23
Výkonná správa fyzických a právnických osôb msg.Business Partner

msg.Business Partner

Výkonná správa fyzických a právnických osôb

msg.Business Partner ponúka vašej spoločnosti efektívne spravovanie fyzických a právnických osôb.

Náš softvér poskytuje komplexný prehľad o vašich obchodných vzťahoch. Vedie všeobecné informácie o partneroch, adresy a bankové údaje. Centrálne je možné ukladať údaje týkajúce sa totožnosti, cudzie kľúče, obchodné vzťahy, partnerské skupiny a partnerské vzťahy. Systém tiež podporuje overovanie adries a bankových údajov a vedenie kompletnej histórie vašich údajov.

Optimalizujte svoju administratívnu prácu udržateľne s naším riešením. Využite výhody centralizovanej správy vašich obchodných údajov so službou msg.Business Partner.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Funkcie

360-stupňový klientský informačný systém msg.Business Partner zvyšuje efektívnosť prevádzky a predaja. Môže byť flexibilne integrovaný do organizačného a technického prostredia spoločnosti.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Variabilná kontrola duplicity

Integrovaná prevencia a eliminácia duplicity pomáha zlepšiť kvalitu vašich údajov. Zistené a akceptované duplicity je možné označiť.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Flexibilný dizajn produkov

Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Výkonné vyhľadávacie služby

Vyhľadávanie podľa priezviska, mena a miesta bydliska môže byť rozšírené o fonetické vyhľadávanie, ktoré generuje väčší počet zhôd.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Roly partnerov sú generickou konštrukciou

Úlohy partnerov sa ukladajú oddelene a sú preto dostupné pre všetky špecializované systémy. Funkcionálna nadradenosť nad rolou a jej význam tak spočíva v systéme, ktorý ju vygeneroval.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Flexibilita pri integrácii systému
Variabilná kontrola duplicity

Integrovaná prevencia a eliminácia duplicity pomáha zlepšiť kvalitu vašich údajov. Zistené a akceptované duplicity je možné označiť.

Flexibilita pri integrácii systému
Flexibilný dizajn produkov

Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

Servisne orientovaná architektúra systému vysokej technologickej úrovni
Výkonné vyhľadávacie služby

Vyhľadávanie podľa priezviska, mena a miesta bydliska môže byť rozšírené o fonetické vyhľadávanie, ktoré generuje väčší počet zhôd.

Obchodné procesy poistenia s vysokým stupňom automatizácie
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Servisne orientovaná architektúra systému vysokej technologickej úrovni
Roly partnerov sú generickou konštrukciou

Úlohy partnerov sa ukladajú oddelene a sú preto dostupné pre všetky špecializované systémy. Funkcionálna nadradenosť nad rolou a jej význam tak spočíva v systéme, ktorý ju vygeneroval.

Ďalšie produkty