24

Recruiting vs. headhunting: Aký je medzi nimi rozdiel a ktorá metóda prináša viac benefitov?

Hľadáš si nové zamestnanie v IT alebo by si sa v prípade lepšej ponuky nebránil zmene práce? V článku si povieme hlavné výhody a nevýhody populárnej náborovej techniky recruiting a predstavíme ti aj o niečo menej tradičnú metódu headhunting.

Na to, aby mohol zamestnávateľ obsadiť voľné pracovné miesta je potrebné, aby našiel a následne vybral vhodného uchádzača pre danú pozíciu. S tým mu môže pomôcť hneď niekoľko procesov, no my si dnes spomenieme techniky recruiting a headhunting.

Čo je to recruiter, recruiting a recruitment?

Recruiting predstavuje proces hľadania, výberu a náboru nových zamestnancov. Zameriava sa predovšetkým na oslovovanie aktívnych záujemcov pre nižšie a stredné pozície, ako napríklad Java programátor senior. Recruiter je vysokokvalifikovaný pracovník ktorý realizuje recruiting. Recuiter má za úlohu nájsť vhodných kandidátov na otvorené pracovné pozície v danej spoločnosti. Anglický pojem recruitment má podobný význam ako recruiting, v preklade znamená nábor zmestnancov.

Ako prebieha recruiting?

Na základe zoznamu otvorených pozícií v spoločnosti a stretnutia s HR pracovníkom zistí recruiter všetky potrebné informácie o tom, aké kvalifikácie, zručnosti a predpoklady sú potrebné pre vykonávanie konkrétnej pracovnej pozície. Následne ich spíše do popisu práce, ktorý zverejní spolu s pracovnou ponukou, potrebnými informáciami a požiadavkami pre uchádzačov na webové stránky spoločnosti, relevantné pracovné portály či profesijnú sociálnu sieť LinkedIn. Popis pracovnej pozície zvyčajne obsahuje údaje ako:

  • názov pracovnej pozície,
  • úlohy a zodpovednosti pre dané pracovné miesto,
  • požadované vzdelanie, zručnosti, znalosti a skúsenosti,
  • ponúkané firemné benefity,
  • informácie o spôsobe poslania žiadosti o zamestnanie.

Uchádzači môžu na zverejnenú ponuku v stanovenom termíne reagovať a postupovať podľa uvedených pokynov. Z kandidátov si následne recruiter vyberie niekoľko uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky, prípadne osloví profesionálov, ktorí by mohli mať záujem o dané pracovné miesto, a pozve ich na osobný alebo online pohovor. Počet rovnako ako forma pohovorov sa líšia v závislosti od konkrétnej firmy, pracovnej pozície i samotného výberu a kvality kandidátov. Základom je však nepodceňovať dôležitosť dobrého dojmu a vopred si naštudovať, ako sa pripraviť na pohovor.

Vedel si, že...

… okrem publikovania online pracovných ponúk sa recruiteri v snahe osloviť väčšie množstvo potenciálnych uchádzačov často zúčastňujú aj veľtrhov práce, špecifických konferencií či networkingových podujatí, aby nabrali profesionálne kontakty a nadviazali pracovné vzťahy v odbore.

Výhody a nevýhody recruitingu

Medzi hlavné benefity hľadania potenciálnych zamestnancov prostredníctvom metódy recruiting patria:

  • umožňuje nájsť kvalifikovaných kandidátov pre konkrétnu pracovnú pozíciu s požadovanými zručnosťami a skúsenosťami v danej oblasti, ktorí spoločnosť posunú vpred na ceste k inováciám,
  • tým, že recruiter na seba prevezme všetku zodpovednosť súvisiacu s náborom urýchľuje proces prijímania nových zamestnancov a šetrí zdroje spoločnosti.

Na druhej strane však recruiting môže viesť k stagnácii práce u existujúcich zamestnancov, ktorí v dôsledku prijatia nových kolegov pracujú menej efektívne a navyše sú nútení prispôsobiť sa novým technológiám. K novým zamestnancom tak môžu starší kolegovia zaujať negatívny postoj, čo následne vplýva aj na celkovú atmosféru na pracovisku. Recruiting taktiež zvyšuje náklady vynaložené na dodatočné školenie nových zamestnancov, ktorí nemusia mať všetky požadované skills.

Podávanie rúk pod logom msg life Slovakia
Zatiaľ čo recruiting sa orientuje na aktívnych kandidátov, headhunting sa zameriava na tých pasívnych.

Čo je to headhunter, headhunting a jeho výhody

Headhunting, inak nazývaný tiež tzv. lovenie mozgov či Executive Search, sa zameriava na cielené a priame oslovovanie pasívnych kandidátov, ktorých profesionálni headhunteri v personálnych spoločnostiach vyhodnotili ako potenciálne vhodných uchádzačov pre vybranú pracovnú pozíciu.

Headhunter je ten, kto realizuje headhunting. Pojem headhunter má doslovný preklad z angličtiny „lovec lebiek“. V oblasti HR a náboru sa dá preložiť ako ten, kto lanári, teda „lanár“.

Na rozdiel od recruitingu sa headhunting orientuje na hľadanie kandidátov pre výkonné a vedúce pozície ako generálny riaditeľ, kde sa vyžadujú už vyššia kvalifikácia i profesionálne skúsenosti z danej oblasti. Veľkou súčasťou headhuntingu je aj diskrétnosť a otvorenosť, a to predovšetkým pri prechode kandidáta na vyššej pozícii vo veľkých korporáciách do nového zamestnania.

Ako prebieha headhunting?

Headhunter začína hľadať kandidátov na obsadzovanú výkonnú pozíciu až na základe podnetu od klienta. Pre nájdenie čo možno najlepšieho uchádzača je nevyhnutné, aby headhunter pochopil obsah úlohy a popis práce na danej pracovnej pozícii. V spolupráci s HR oddelením a náborovým tímom spoločnosti tak vymedzia konkrétne skills, ktorými by mal disponovať ich potenciálny zamestnanec.

Ako sme už vyššie spomenuli, pri headhuntingu ide o oslovovanie pasívnych kandidátov, teda ľudí, ktorí si momentálne nehľadajú nové zamestnanie, prípadne pracujú na rovnakej či podobnej pozícii v konkurenčnej spoločnosti. Úlohou headhuntera je nájsť týchto kandidátov, osloviť ich s danou ponukou a ideálne presvedčiť, aby prešli do firmy objednávateľa. Vybraných uchádzačov následne pozvú na sériu pohovorov, ktoré preveria ich kvalifikáciu a vhodnosť pre obsadzovanú pozíciu. Do zoznamu potenciálnych uchádzačov sa však môžu kandidáti dostať aj vďaka osobným odporúčaniam od známych.

Headhunter sa špecializuje na konkrétnu oblasť, prípadne oblasti a v rámci procesu hľadania vhodných uchádzačov si v danej oblasti buduje sieť kontaktov – network. Na účely headhuntingu sa dá využiť sčasti aj LinkedIn. V prípade, že headhunterov klient plánuje obsadiť pracovnú pozíciu, ktorá by mohla byť pre nejaký jeho kontakt zaujímavá, ho informuje o danej ponuke a oboznámi ho so súvisiacimi benefitmi i s rizikami prechodu. Pre kandidátov tak v určitom zmysle funguje ako poradca.

Výhody a nevýhody headhuntingu

Veľkou výhodou headhuntingu je možnosť osloviť kandidátov, ktorí by sa zvyčajne o pracovnej pozícii nedozvedeli a nabrať tak kvalifikovanejších ľudí z odboru. Zároveň umožňuje diskrétne hľadanie nových zamestnancov v prípade, že klient nechce o pracovnej ponuke informovať širokú verejnosť. Headhunteri takisto zvyšujú efektivitu a znižujú cenu náborového procesu tým, že preberajú zodpovednosť za hľadanie, oslovovanie a vyhodnocovanie potenciálne vhodných kandidátov.

Napriek tomu, že ide o efektívnu metódu obsadzovania výkonných pozícií je však headhunting mimoriadne časovo náročný. Nájsť vhodného potenciálneho kandidáta, ktorý sa aktívne neuchádza o pracovnú ponuku je zložité a vyžaduje si množstvo času rovnako ako energie. Okrem toho by mali spoločnosti venovať pozornosť aj tomu, či sa headhunter orientuje na oblasť ich pôsobenia, aby mal potrebné znalosti pre pochopenie úlohy práce, a konkrétne si vymedziť aktivity, na ktorých sa bude podieľať, aby neprišlo k tomu, že bude klient z náborového procesu úplne vypustený.

Ako môžeš vidieť, recruiting aj headhunting so sebou prinášajú množstvo výhod i nevýhod. Či už ťa zaujíma práca v IT bez praxe, alebo momentálne neuvažuješ nad zmenou práce, tvoj dream job na teba môže čakať práve u nás v msg life Slovakia. Našim zamestnancom ponúkame bohaté zamestnanecké benefity vrátane onboardingu na Slovensku aj v zahraničí. Pridaj sa k nám ešte dnes a podieľaj sa s nami na tvorbe budúcnosti v oblasti digitálneho poisťovníctva.

Voľné pracovné ponuky

Vyber si z pracovných ponúk a získaj bonus

Pracovné ponuky
hr manažér mladá žena profilová foto

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.