23
msg.Commission - správa obchodných štruktúr

msg.Commission

Riešenie pre riadenie a správu obchodných štruktúr

Náš efektívny systém riadenia provízií a predaja msg.Commission pomáha efektívne prevádzkovať komplexné obchodné organizácie.

Riešenie je vhodné pre veľké obchodné organizácie, ale aj medzinárodné poisťovacie a finančné koncerny. Podporuje viac sprostredkovateľských spoločností s neobmedzeným počtom paralelných produktových radov. Softvér umožňuje efektívnu správu a fakturáciu subsprostredkovateľov. Okrem toho poskytuje inovatívne modely provízií, ktoré umožňujú štruktúrovať produktové balíky podľa vlastného uváženia.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Funkcie

Zjednodušte správu komplexných obchodných organizácií pomocou nášho vysokovýkonného komponentu msg.Commission.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Správa obchodných jednotiek a províznych podmienok

Softvér podporuje prerozdelenie sprostredkovateľov alebo organizačných štruktúr. Sprostredkovateľské podmienky je možné nastaviť individuálne pre jednotlivých sprostredkovateľov.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Flexibilný dizajn produktu

Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Subkomponent riadenia sprostredkovateľov

Samostatný komponent umožňuje správu a opätovné použitie dohôd o sprostredkovateľských províziách. Preddefinované provízne zmluvy tak môžu byť pridelené skupine sprostredkovateľov, ako aj jednotlivým sprostredkovateľom.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Vizualizácia organizačných štruktúr

Riešenie umožňuje zobraziť ľubovoľný počet hierarchií. Štruktúra predaja je prezentovaná komplexne.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Prerozdelenie sprostredkovateľov a organizačných štruktúr
Správa obchodných jednotiek a províznych podmienok

Softvér podporuje prerozdelenie sprostredkovateľov alebo organizačných štruktúr. Sprostredkovateľské podmienky je možné nastaviť individuálne pre jednotlivých sprostredkovateľov.

Flexibilita pri integrácii systému
Flexibilný dizajn produktu

Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

Obchodné procesy poistenia s vysokým stupňom automatizácie
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Samostatný komponent riadenia sprostredkovateľov
Subkomponent riadenia sprostredkovateľov

Samostatný komponent umožňuje správu a opätovné použitie dohôd o sprostredkovateľských províziách. Preddefinované provízne zmluvy tak môžu byť pridelené skupine sprostredkovateľov, ako aj jednotlivým sprostredkovateľom.

Prerozdelenie sprostredkovateľov a organizačných štruktúr
Vizualizácia organizačných štruktúr

Riešenie umožňuje zobraziť ľubovoľný počet hierarchií. Štruktúra predaja je prezentovaná komplexne.

Ďalšie produkty