23

Kritické myslenie: Ako ho rozvíjať a v čom ti môže výrazne pomôcť?

Kritické myslenie je vlastnosť, o ktorej sa často hovorí, no nie každý vie, čo presne znamená. Ide však o dôležitú charakteristickú črtu, ktorá sa mnohokrát objavuje v inzerátoch a pracovných ponukách. Čo vlastne kritické myslenie je a ako ho správne rozvíjať?

Čo je kritické myslenie?

Kritické myslenie predstavuje úsilie o pochopenie určitej informácie v čo najširších súvislostiach. Takisto sa často charakterizuje aj ako snaha o zdokonaľovanie presného vyjadrovania a pohotového reagovania. V praxi sa kritické myslenie prejavuje tým, že človek nesleduje určitú situáciu len povrchne, ale dokáže ísť do hĺbky. Má tiež otvorenú myseľ a snaží sa pozerať na danú problematiku z viacerých uhlov pohľadu.

 

Vďaka tomu vie oveľa lepšie viesť argumentáciu  a komunikovať s ostatnými. Kriticky mysliaci človek dokáže pozorne skúmať okolie a myšlienkové operácie  ostatných ľudí. Jeho vyjadrovanie je jasné a zrozumiteľné. Neskáče z jednej témy do druhej a veľmi dobre sa počúva.

Logické myslenie , dostatočne rýchla reakcia a presné vyjadrovanie sú kľúčovými prvkami v mnohých oblastiach. Často ich vyžadujú i zamestnávatelia. Ak chceš získať svoju vysnívanú prácu, napríklad aj u nás v msg life Slovakia (voľné pracovné miesta), alebo len hľadáš spôsob, ako sa lepšie vyjadrovať, mal by si vedieť, ako tento typ myslenia rozvíjať.

Prečo je kritické myslenie dôležité

Kritické myslenie má množstvo výhod pre tvoj osobný aj profesijný život. Existuje však niekoľko kľúčových dôvodov, prečo je pre teba dôležité:

 • pomáha v rozhodovaní, argumentácii a zhodnotení argumentu,
 • pomáha vytvárať vlastné názory na danú tému a rozvíjať osobnosť,
 • podporuje rozvoj sebadôvery,
 • umožňuje spolupracovať s ostatnými na hlbšej a intelektuálnejšej úrovni,
 • pomáha zlepšovať a utužovať pracovné vzťahy,
 • umožňuje vyhodnotiť vlastnú prácu s cieľom určiť spôsoby, ako zlepšiť jej kvalitu a efektívnosť,
 • podporuje rozvíjanie schopnosti porozumenia.

Zabúdať netreba ani na to, že vďaka tomuto typu myslenia získaš oveľa lepšie pracovné výsledky. Ušetríš aj množstvo času, ktorý by si inak strávil zdĺhavým vysvetľovaním svojho pohľadu na vec či snahou porozumieť svojim kolegom, zamestnávateľom alebo klientom. Taktiež budeš schopný vedieť lepšie vyhodnotiť situáciu, vyriešiť problém a prísť tak s adekvátnym a efektívnym riešením.

Ako sa naučiť kriticky myslieť

Žiaľ, nie každý sa narodí so zručnosťou kritického myslenia. Niektorí sa musia tejto vlastnosti priučiť počas života. Následne, keď si už osvojíš základy, môžeš sa zamerať na ich zlepšovanie a využívanie v praxi.

Pri učení sa základov kritického myslenia sa stretneš s niekoľkými krokmi:

 1. Identifikuj problém – na začiatku musíš identifikovať problém alebo otázku, pred ktorou stojíš. Buď konkrétny a vyhni sa vágnosti. Nepresne stanovená otázka či problematika spôsobí, že sa nedostaneš k výsledku, prípadne sa dostaneš, no nebude postačujúci.
 2. Usporiadaj informácie – keď máš vybraný problém alebo položenú otázku, nájdi si k nej všetky informácie. Použi overené zdroje a uisti sa, že máš pokryté všetky uhly pohľadu. Nezabúdaj, že jedno stanovisko ti stačiť nebude. Pri kritickom myslení nesmieš vopred zavrhnúť ostatné možnosti.
 3. Analyzuj údaje a zdroje – pri zbere údajov a hľadaní zdrojov zistíš, že máš toho akosi veľa. Aby si nestratil logiku a dokázal sa v množstve informácií vyznať, začni ich triediť. Pozorne ich analyzuj a vypusti tie, ktoré nie sú spoľahlivé. Vyhni sa aj tým s nedostatočnými údajmi.
 4. Zoraď údaje podľa dôležitosti – nepodstatné zdroje si vytriedil a teraz môžeš ísť na ich samotné organizovanie a zoraďovanie. Niektoré údaje sú dôležitejšie ako druhé. Urči im preto rozumné a vhodné poradie, aby si sa v nich vyznal a mohol sa k nim kedykoľvek vrátiť.
 5. Rozhodni sa – po naštudovaní všetkých údajov je nutné pristúpiť k hlavnému kroku, teda k rozhodnutiu. Závery si dobre premysli a porovnaj všetky pre a proti. Snaž sa vyvodiť záver, ktorý je nezaujatý a podložený overenými faktami.
 6. Prezentuj svoje konečné rozhodnutie – keď si napevno rozhodnutý a vieš, že tvoje rozhodnutie je správne, prezentuj ho zainteresovaným stranám. Nezabúdaj na sebavedomý prejav, slušnosť a ohľaduplnosť voči názorom druhých.

Odporúčame ti...

Tvoje konečné rozhodnutie by malo byť pevné, no maj otvorenú myseľ. Nezabúdaj, že informácií je nespočetne veľa. Nikdy nevieš, či si náhodou niečo neprehliadol. Ak má protistrana lepšie argumenty alebo priniesla nové údaje, vypočuj si ich. Premysli si, či je tvoj postoj správny a v prípade potreby ho neváhaj zmeniť.

Spôsoby, ako zlepšiť kritické myslenie

Rozvoj kritického myslenia je veľmi dôležitý, a to najmä vtedy, ak nechceš stagnovať. Spôsobov, ako na to, je niekoľko a skúsiť môžeš rovno viacero. Niektorý spôsob ti bude vyhovovať viac, iný zas menej. Nenechaj sa odradiť a na zlepšovaní kritického myslenia aktívne pracuj. Jeho výhody totiž pocítiš v pracovnom i súkromnom živote.

S rozhodnutím sa nikam neponáhľaj

Kritické myslenie predstavuje proces analýzy údajov, ich zoradenia a triedenia. Nejde o niekoľkominútovú záležitosť. S rozhodnutím sa preto nikam neponáhľaj. Dopraj si dostatok času a dovoľ, aby ti všetky myšlienky prešli hlavou. Len tak sa vyhneš vynechaniu dôležitých informácií a relevantných záverov.

 

Pri kritickom myslení je dobré byť v pokoji a tichu. Nenechaj sa nikým rušiť a rozhodne sa nedaj ovplyvniť svojím okolím. Kolega, známy alebo rodinný príslušník môže mať na situáciu úplne iný názor. Tvoj úsudok ani rozhodnutie by to ale nemalo ovplyvniť.

Na rozvoj kritického myslenia toho nepotrebuješ veľa
Otvorená myseľ pomôže otvára nové pohľady a pomáha rozvíjať kritické myslenie.

Zisti, ako premýšľaš nad problémami

Identifikuj a zhodnoť svoje myšlienkové operácie. Ide o spôsob, akým prijímaš a spracovávaš informácie. Pre niektorých je lepšie počúvanie, iní si zas vystačia s textom. Nezabudni ani na samotnú reakciu na jednotlivé skutočnosti. Pre viac emocionálne založených ľudí je charakteristické, že reagujú oveľa výraznejšie a intenzívnejšie. V takýchto prípadoch je nutné zachovať pokoj.

 

Byť kritickým mysliteľom znamená, že si uvedomuješ vlastné predsudky a nedostatky. Vieš takisto o tom, ako tieto nedokonalosti ovplyvňujú tvoje riešenia a rozhodnutia. Preto sa proti nim snaž bojovať a aktívne rozvíjaj svoje kritické myslenie. Aj to ti pomôže vo vyhodnotení možných riešení, ako sa vysporiadať s predsudkami či ako pracovať na vlastných negatívnych vlastnostiach, aby si napredoval ako osobnosť.

Odporúčame ti...

Pri kritickom myslení zabudni na všetky svoje predsudky, aby si sa dostal k objektívnejším výsledkom. Ak sa ti to nedarí, porozmýšľaj, či nie je čas na požiadanie kolegu o pomoc.

Rozvíjaj svoju predstavivosť

V celom procese má veľké zastúpenie aj kreatívne myslenie a kreativita. Je dôležité na to, aby si si vedel predstaviť všetky možné výsledky situácie. Priamo sa spája tiež s predvídavosťou, ktorá ti umožňuje predpokladať, aké reakcie vyvolajú tvoje konanie a rozhodnutie u ostatných. Z toho môžeš vydedukovať, či sú správne alebo nie.

Uvedom si svoje hodnoty

Na základe svojich hodnôt budeš vedieť, k čomu inklinuješ a na čo si dať pozor. Vyhneš sa subjektívnym názorom a vynechaniu niektorých uhlov pohľadu. Každý kritický mysliteľ si musí na svoje vlastné hodnoty a preferencie dať pozor. Automaticky by ich mohol totiž zvýhodňovať, čo by malo negatívny dopad na konečné rozhodnutie.

Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie

Ak si nie si niečím istý alebo by si potreboval objasnenie, pýtaj sa. Otázku môžeš položiť kolegovi alebo nadriadenému. Môžeš sa ju opýtať aj sám seba a následne hľadať odpovede na internete a v knihách. Ďalšou možnosťou sú online fóra. Nikdy nevieš, či ti s tvojou úlohou nepomôže niekto úplne neznámy. Vyskúšaj všetky možnosti, aby si sa dostal bližšie k svojmu cieľu a rozšíril tak pole svojich zručností a vedomostí. Pri rozširovaní vedomostí je dôležitá otvorená myseľ.

 

rozvoju kritického myslenia môžeš prispieť aj ty

Kritické myslenie je dôležité nielen pre pracovný, ale tiež osobný život. Umožňuje ti správne sa rozhodnúť a dospieť k potrebným záverom. Nehľadiac na to, či si sa s touto predispozíciou narodil alebo si sa ju dodatočne naučil, nezabudni ju rozvíjať. Urobiť sa tak dá niekoľkými spôsobmi a je len na tebe, pre ktorý sa rozhodneš.

Praktizuj tento typ myslenia a možno i vďaka nemu, alebo práve vďaka nemu, sa ti podarí získať prácu snov, napríklad aj u nás v msg life Slovakia. Kritické myslenie sa ti zíde na viacerých pozíciách. Pozri si preto naše zamestnanecké benefity a požiadavky na voľné pracovné miesta a pridaj sa k nám ešte dnes.

Voľné pracovné ponuky

Vyber si z pracovných ponúk a získaj bonus

Pracovné ponuky
Mária HR manažér msglife

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.