23

Jazyková úroveň nemčiny v životopise. Kedy si napísať úroveň B2 či C1?

V súčasnosti je bežné, že ovládame druhý jazyk . V minulosti sa učila iba ruština, neskôr ju vytlačila angličtina, ktorá je akýmsi základom. Postupom času sa k angličtine pridal ako druhý jazyk nemčina a aktuálnym trendom na školách sú jazyky ako španielčina, francúzština alebo taliančina. V msg life Slovakia vyžadujeme najmä nemčinu, práca však nemusí byť jediný dôvod na rozširovanie jazykových znalostí. Prečo sa učiť cudzie jazyky, a ako zistiť úroveň, ktorú dosahujem?

My v msg life Slovakia v tom máme jasno. Nemčina je u nás základ. Sme dcérskou spoločnosťou nemeckej materskej spoločnosti a okrem toho, väčšina našich zákazníkov pochádza práve z oblasti DACH (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko). Naša práca by sa bez znalosti cudzích jazykov  vykonávala veľmi ťažko. Každodenne totiž komunikujeme nielen so zákazníkmi, ale aj kolegami z Nemecka a Rakúska. Samozrejme, preto, aby si sa mohol stať súčasťou našej spoločnosti, nepotrebuješ ovládať nemecký jazyk na najvyššej úrovni. Požiadavka  cudzích jazykov a ich stupňa znalostí jazyka  je pri jednotlivých pozíciách rozdielna.

Aká je požadovaná jazyková znalosť  nemeckého jazyka pri jednotlivých pozíciách?

Ak do msg life Slovakia nastúpiš na pozíciu IT testera konzultanta, si šikovný a máš chuť učiť sa nové veci, môžeš sa časom, podobne ako naša kolegyňa Gabika, vypracovať na pozíciu Business IT konzultanta.  Pri oboch pozíciách platí požiadavka na úroveň nemčiny B2. Ideálna by ale bola úroveň C1, pretože ide o reálnu komunikáciu so zákazníkom. Rovnaké je to aj pre IT testera automatizovaného testovania.

Na pozícii Java programátor senior sa zaobídeš s výbornou znalosťou nemeckého alebo anglického jazyka. Nemecký jazyk je pri tejto pozícii veľkou výhodou. Náš kolega Jaro v jednom z interview hovorí: „Komunikujem samozrejme so všetkými členmi nášho tímu, s našimi testermi a denne som v kontakte aj s kolegami z Nemecka.“

Kompletný zoznam pozícií a aj všetky jazykové, technické aj osobnostné požiadavky nájdeš v časti Kariéra – voľné pracovné miesta.

Prečo neklamať o jazykovej úrovni v životopise

schopnostiach a zručnostiach v životopise nie je vhodné klamať, pretože zamestnávateľ na to skôr či neskôr príde. U nás v msg life Slovakia vždy preverujeme znalosť cudzieho jazyka či už testom, alebo otázkami, na ktoré nám kandidát odpovie. Neraz sa nám stalo, že sme kandidáta na základe jeho znalosti nemčiny na úrovni C1 pozvali na pohovor a po krátkej chvíli sme zistili, že je jeho nemčina maximálne na úrovni B1. V takomto prípade nemáme dôvod kandidáta posunúť do ďalšieho kola. Stratil tak čas kandidát aj naše vyťažené kolegyne z personálneho oddelenia.

Uchádzači o prácu často nevedia, akú úroveň jazyka si do životopisu uviesť. Pokiaľ si maturoval na úrovni B1 a odvtedy si nemčinu roky nepoužíval, je vhodné uviesť nižšiu úroveň. Naopak, pokiaľ si si svoju nemčinu zlepšil neboj sa uviesť aj vyššiu úroveň. Pamätaj si, že vždy uvádzaj aktuálnu úroveň.

Ako však zistiť, do ktorej kategórie jazykových znalostí spadám?

Najvhodnejšie je v životopise uvádzať úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, v skratke CEFR. Ten rozlišuje tri širšie okruhy jazykovej znalosti  ( A,B,C ), ktoré sú rozdelené na dva stupne (1,2).

Úroveň A predstavuje základnú znalosť :

  • A1 – začiatočník (na tejto úrovni človek rozumie a vie používať každodenné výrazy, vie sa predstaviť a podobne)
  • A2 – základná znalosť (rozumie vetám, ktoré súvisia s jemu blízkymi oblasťami, dokáže komunikovať v rámci jednoduchých a rutinných úloh…)

Úroveň B predstavuje autonómiu:

  • B1 – mierne- pokročilá (na tejto úrovni by nemalo človeku robiť problém zvládnuť väčšinu situácii počas cestovania a dokáže vytvoriť jednoduchý spojitý text)
  • B2 – stredne pokročilá (na úrovni B2 dokáže človek už bezproblémovo komunikovať na konkrétne, abstraktné ale aj technické témy a dokáže spontánne reagovať)

Úroveň C predstavuje ovládanie jazyka:

  • C1 – pokročilá (úroveň C1 umožňuje súvisle a spontánne vyjadriť myšlienky, človek rozumie aj zložitejším vetám a vie plynulo rozprávať bez hľadania slov)
  • C2 – ovládanie na najvyššej úrovni (na tejto úrovni človek rozumie prakticky všetkému čo číta alebo počuje, je schopný zhrnúť informácie z viacerých zdrojov a súvisle ich odprezentovať).

Ak teraz vieš, do akej jazykovej kategórie spadáš, neváhaj si prezrieť naše pracovné ponuky a vybrať si tú, ktorá by bola pre teba vhodná. Aktuálne hľadáme kolegov so znalosťou nemeckého, ale aj anglického jazyka v oblasti IT a poisťovníctva. Ak by si rád pracoval v podobnom segmente, neváhaj nám poslať životopis!

Kurzy nemeckého jazyka ako benefit

Často sa stretávame aj s tým, že záujemca sa nemčinu v minulosti učil, ale tým, že ju nepoužíval veľkú časť zabudol. Ak má kandidát záujem svoje komunikačné schopnostinemeckom jazyku opäť obnoviť, má možnosť pravidle navštevovať kurz nemeckého jazyka, ktorý je zabezpečený a hradený spoločnosťou. Okrem toho, polovica z každej hodiny sa ti ráta do pracovného času a po úspešnom ukončení kurzu máš možnosť získať certifikát z Geothe inštitútu.

Dôvod, prečo sa učiť cudzí jazyk nie je len práca v msg life Slovakia. Znalosť viacerých cudzích jazykov nám rozširuje obzor, pomáha budovať vzťahy, precvičuje mozog a pomáha posilňovať sebadôveru. Dôvodom, prečo sa učiť nemecký jazyk, sme sa venovali v jednom z našich článkov.

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.