23

Life

Využite vysoko efektívne, flexibilné a optimalizované softvérové riešenia pre správu poistných zmlúv, poistných kmeňov pre životné poisťovne, dôchodkových plánov či doplnkového dôchodkového zabezpečenia.

Naši zákazníci

Aegon

AXA Deutschland

Basler

Canada Life

DEVK

ERGO Group

Frende

Generali

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

GVV Kommunal

Helvetia Rakúsko

HUK

Interrisk Lebensversicherungs AG

KVBbg

Merkur Versicherung AG

Mobiliar

Nationale suisse

NÜRNBERGER

Öffentliche Versicherung Braunschweig

Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.

Provinzial Rheinland

R+V Luxemburg

SIGNAL IDUNA

Sparkassen Versicherung

SwissLife

Uniqa Rakúsko

Verka

Vienna Insurance Group Rakúsko

Viridium

VPV Versicherungen

Württembergische Lebensversicherung AG