24

Efektívny brainstorming: Ako nasmerovať tím od nápadov k úspechu

Keď sa hovorí o tímovej práci, riešení problémov a zaujímavých myšlienkach, často sa opakuje jeden pojem, a to brainstorming. Táto kreatívna technika ti pomáha dosahovať excelentné výsledky a umožňuje dospieť k záverom, na ktoré by si sám možno neprišiel. Hoci má plno výhod, nie každý ju pozná, prípadne využíva jej potenciál naplno. Máme pre teba niekoľko tipov, ako na efektívny brainstorming.

Čo je brainstorming a aký má význam?

Brainstorming je pojem poskladaný z dvoch anglických slov, a to brain a storm. V doslovnom preklade by sa dal preložiť ako búrka mozgu. Pri jeho využívaní namáhaš svoje mozgové závity, aby si sa dostal k rôznym záverom.

Brainstorming možno označiť aj ako súbor kreatívnych metód, ktoré ti majú pomôcť vymýšľať rôzne nápady, ktoré následne prezentuješ kolegom. Základom brainstormingu je nulové kritické hodnotenie. Znamená to, že nikto z prítomných by nemal súdiť myšlienky ostatných. Vo väčšine prípadov prebieha brainstorming vo forme spontánnej diskusie na zadanú tému.

Myšlienka niektorého kolegu môže rozvinúť tú tvoju alebo ťa inšpirovať k niečomu novému.

Brainstorming metóda sa snaží uvoľniť atmosféru medzi zúčastnenými členmi skupiny. Má vytvoriť bezpečné miesto, kde nikto nikoho nesúdi. Týmto môže pomôcť najmä tichším kolegom s nižšou tendenciou rozprávať v kolektíve.

Brainstorming pravidlá

Pri brainstormingu sa kladie dôraz na nové nápady a rozvíjanie kreatívneho myslenia. Využiť sa dá v marketingu, IT sektore či v akomkoľvek inom odbore, kde je nutné prísť s niečím novým. Vtedy môže mať brainstorming veľký význam. Hoci ide o voľnejšiu diskusiu, kde by mali voľne prúdiť myšlienky, nemal by si zabúdať na niekoľko dôležitých pravidiel. Pomocou nich sa s celou skupinou dopracuješ k potrebným výsledkom.

Základné pravidlá pre rozvoj kreativity a tvorenie nových myšlienok

 • Stanov si časový limit – v závislosti od náročnosti problému si nastav spolu s kolegami čas. Zvyčajne sa udáva od 15 do 60 minút. Dlhší čas zhoršuje sústredenie a stretnutie zbytočne predlžuje. Ak by si chcel nejaký problém riešiť dlhšie, nezabudni na pravidelné prestávky.
 • Vyber hlavnú osobu diskusie – ak je vás v tíme viac, je dobré, ak si zvolíte niekoho, kto bude diskusiu viesť. Táto osoba vyberie typ brainstormingu, bude sledovať čas, vymedzí problém a môže udeľovať slovo.
 • Vyber počet členov diskusie – každý dokáže do diskusie priniesť svoj pohľad. Keď je ale členov viac, mohlo by sa stať, že sa budete ako skupina topiť v nápadoch. Najlepší počet ľudí na brainstorming je 2 – 6.
 • Vymedz problém – každý brainstorming by mal mať vymedzenú tému alebo problematiku. Nepresná téma spôsobí, že budete prechádzať z jednej oblasti do druhej. Nastoľ teda problém, na ktorý chceš nájsť riešenie.
 • Vyhni sa kritike – ak chceš podporiť tvorivosť a kreativitu, musíš s kolegami vytvoriť prostredie, kde sa bude každý cítiť dobre a bezpečne. Žiadny nápad ani myšlienku nekritizuj, práve naopak. Odraz sa od nej a snaž sa ju využiť.
 • Podporuj bláznivé nápady – v rámci brainstormingu nie je nič príliš bláznivé. Aj keď sa môže zdať myšlienka nereálna, nechaj ju otvorenú. Možno ti pomôže vymyslieť niečo zaujímavé.
 • Zameraj sa na kvantitu – hoci je kvalita lepšia ako kvantita, pri brainstormingu to úplne neplatí. Triedenie nápadov a výber tých najlepších príde po tom, ako s diskusiou skončíš. S kolegami si preto všetko zapisujte a nevynechajte ani najmenší detail.
 • Stav na vizuálnu stránku – niektoré veci podporia tvorivé myslenie viac, keď sú nakreslené alebo majú podobu tabuľky či grafu. Zaobstaraj si preto čistý, najlepšie nelinajkový papier, ceruzky, perá či bielu tabuľu, na ktorú budeš s kolegami kresliť. Inou možnosťou sú praktické UML diagramy, známe aj ako „Mind mapy“, rôzne lepiace papieriky, nálepky a ďalšie pomôcky.
 • Vyhni sa prekrikovaniu – keď niekto rozpráva, ostatní by ho mali počúvať a v tichosti premýšľať. Ak je vás v skupine viac, dohodnite sa, že vždy, keď bude chcieť niekto niečo povedať, prihlási sa. Takto sa dostane ku slovu každý a nevznikne chaos.

Odporúčame ti...

Digitálne technológie dokážu brainstorming povýšiť o niekoľko úrovní. Rozhodne sa im nevyhýbaj a využívaj všetky funkcie, ktoré ti poskytujú. Okrem UML sú vhodné aj jednoduché tabuľky v Exceli či klasické zoznamy vo Worde.

Základné metódy brainstormingu

Brainstorming má viaceré metódy. Pred začatím diskusie si jednu vyber. Pomôže ti to držať sa témy a zaistí, že sa dostaneš k požadovaným výsledkom.

V rámci brainstormingu môžeš myšlienky aj kresliť
Pri brainstormingu skvelo pomôže biela tabuľa alebo čistý papier.

1.    Metóda brainwriting so šiestimi účastníkmi

Táto metóda je známa aj pod názvom 6-3-5. Jej základom je šesť účastníkov. Každý z nich napíše na papier tri nápady, ktoré následne rozvíjajú kolegovia po ich pravici. Jednotlivé nápady kolujú medzi členmi päťkrát. Každý sa takto podieľa na každom jednom nápade a prispieva svojím dielom. Metóda brainwriting je najvhodnejšia pre introvertov. Ich zapojenie do debát býva zvyčajne minimálne. Je to ale škoda, pretože ich tvorivosť je často nedocenená.

Odporúčame ti...

Ak by si sa na problém nevedel pozrieť z iného uhla, pozvi do debaty niekoho, kto pracuje v odlišnej oblasti. Keďže o téme nevie všetko, môže vyriešiť komplikáciu oveľa rýchlejšie.

2.    Metóda alter ego – mysli ako cieľová skupina

Metóda alter ego je výborná vtedy, keď sa potrebuješ pozrieť na nejaký problém z iného uhla pohľadu. Pri takomto brainstormingu sa musíš vžiť do slávnej osobnosti alebo cieľovej skupiny. Keď začneš uvažovať ako niekto iný, na situáciu sa hneď pozeráš odlišne.

3.    Metóda wordstorming – vodopád nápadov

K inovačným metódam vhodným najmä na tvorenie veľkého množstva slov a originálnych sloganov patrí wordstorming. Stačí ti naň papier a pero. Napíš slovo alebo vetu spojenú s témou či problémom a nechaj, nech kolegovia dopisujú ďalšie. Z nápadov vieš následne vymyslieť zaujímavý celok.

4.    Metóda spochybňovanie

Táto metóda brainstormingu je výborná vtedy, ak je tvoj tím plný perfekcionistov. Keď chceš tie najlepšie výsledky, nechaj, aby skupina spochybňovala všetky možné predpoklady. Zisti, kde má myšlienka nejakú chybu alebo mínus. Pomocou názorov ostatných môžeš odhaliť, čo ešte vylepšiť a zmeniť.

5.    Metóda myšlienkovej mapy na vizualizáciu súvislostí

Výborným pomocníkom v rámci brainstormingu je aj myšlienková mapa. Pomocou nej dokážeš vidieť veci v súvislostiach a všimnúť si širší kontext. Taktiež si vďaka nej utriediš myšlienky a zlepšíš pamäť. Informácie spracované do vizuálnej podoby sa totiž mnohým ľahšie pamätajú.

Vedel si, že...

Myšlienková mapa je jedným z mála variantov brainstormingu vhodných pre jednu osobu. Vo väčšine prípadov potrebuješ na diskusiu dve a viac osôb.

Tvorba myšlienkových máp je jednoduchá. Stačí, aby si si vzal papier a pero. Do stredu si napíš hlavnú myšlienku alebo problém a od tohto problému začni robiť základné vetvy. Ich počet môže byť rôzny, no mali by sa spájať so základnou myšlienkou. Píš všetko, čo ti napadne. Keď máš prvé vetvy, môžeš ich rozdeľovať na ďalšie. Kreativite sa medze nekladú. Ak ti nevyhovuje písať na papier, využi program na myšlienkovú mapu. Na internete ich nájdeš veľa a väčšina je úplne zadarmo.

Ďalšie metódy brainstormingu

 • Hobo metóda – v rámci tejto metódy sa najprv predstaví problém alebo téma. Následne má každý účastník diskusie čas na jej samoštúdium. Po určitej dobe sa všetci stretnú a začnú diskutovať. Metóda je vhodná najmä vtedy, keď o danej téme nevieš veľa a si v nej nový.
 • Kolotočový brainstorming – diskutéri sa rozdelia do skupín a riešia rôzne úlohy. Keď ich dokončia, presúvajú sa na ďalšie stanovište, kde bola predtým iná skupina. Cieľom tohto variantu myslenia je, aby sa každý vyjadril k určitej problematike alebo myšlienke.
 • Ping-pong – tento typ je vhodný pre dve osoby, ktoré si medzi sebou vymieňajú nápady a delia sa o svoje názory.

Ako sa vyhnúť bežným chybám pri brainstormingu?

Najčastejšou chybou pri brainstormingu je jeho nedostatočná regulácia, ktorá vedie k situácii, keď extroverti rozprávajú veľa a introverti takmer vôbec. Najlepším riešením je preto zvoliť si hlavného člena, čiže niekoho, kto bude celú diskusiu viesť a riadiť. Ak v skupine nechcete nikoho „nadradeného“, vyskúšajte zahrievaciu aktivitu, často nazývanú aj „Icebreaker“, čiže hra určená na prelomenie ľadov a úvodnej hanblivosti. Zahrievacia aktivita je tiež výborná pre rozvoj kreativity a jej naštartovanie pred samotnou diskusiou.

Brainstorming je výborné riešenie aj pre introvertov
Počas brainstormingu je nutné vyhnúť sa kritike.

Vedel si, že...

Ďalším rizikom brainstormingu je odbočenie od témy a riešenie inej problematiky. Riešením tohto problému je pravidelné vracanie sa k základnej myšlienke. Napíš ju na papier a daj do stredu stola, prípadne ju umiestni na magnetickú tabuľu. Vždy, keď sa ti bude zdať, že odbiehaš niekam mimo, opýtaj sa, ako tvoja myšlienka súvisí s riešenou témou.

Brainstorming na podporu kreativity

Brainstorming je výbornou kreatívnou technikou, ktorá otvára dvere novým nápadom. Zlepšuje výsledky nielen celých skupín, ale aj jednotlivcov. Dokáže rozvíjať tvorivosť a umožňuje ti pozrieť sa na problém z inej perspektívy. Využiť sa dá takmer v každej oblasti, no v IT sektore či marketingu je kľúčová. Vyskúšaj ju so svojimi kolegami, prípadne úplne sám a pomôž svojmu osobnému rastu aj kariére.

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.