24

Aké vlastnosti a schopnosti má mať (naozaj) dobrý Project Manager?

Práca na pozícii Project Manager vyžaduje veľkú dávku zodpovednosti. Táto manažérska profesia je ako stvorená pre každého, kto nemá rád stereotypnú prácu a chce sa ďalej rozvíjať a rásť. Čo robí projektový manažér? Aké schopnosti a vlastnosti by mal mať dobrý projektový manažér v IT spoločnosti a aká je náplň práce na tejto pozícii sa dozviete v našom článku.

Úlohou projektového manažéra je efektívne riadenie tímu, ktorý má na starosti vývoj softvérového riešenia alebo jeho komponentov. Koncovým používateľom tohto produktu sú poisťovne, banky a firmy poskytujúce finančné produkty. Efektívne riadenie tímu v IT sfére je pre správne fungovanie, dosahovanie dobrých výsledkov a úspešné odovzdávanie projektov nevyhnutné.

Vedeli ste, že…

…do roku 2027 budú zamestnávatelia potrebovať 88,7 mil. ľudí na pozíciách zameraných na riadenie projektov

Čo robí projektový manažér?

 • určuje ciele projektu a zodpovedá za jeho riadenie a plánovanie,
 • formuje projektový tím a motivuje jeho členov k spolupráci na úlohách s cieľom úspešného ukončenia projektu,
 • je zodpovedný za dosiahnutie cieľov projektu, pričom sa drží časového plánu a termínov,
 • monitoruje náklady a čerpanie rozpočtu projektu,
 • priamo komunikuje so zákazníkom a koordinuje projektový tím tvorený z vývojárov softvéru, testerov softvérových aplikácií, konzultantov, analytikov a matematikov.
Úlohy projektového manažéra v msg life Slovakia
Dosahovanie cieľov projektu je prioritou projektového manažéra v msg life Slovakia.

Aká je práca projektového manažéra u nás?

Nakoľko je pozícia projektového manažéra v msg life Slovakia jednou z kľúčových, úspešným sa stane ten, kto sa vyznačuje silnými soft skills, medzi ktoré patria komunikatívnosť, otvorenosť k svojmu tímu, ako aj schopnosť posúvať veci vpred. Len s veľkou dávkou asertivity, empatie a motivácie môžeš so svojím tímom developerov, testerov a konzultantov čeliť novým výzvam a prispievať k vývoju poisťovníctva.

Schopnosť viesť a motivovať

Riadenie a vedenie tímu ľudí je dôležitou schopnosťou každého správneho projektového manažéra. Dobrý líder sa s touto vlastnosťou už narodí, je však možné získať ju aj praxou. Náš projektový manažér nenesie zodpovednosť len za to, že úspešne ukončil projekt. Musí viesť tím k dosiahnutiu cieľa, preto by mal byť aj motivátorom. Je teda výhodou, ak má kandidát predošlé skúsenosti s riadením tímu.

Komunikačné a organizačné schopnosti

Komunikácia kráča ruka v ruke s vedením tímu. Je náročné byť efektívnym lídrom, ak nedokážeš jasne porozumieť potrebám tímu a formulovať jeho požiadavky. Úspešný projektový manažér nekomunikuje len so svojím tímom. Vedie dialóg so všetkými, ktorí sú do projektu zapojení, teda aj so zákazníkmi.

Mať vo veciach poriadok a predvídať je nevyhnutné, keďže na pleciach IT projektového manažéra leží podstatná časť organizácie projektu. Projektový manažér v IT má prehľad o tom, ako jednotlivé úlohy na seba nadväzujú a vie, kedy je potrebné sa do nich pustiť. Organizovanosť je dôležitou vlastnosťou i pri plánovaní stretnutí s klientmi a celým tímom.

Efektívny líder v msg life Slovakia
Úspešný projektový manažér komunikuje s tímom v msg life Slovakia.

Plánovanie a time management

Plánovanie je ďalšou nevyhnutnou schopnosťou projektového manažéra, aj keď na prvý pohľad možno nepatrí k tým najnáročnejším úlohám. Je však kľúčom k úspechu pri vedení projektu a úzko súvisí s organizovanosťou. Akým spôsobom sa dajú hravo dosiahnuť ciele každého projektu? Napríklad rozdelením si cieľa na menšie úlohy. Téme time manažmentu sme sa venovali aj u nás vo firme. V článku ti naši kolegovia odporučia praktické tipy, ako si zorganizovať pracovný čas.

Keďže náš projektový manažér sa venuje mnohým činnostiam, je potrebné dbať aj na identifikáciu problémov a rizík či koordináciu úloh potrebných pre zabezpečenie nasadzovania častí projektu. S tým všetkým ti pomôže dôkladná príprava projektového plánu.

Čo všetko budeš mať pod palcom a na čo treba brať ohľad pri plánovaní:

 • príprava analýz, reportov a vyhodnotení v rámci controllingu a reportingu,
 • prehľad o personálnych a finančných zdrojoch projektu,
 • manažment priradenia individuálnych úloh a povinností.

Dochvíľnosť a flexibilita

Práca projektového manažéra je aj o mítingoch a stretnutiach so zákazníkmi. Bez dochvíľnosti nie je spolupráca s ostatnými členmi tímu možná. Dochvíľnosť však nevyžadujú len samotné stretnutia a online porady. Je dôležitou vlastnosťou i pri plnení časovo ohraničených úloh. Prokrastinácia pri práci projektového manažéra rozhodne nemá svoje miesto. Na jednej strane stojí vždy správne naplánovanie úloh, ale rozhodujúca je i akcia a ich splnenie. V našom článku sa dozvieš, ako nad prokrastináciou hravo zvíťazíš.

Efektívny líder v msg life Slovakia
Dochvíľnosť manažéra je potrebná pri stretnutiach a online poradách.

Pri flexibilite máme na mysli časovú i organizačnú pružnosť. Urobiť jednoduchý statický plán nie je náročnou úlohou v prípade, že ovplývaš schopnosťou plánovať a dodržiavať termíny. Vývoj softvéru je dynamická záležitosť a pri plnení úloh ti pribudne množstvo ďalších povinností. Projektový manažér sa pri vývoji softvéru musí vedieť prispôsobiť zmenám a podľa toho upraviť i navrhnutý časový harmonogram. Aj v prípade komplikácií, ktoré k práci na projektoch neodmysliteľne patria.

Riadenie rizík a schopnosť myslieť v súvislostiach

Plánovanie projektu, či už veľkého alebo malého, je spojené s rizikom. Súčasťou práce manažéra v našej spoločnosti je identifikovať možné riziká skôr, než nastanú. Pred realizáciou projektu preto musíš vložiť úsilie do identifikácie, posúdenia a kontroly rizika.

Čím lepšie dokážeš riadiť riziká, tým je pravdepodobnejšie, že projekt pôjde podľa plánu a bude úspešný. Samozrejme, nie je možné predvídať všetko. V msg life Slovakia uvítame „vizionára“, ktorý predvída budúcnosť a vyhne sa tak rôznym možným komplikáciám.

Analytické, logické aj kritické myslenie

Pri práci na projekte sa každý manažér stretne s problémami. Je preto nesmierne dôležité, aby boli tvoje rozhodnutia objektívne. Pri náročnom rozhodovaní by sa malo prihliadať len na to, čo je pre projekt najlepšie. Ak si rodený kritický mysliteľ, si stvorený pre pozíciu projekt manažéra.

Dôležité je aj analytické a logické myslenie. Povedali by sme, že pre túto prácu je nevyhnutné. Schopnosť analyzovať ti bude nápomocná nielen pri plánovaní jednotlivých fáz projektu, ale aj pri vyhodnocovaní rizík, výhod a nevýhod jednotlivých procesov a postupov pri plnení cieľov. Ak máš všetky spomínané zručnosti, rýchlo a efektívne budeš schopný dosiahnuť všetky naplánované projektové ciele.


Ak ťa láka práca v oblasti informačných technológií v IT spoločnosti, určite ťa zaujmú najnovšie pracovné ponuky.

Ponúkame ti:

 • možnosť viesť vlastný tím šikovných ľudí z oblasti vývoja a testovania softvéru,
 • prácu s motivujúcimi benefitmi pre zamestnancov a pestrými možnosťami vzdelávania a rastu,
 • pohodové prostredie rodinnej softvérovovej spoločnosti so zázemím medzinárodnej spoločnosti,
 • možnosť využiť znalosti nemčiny a komunikovať v nemeckom jazyku na dennej báze,
 • miesto, kde budeš predovšetkým človekom, priateľom a neoddeliteľnou súčasťou zohraného tímu.

 

Pridaj sa k nám!

 

Voľné pracovné ponuky

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.