24

Výška platu nie je všetko. Čo všetko si všímať pri výbere zamestnávateľa?

Pracovný trh je neustále v pohybe a globálna pandémia sa na ňom tiež podpísala. Podľa analýzy najväčšieho pracovného portálu, orientácia na online predaj spôsobila, že najviac pracovných ponúk aktuálne prichádza z IT sektora. Pre mnohých však pri výbere zamestnania zostáva hlavným kritériom finančné ohodnotenie. Výška platu nepochybne patrí medzi prvé priečky, sú však aj iné kritériá, ktoré by mal záujemca zvažovať. Niekedy totiž dokážu kompenzovať aj o pár eur nižšiu mzdu.  Čo všetko si všímať pri výbere zamestnávateľa a prečo nie je výška platu jediným kritériom, podľa ktorého sa rozhodovať?

Časy, keď ľudia pracovali dvanásť hodín denne bez prístupu k základným ľudským potrebám sú už, našťastie, preč. Dnes si môžeme z pracovných ponúk vyberať a porovnávať ich. Mnohé firmy tak medzi sebou súperia, kto zabezpečí svojim pracovníkom lepšie podmienky, zaujímavejšie pracovné ohodonotenie či benefity. My v msg life Slovakia nie sme výnimkou.

Aj preto pravidelne aktualizujeme program firemných benefitov na základe preferencií našich zamestnancov. Spísali sme aj zoznam hlavných kritérií, na ktoré by si mal pri výbere pracovného miesta myslieť. Ak máš „v klobúku“ niekoľko zaujímavých pracovných ponúk a nevieš sa medzi nimi rozhodnúť, zameraj sa na tieto hlavné body, ktoré ti pomôžu správne si vybrať.

Príjemný kolektív v msg life Slovakia
Pracovné prostredie a kolektív patria k dôležitým kritériám pri výbere nového zamestnávateľa.

Ohodnotenie práce

Medzi dôležité kritériá pri nástupe do novej práce patrí nepochybne výška mzdy. Funkcia mzdy pritom nie je len ekonomická – zabezpečiť financie na živobytie – ale aj psychologická – výška mzdy človeka sociálne začleňuje do určitej skupiny a vníma ju ako ocenenie svojej vlastnej hodnoty. Dobré spoločnosti majú preto jasne a spravodlivo nastavenú mzdovú politiku pre všetkých zamestnancov.

Motivujúcim bonusom ku mzde môžu byť rôzne finančné príspevky, ktoré firmy príležitostne poskytujú. Medzi ne patria napríklad výkonnostná prémia, osobná prémia, koncoročný bonus, finančný príspevok pre dlhoročných zamestnancov, bonus pri špeciálnej príležitosti ako je svadba, odmena za odporučenie nového kolegu či pokrytie nákladov na hobby. Tieto peniaze síce neuvidíš každý mesiac na účte, no môžu ti pomôcť vo finančne náročnejších obdobiach a pri životných udalostiach, akými sú Vianoce či narodenie dieťaťa.

Príjemné pracovné prostredie

To, aké pracovné prostredie poskytuje zamestnávateľ, je jedným z významných faktorov, ktorý ľudia zvažujú pri výbere povolania alebo pri zotrvaní v ňom. Prostredie v práci ovplyvňuje tvoju náladu, pocity, výkon, ale môže sa odzrkadliť aj na zdravotnom stave. Zamestnávatelia by sa preto mali zamerať na faktory ako hluk, dostatok prirodzeného svetla, správe osvetlenie, mikroklíma a podobne.

Pri výbere nového pracovného miesta si všímaj nielen tieto štandardy, ale aj to, či je priestor niečím výnimočný a nadštandardný. Je to totiž znakom toho, že sa vedenie o svojich pracovníkov stará. Môže ísť pokojne o detaily, akými sú napríklad farebnosť stien, fit lopty v kancelárii, množstvo živej zelene, kvalitný pitný režim, pražená káva či čerstvé ovocie pre všetkých.

Priestor na oddych a relax

Pracovný výkon ide ruka v ruke s oddychom, nezáleží, či ide o programátorskú, marketingovú alebo manažérsku pozíciu. Pri všetkých sa vyžaduje istá miera kreativity aj pracovného nasadenia. V oddychovej alebo chill out zóne majú zamestnanci možnosť vypnúť na chvíľu od práce, vychutnať si kávu a porozprávať sa s kolegami. Relax v tzv. mäkkých zónach s nábytkom, ktorý sa líši od toho v kancelárii – s mäkkými kreslami a sedacími vakmi pozitívne vplýva na telo aj psychiku.

Pre psychickú pohodu zamestnancov sú dôležité aj herné miestnosti, fitness centrá či vonkajšie zóny, ktoré ponúkajú príjemné prostredie a aktívny odpočinok. Pri sedavých zamestnaniach nie je dnes ničím výnimočným možnosť objednať sa priamo v práci na masáž alebo využiť Multi Sport kartu, ktorá ti pokryje náklady napríklad za wellness, ale aj zdravé benefity a programy pre lepší work-life balance. Tie sú zároveň prevenciou proti prezentizmu – fenoménu, keď je človek prítomný na pracovisku, ale jeho starosti a osobné či dokonca zdravotné problémy mu neumožňujú sústrediť sa na prácu.

Priestor na oddych v msg life Slovakia
Našim kolegom ponúkame oddychovú zónu, kde si môžu od práce oddýchnuť.

Príjemný a súdržný kolektív

Ak dostaneš pri pracovnom pohovore možnosť nahliadnuť do pracovných priestorov, skús si okrem prostredia všimnúť aj zamestnancov. Veľavravné môže byť aj to, ako sa pri práci tvária, v akej polohe sedia, alebo či medzi sebou komunikujú. Nikto predsa nechce pracovať v kolektíve, kde kolegovia vyzerajú, že ich práca nebaví. Znakom dobrého personálneho manažmentu je aj organizovanie spoločných podujatí a firemných teambuildingov, ktorých cieľom je utužiť tím a dať mu príležitosť spoznať sa medzi sebou aj inak ako pracovne.

Dobré vzťahy medzi nadriadenými a zamestnancami zase dokáže podporiť pochvala či ocenenie zo strany vedenia, ako aj občasná pozornosť či malý darček za dobre odvedenú prácu. To všetko sú znaky, že si spoločnosť svojich pracovníkov naozaj cení a záleží jej na nich. Vzťah nadriadeného k podriadeným sa dokonca objavuje v preferenciách motivačných faktorov na prvých miestach spoločne so mzdou.

V tímoch v msg life Slovakia vládne dobrá nálada
V msg life Slovakia majú kolegovia medzi sebou priateľské vzťahy.

Možnosti na osobnostný a profesijný rast

Málokto si predstavuje prácu, v ktorej bude roky dookola vykonávať rovnaké činnosti a nebude mať príležitosť profesijne rásť. Podľa prieskumov, ak má zamestnanec pocit, že stagnuje, zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že prácu opustí. Mnoho spoločností si to, našťastie, uvedomuje, a preto ponúkajú vzdelávanie a rozvoj zamestnancom. Medzi najčastejšie formy patria jazykové kurzy či školenia vo vybranom odbore. Efekt z toho budú mať obe strany.

V rámci plánovania kariéry sa vo firmách môžeš stretnúť aj s plánom osobného rozvoja. Okrem formálneho vzdelávania zahŕňa aj širokú paletu aktivít ako koučovanie, mentoring, samovzdelávanie, práca na projektoch, rozširovanie a obohacovanie práce. Svetoznáme technologické firmy využívajú pri vzdelávaní svojich zamestnancov metódy ako predávanie vedomostí z prvej ruky, tréning nováčikov priamo na pracovisku a dokonca používajú na tréning umelú inteligenciu.

Vzdelávanie v msg life Slovakia
V msg life Slovakia absolvujú kolegovia aj interné školenia.

Kontakt so zákazníkom

Mnohí zamestnanci pôsobiaci napríklad v službách majú kontakt so zákazníkom na dennej báze a, naopak, existujú pozície, pri ktorých zamestnanci svojich zákazníkov nikdy ani neuvidia. Oba extrémy majú svoje výhody aj nevýhody. Dennodenný kontakt so zákazníkom môže spôsobiť, že budeš preferovať opak a nulový kontakt s klientom zase často vedie k nenaplneniu jeho požiadaviek.

Mnohé firmy sa preto uberajú zlatou strednou cestou, ak to ich zameranie dovoľuje. So zákazníkom sa stretnú na začiatku pri špecifikácii požiadaviek a následne sa s ním vidia až pri prezentácii prvých návrhov. Zamestnanci sú s klientom v kontakte potom až v záverečnej fáze, keď sa projekt odovzdáva a používateľ sa zaškoľuje. Ak sa klient nachádza v zahraničí, často to znamená, že dostaneš príležitosť navštíviť zaujímavé mestá s plne preplatenými nákladmi na služobnú cestu.

Multidisciplinárny charakter práce

Pracovať vo vytúženom odbore je pre mnohých veľkým snom. Avšak akákoľvek oblasť, bez ohľadu na to, ako veľmi nás zaujíma, sa môže stať časom menej atraktívna. A to najmä vtedy, ak ju bez väčších zmien vykonávame dennodenne. Aj preto je výhodou, ak máš možnosť venovať sa v zamestnaní nielen svojmu odboru, ale tiež nahliadnuť do iných profesií. Získaš tak odlišný pohľad na problém, vyhneš sa rutine a prídeš do kontaktu s novými pracovníkmi.

Často sa môžeš navyše mnohému priučiť. Nikdy nevieš, aké skúsenosti budeš v budúcnosti potrebovať a ako ich môžeš zužitkovať. Ak máš preto možnosť pracovať v tíme, kde budú zamestnanci z rôznych pozícií, nemusíš sa obávať a využi túto príležitosť vo svoj prospech. Možno sa inšpiruješ, kam by si sa chcel kariérne posunúť vpred.

Naše oddelenia často spolupracujú
V msg life Slovakia spolupracujú vývojári, testeri aj konzultanti.

Identita spoločnosti

Ak vieš, čomu sa chceš počas svojej kariéry venovať, mal by si mať aj prehľad o spoločnostiach, ktoré v danej oblasti podnikania pôsobia. Na to, či budeš spokojný, nemá vplyv len náplň práce, ale aj identita spoločnosti. To znamená vízia firmy, hodnoty, ktoré vyznáva; normy a procesy či zvyky, ktoré definujú jej firemnú kultúru. Jednoducho, musíš mať pocit, že chceš byť ďalším členom tímu a chceš pre túto „značku“ pracovať.

Viac ti napovedia sociálne siete ako Instagram, Facebook alebo LinkedIn, na ktorých firmy radi zverejňujú aj rôzne zákulisné informácie z pracovného prostredia alebo firemný blog. Niekedy sa viac o reputácii spoločnosti dozvieš aj od diskutérov na rôznych fórach. Toto všetko ti pomôže vytvoriť si ucelený obraz o budúcom zamestnávateľovi. Prípadne sa spýtaj, či sa môžeš prísť nezáväzne na dve až tri hodinky pozrieť, ako prebieha bežný pracovný deň a či budeš s tímom na jednej vlne.

Toto všetko a ešte aj viac ti ponúkame práve v msg life Slovakia. Pozri si najnovšie pracovné ponuky, neváhaj nám poslať svoje CV a pridaj sa do nášho tímu!

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.