24

Medzinárodný deň otcov: Čo hovoria kolegovia na budúcnosťou ich detí v IT

Tretiu júnovú nedeľu každoročne oslavujeme Deň otcov. Tento sviatok, ktorý vznikol v roku 1910 v Amerike a rýchlo sa rozšíril do celého sveta, poukazuje na nenahraditeľnú úlohu otca v živote človeka. Otcov si vážime aj my v msg life Slovakia, preto sme im venovali milý darček na Deň otcov. Vyspovedali sme našich kolegov a spýtali sme sa ich, či vedú svoje deti k informačným technológiám.

V súvislosti s rolou otca sa mnohokrát skloňuje pojem rodičovská dovolenka. Otec na materskej je v porovnaní s matkou stále pre mnohých niečím nezvyčajným. Hoci sa pozornosť obracia práve na prvé tri roky života dieťaťa, materskou dovolenkou výchova dieťaťa nekončí, práve naopak. (Prečítaj si náš článok Návrat do práce po materskej.) Syn či dcéra po prvej životnej etape nastupujú do škôlky a školy, začínajú sa prejavovať ich prvé osobnostné črty a danosti. Postupne sa tak naskytá aj otázka ich zamerania, ktoré určí ich ďalšie smerovanie v živote.

Toto všetko dokáže ovplyvniť rodič výchovou detí, ale i tak, že im zabezpečí kvalitné vzdelanie a budúcnosť. A keďže sa podľa posledných prieskumov ukazuje, že práve IT je oblasť, ktorá bude mať perspektívu aj o pár rokov, spýtali sme sa kolegov, či svoje deti vedú aj týmto smerom.

Podpora vzdelávania detí v IT

„Určite budem dcéru podporovať v tom, aby sa v IT oblasti vedela orientovať. IT zručnosti budú pre ňu veľkým prínosom, bez ohľadu na to, akú životnú cestu si vyberie,“ tvrdí teamleader Lukáš o svojej štvormesačnej dcérke.

V IT smerovaní vidí potenciál aj ďalší náš kolega, Scrum master Michal, ktorý má 13-ročnú dcéru a 11-ročného syna: Vývoj IT systémov má skutočnú pridanú hodnotu, pretože uľahčuje a zefektívňuje prácu nás všetkých. Okrem toho môže byť práca na vývoji softvéru aj celkom zábavná a rôznorodá, lebo nám umožňuje prenikať do oblastí, pre ktoré softvér vyvíjame. Na čo sa nakoniec zamerajú moje deti, je pre mňa zatiaľ absolútna hádanka. Ale rád sa nechám prekvapiť.

Konzultant Richard, ktorý má dve dcéry a syna, zase necháva výber na svojich deťoch: „Lepšie je, keď im ten smer sám prirastie k srdcu,“ dodáva.

IT svet je pre deti zaujímavý

U detí je to jednoduché. Keď sa im niečo páči, tak prídu a pýtajú sa, čo robím, čo mám v notebooku a prečo je to tak. Myslím si, že deti k IT momentálne tlačí doba. Byť bez počítača, telefónu alebo smart hodiniek je už skôr asi výnimka. Moja najstaršia dcéra mala obdobie, keď ju neustále zaujímalo, čo sa spúšťa v počítači, kde je čo uložené, alebo prečo sa objavujú problémy. Už ju to prešlo, no stále sa vie dobre orientovať,“ opisuje náš IT konzultant Richard.

Naopak, test manažér Lukáš tvrdí, že sa bude sám snažiť, aby jeho dcéra časom nadobudla IT gramotnosť: „V tomto ohľade sa neplánujeme spoliehať len na nás školský systém.“  Kolega Michal sa zase rozhodol svojho syna zaujať inak. Kombinuje príjemné s užitočným: „So synom spolu radi chodíme behať a často pri tom preberáme nejakú zaujímavú tému z matematiky alebo z fyziky. Je to príjemne strávený čas.“

Kolega Michal so synom na bežeckej súťaži. (Zdroj: Zuzana Šefčovičová)

Podľa Michala je pritom práve záujem o vybranú tému kľúčovou predispozíciou k úspechu. „Syn a dcéra sú v tomto smere veľmi odlišní. Dcéra je skôr umelkyňa, ale občas mi aspoň dovolí porozprávať sa s ňou o nejakej fyzikálnej téme. I keď by to verejne nikdy nepriznala, myslím si, že ju to baví. Syn je síce srdcom športovec, má však aj veľký záujem o technické témy. Myslím si, že obe deti majú veľmi dobrú schopnosť porozumieť technickým problémom. K predispozíciám ale podľa mňa patrí aj záujem, takže ak by som si mal na niekoho staviť, bol by to syn. Odmalička ho to ťahalo týmto smerom, veľa sa pýtal a väčšinou aj veľmi dobre chápal súvislosti a pamätal si. Úspešne sa zúčastňuje matematických súťaží, ako matematická olympiáda alebo pytagoriáda. Tie mimochodom zvláda aj dcéra, pre ňu je to však skôr taká ´povinná jazda´.“

Záujem detí o IT sa pritom môže začať už v skorom veku, keď sa stretne s novými technológiami. A to už v štyroch mesiacoch: „Myslím si, že dcéra začína javiť záujem o IT, fascinuje ju môj mobil a notebook, chce si ich obzerať,“ tvrdí Lukáš.

Kolegovia so staršími deťmi sa snažia, naopak, používanie technológií u detí skôr redukovať: „Snažíme sa deti viesť k tomu, aby IT vnímali ako nástroj, ktorý nám má pomáhať pri riešení našich úloh. Určite by som nechcel, aby deti trávili dlhé hodiny hraním počítačových hier. Na hranie majú týždenný časový plán, ktorý si sami manažujú. Mobily používajú najmä na komunikáciu a počúvanie hudby. Inštalácia nových aplikácií musí prejsť naším schválením. Kombinácia detí a IT môže byť niekedy aj na škodu. Nepáči sa mi napríklad, keď vidím skupinku detí, ktoré spoločný čas trávia tým, že vedľa seba sedia a každý pozerá do svojho telefónu,“ vysvetľuje Michal.

„Najstaršia dcéra vie pracovať s počítačom a do určitej miery si aj nastaviť telefón. Ešte je ale priskoro, aby sa ponorili do sveta elektroniky, snažíme sa to redukovať,“

Richard, IT konzultant
Richard, IT konzultant

IT súvisí aj s matematikou

IT veľmi často súvisí aj s matematikou a logickým myslením. Niektorí naši kolegovia využívajú matematiku v IT pri práci na dennej báze, preto sme sa pýtali, či s ňou pomáhajú aj svojim deťom.

„So ženou sme obaja vyštudovaní učitelia, takže sa prirodzene odmalička snažíme rozvíjať u detí matematické myslenie. Školské učivo však väčšinou zvládajú bez našej pomoci. Skôr sa im snažíme ukázať nejaké zaujímavosti, ktoré by im rozšírili vedomosti zo školy. Keď náhodou predsa len potrebujú niečo vysvetliť, snažím sa to nerobiť priamočiaro. Pýtam sa ich otázky, vďaka ktorým na riešenie postupne prídu sami. Musím priznať, že som vždy rád, keď dostanem takú príležitosť,“ hovorí Michal.

Dôkazom, že matematika nie je pre každého. je náš kolega Richard: „Pre najstaršiu dcéru je matematika zábava, nemusí sa učiť a dosahuje dobré výsledky. Pre mladšiu dcéru je však matematika nočná mora. Je to jej najväčší strašiak,“ smeje sa Richard. „Ak si však nechá poradiť, rád jej pomôžem,“ dodáva.

Kolegovia pomáhajú deťom
Naši kolegovia pomáhajú svojim deťom s prípravou domácich úloh.

IT vedomosti detí a školské učivo

Stále však platí, že väčšinu učiva deti preberajú v škole. Preto nás tiež zaujímalo, či sú naši kolegovia spokojní s výučbou matematiky a s úrovňou IT na školách.

„Vždy to závisí od viacerých faktorov, teda školy, učiteľa a rôznorodosti kolektívu. To všetko vplýva na úroveň dosiahnutých vedomostí. Najdôležitejší je učiteľ a jeho skúsenosti. Tých je v súčasnosti málo, čo sa odráža aj na vedomostiach žiakov. Pri výuke na prvom stupni sa niekedy deti stretnú s učiteľmi, ktorí nemajú dostatok skúseností. V prípade, že je kolektív navyše rôznorodý a učiteľ nevytvorí pozitívny vzťah k predmetu, deti si nemajú vôľu vedomosti osvojiť a je náročné zmeniť ich chápanie doma, pri vypracúvaní úloh,“ tvrdí Richard.

„Hlavný záber je stále v memorovaní vzorcov a učení sa určitých postupov, ale chýba rozvoj abstraktného a analytického myslenia. Žiaci tak dokážu vyriešiť len úzko ohraničené typy úloh. Pri malej obmene zadania už majú problém, pretože nedokážu problém zovšeobecniť a zanalyzovať. V živote a v kariére sa však budú stretávať práve s takýmito typmi úloh,“ dodáva Lukáš.

S odlišným prístupom k učeniu súhlasí aj Michal: „Čo sa týka matematiky, som fanúšikom Hejného metódy, ktorá má rozvíjať samostatné myslenie s využitím skúseností. Mnoho slovenských škôl sa snaží nabehnúť na tento systém, nie je to však vôbec jednoduché, pretože si to vyžaduje nielen zmeny v nastavení žiakov, ale aj učiteľov. Najväčším problémom sú podľa mňa nízke platy v školstve. Mnoho schopných učiteľov odchádza robiť inú prácu, v ktorej majú v porovnaní s učením niekoľkonásobný plat. Špeciálne to platí pre učiteľov matematiky alebo informatiky.“

Podľa Michala sa však situácia pomalými krokmi zlepšuje: „Nastavenie zodpovedných ľudí je podľa mňa dobré. Do škôl sa zavádzajú nové moderné metódy a je tu snaha učiť deti tak, aby boli schopné zamyslieť sa samostatne a odvážne nad zadanými úlohami. Prakticky to však veľmi závisí od konkrétnej školy a najmä od konkrétnych učiteľov. Na škole, kam chodí syn, sa od prvého stupňa snažia deti učiť základy programovania pomocou detských programovacích prostredí. Ide o hry, ktoré učia deti algoritmicky myslieť.“

Je štúdium IT na vysokej škole pre deti dôležité?

Pri téme školstva sa v poslednej dobe naskytá aj otázka nutnosti štúdia na vysokej škole. Na pohovoroch do práce často personalisti preferujú skúsenosti pred vzdelaním Pýtali sme sa preto kolegov, či by boli radi, ak by ich deti študovali ďalej na vysokej škole.

„Pre pôsobenie v IT nepovažujem absolvovanie vysokej školy za nevyhnutné. Vo všeobecnosti si ale myslím, že štúdium na vysokej škole dostatočnej kvality je pre mladého človeka veľkým prínosom a svoje deti plánujem podporovať v rozhodnutí zvoliť si a vyštudovať vysokú školu, nie ich však nútiť,“ tvrdí Lukáš.

S Teamleaderom súhlasí aj Michal: „Určite sa IT dá zvládnuť aj bez vysokej školy. Najmä, ak je človek zanietený a rád sa v oblasti vzdeláva sám. Vysoká škola však prináša oveľa viac ako len vedomosti, ktoré sa dajú využiť pri práci. Študent získa všeobecnejší prehľad, dostane sa k témam, ktoré by inak možno obišiel, a to mu otvára široké možnosti. Okrem toho je prostredie vysokej školy podnetné aj vďaka tomu, že sa tam stretne veľká komunita podobne zameraných ľudí. Určite budem rád, ak sa moje deti rozhodnú študovať na vysokej škole.“

Iný názor má na túto otázku náš kolega Richard, ktorý je vyučený kuchár: „Štúdium na vysokej škole je dôležité z pohľadu dosiahnutého vzdelania. Takže v niektorých prípadoch otvára aj zatvorené dvere. Z vlastnej skúsenosti musím povedať, že úplne esenciálne nie je. Ak sa mladý človek vie prispôsobiť a získať vedomosti, tak aj bez štúdia vysokej školy môže dosiahnuť úspechy. Dokonca aj v IT oblasti. Vysoká škola však poskytuje hlbšie informácie, pomocou ktorých je možné vidieť širšie súvislosti. Takže preferovať štúdium na univerzite nebudem, ale poteší ma, ak by sa moje deti touto cestou ubrali. Určite im to vie v niektorých oblastiach napomôcť.“

Budúcnosť IT sektora

Keďže sú deti našich kolegov ešte v mladom veku, faktom zostáva, že kým doštudujú vysokú školu, môže svet okolo nás a najmä v oblasť IT vyzerať už úplne inak. Na záver sme sa preto spýtali, či si kolegovia trúfajú odhadnúť, aké problémy budú ich deti riešiť v oblasti IT v budúcnosti.

„Som presvedčený, že umelá inteligencia bude v budúcnosti riešiť veľa vecí. Keď vidím, v akom svete žili naši rodičia a v akom svete žijeme my, myslím si, že zmeny budú naozaj veľké. Aj samotné programovanie prešlo od svojich začiatkov dlhú cestu. Práca programátorov je stále pohodlnejšia, moderné programovacie jazyky robia kopec ,špinavej´ práce za nás, technická zdatnosť už nie je taká dôležitá ako kedysi. Týmto smerom to pôjde podľa mňa aj ďalej. Jedného dňa možno bude vývojár iba akýsi konfigurátor, ktorého úlohou bude stroju vysvetliť, čo má naprogramovať,“ tvrdí Michal.

Podobne vidí budúcnosť IT aj Lukáš: „Očakávam, že umelá inteligencia bude hrať podstatne dôležitejšiu úlohu. Už teraz je tento trend zjavný. Viem si preto predstaviť, že ak sa moje dieťa raz rozhodne pre kariéru v IT, mohlo by napríklad programovať tieto samoučiace sa algoritmy, prípadne byť architektom neurónových sietí, alebo niečo podobné.“

„Môže sa stať, že IT pracovník bude o 20 rokov patriť k akejsi elite a prácu budú vykonávať počítače,“ uzatvára Richard.

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.