24
Platforma pre digitalizáciu obchodných procesov msg.Sales

msg.Sales

Webová omni-channel platforma pre digitalizáciu obchodných procesov

Webová omni-channel platforma msg.Sales je inovatívne komplexné riešenie pre vývoj a distribúciu poistných produktov.

Základnou funkciou systému je plynulo podporovať celý životný cyklus poistnej zmluvy. Používajú ho obchodní zástupcovia, sprostredkovatelia i koncoví zákazníci. Softvér eliminuje nadbytočnosť, chyby a oneskorenia ovplyvňujúce marketing, produktový manažment a predajcov. Znižuje čas a náklady na všetky potrebné kroky na uvedenie produktu na trh.

Obchodní zástupcovia tak získavajú silný nástroj na komplexné zlepšenie komunikácie so zákazníkmi. Priama integrácia existujúcich backend systémov zaručuje vysoký stupeň automatizácie. Využite našu inovatívnu multinástrojovú predajnú a servisnú platformu pre budúcu digitalizáciu vašich predajných procesov.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Funkcie

Pomocou služby msg.Sales môžete vytvoriť cielené omni-channel riadenie a úspešnú mediálnu stratégiu, ktorá vám umožní efektívne získavať nových zákazníkov a lepšie plniť ich očakávania.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Inovatívny vnímavý dizajn

Dynamické používateľské rozhranie umožňuje jednoduché použitie na počítači, tablete a smartfóne. Štruktúra stránky sa automaticky prispôsobí možnostiam zobrazenia koncového zariadenia.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Individuálne produkty a balíky produktov na predaj

msg.Sales umožňuje jednoduché vytváranie medzisektorových produktov a balíkov produktov na predaj. Tieto môžu byť nastavené podnikovými používateľmi v závislosti od predajného kanála.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Krátka doba uvedenia na trh

Vďaka integrácii s back-endom môžu všetky pripojené odbytové kanály používať centrálny výpočtový modul a definície produktov. To umožňuje oveľa rýchlejšie uvedenie nových produktov na trh.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Riadenie omni-channel

Naše riešenie podporuje omni-channel prístup. Používateľom ponúka modernú cestu zákazníka, kde je možné kedykoľvek prepínať medzi predajnými a servisnými kanálmi.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Servisne orientovaná architektúra systému vysokej technologickej úrovni
Inovatívny vnímavý dizajn

Dynamické používateľské rozhranie umožňuje jednoduché použitie na počítači, tablete a smartfóne. Štruktúra stránky sa automaticky prispôsobí možnostiam zobrazenia koncového zariadenia.

Obchodné procesy poistenia s vysokým stupňom automatizácie
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Samostatný komponent riadenia sprostredkovateľov
Individuálne produkty a balíky produktov na predaj

msg.Sales umožňuje jednoduché vytváranie medzisektorových produktov a balíkov produktov na predaj. Tieto môžu byť nastavené podnikovými používateľmi v závislosti od predajného kanála.

Flexibilné prevádzkové modely Time-to-Market
Krátka doba uvedenia na trh

Vďaka integrácii s back-endom môžu všetky pripojené odbytové kanály používať centrálny výpočtový modul a definície produktov. To umožňuje oveľa rýchlejšie uvedenie nových produktov na trh.

Multikanálový prístup
Riadenie omni-channel

Naše riešenie podporuje omni-channel prístup. Používateľom ponúka modernú cestu zákazníka, kde je možné kedykoľvek prepínať medzi predajnými a servisnými kanálmi.

Ďalšie produkty