, nájdeš v našom článku.

Precvičuj si všímavosť a pokoj

O meditácii, praktizovaní mindfulness, inak povedané všímavosti, a jej pozitívnom vplyve na naše celkové zdravie, existuje mnoho článkov, ktoré sú dôkazom, že sa oplatí zaradiť ju do svojho denného režimu. Meditovanie a praktizovanie všímavosti potrebuje určitý tréning, no po pár týždňoch ti dokáže pomôcť so zaneprázdnenou mysľou. Naši kolegovia si mohli meditáciu či „mindfulness“ vyskúšať aj počas akcie Mesiac zdravia v msg, čo im pomohlo na chvíľu odísť od pracovného zhonu a oddýchnuť si.

Zdravie ako priorita

V priebehu života sa naše priority menia, no vzťah k sebe samému a naše zdravie by mali zostať na popredných miestach. Netreba zabúdať, že pracovať produktívne a kreatívne dokážeme len určitý čas, ktorý bez oddychu a zdravého životného štýlu len tak naspäť nenačerpáme.

Vorkoholici majú, podľa jednej nórskej vedeckej štúdie, vyššiu šancu, že sa budú musieť popasovať s niektorým duševným ochorením. Hrozia im najmä zvýšené riziko ADHD (porucha pozornosti), OCD (obsedantno-kompulzívna porucha), úzkosti až depresie. Extrémne ponorenie sa do práce zároveň značí aj emocionálne problémy.

Ak teda na sebe pozoruješ, že viac hodnotíš svoje pracovné úspechy ako seba a svoje zdravie, pravdepodobne ti hrozí diagnóza vorkoholizmus. Varovnými signálmi sú aj únava, bolesť hlavy a poruchy spánku. V druhom štádiu sa k nim môžu pridružiť aj úzkosť, zvýšený krvný tlak a nakoniec zlyhanie srdca alebo mozgová príhoda.

Niekoľko výskumov ukázalo, že ľudia, ktorí pokladajú zdravie za jednu zo svojich priorít – zdravo sa stravujú, doprajú si prestávky, voľno a dostatok pohybu – majú viacej energie a lepšie sa sústredia. To sa potom odzrkadľuje aj na ich výkone. Buďme preto k nášmu telu, mysli a k sebe samému láskaví. Doprajme mu zdravé potraviny, dostatok pohybu aj spánku a nezabúdajme mať k nemu úctu. Prvé výsledky sa prejavia už čoskoro. Zdravie je a vždy bude len jedno. Preto ho nepodceňujme.

Nevynechaj prestávky v práci

Prestávky počas pracovnej doby blahodárne vplývajú na samotnú psychickú pohodu, ako aj na sústredenie sa. Krátke pravidelné prestávky podporujú produktivitu a efektivitu práce. V našom článku o prokrastinácii sa dozvieš o technike Pomodoro. Tá napríklad odporúča rozdeliť si prácu na kratšie úseky, napríklad 25-minútové, po ktorých nasleduje päťminútová prestávka. Počas nej odlož telefón, prejdi sa, sprav si kávu a poroprávaj sa s kolegami.

V msg life Slovakia podporujeme psychické zdravie kolegov. Oddýchnuť si môžu napríklad počas masáže, alebo si môžu odskočiť do našej oddychovej zóny, kde sa od pracovného stresu uvoľnia aj v hojdacej sieti či na hojdačke. Vieme, že pre ľudí pracujúcich v kancelárii za počítačom sú dôležité tzv. mikroprestávky, preto sa odporúča každých 30 minút zmeniť predmet pozornosti, prehĺbiť dýchanie, alebo zahľadieť sa na pár sekúnd von oknom.

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.