24
Softvér pre životné poisťovne msg.Life Factory

msg.Life Factory

Flexibilný systém správy poistného kmeňa pre životné poisťovne

Štandardný a zároveň rozšíriteľný softvér msg.Life Factory je v produktívnom nasadení v mnohých spoločnostiach zabezpečujúcich životné poistenie. Ponúka jedinečnú kombináciu flexibility a efektivity. Systém správy poistného kmeňa umožňuje rýchle zavedenie inovatívnych poistných produktov a vysoko efektívne spracovanie všetkých obchodných procesov, a to tak v oblasti individuálneho poistenia, ako aj v kolektívnom dôchodkovom zabezpečení. Moderná servisne orientovaná systémová architektúra založená na technológii JEE podporuje rôzne obchodné modely, od back-office spracovania až po portálový prístup B2C.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Funkcie

Systém správy poistného kmeňa msg.Life Factory je v praxi otestované riešenie s CCC architektúrou. Servisne orientovaný systém je založený na technológii JEE, čím podporuje prevádzku viacerých obchodných modelov.

Softvér disponuje modernou viacvrstvovou architektúrou Core, Country, Customer
Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie otestovaný praxou

Štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie a s CCC architektúrou (Core-Country-Customer-Layer) zabezpečuje maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti. Špecifické úpravy je možné vykonať bez toho, aby sa zákazník musel vzdať štandardného ďalšieho vývoja.

Softvér disponuje modernou viacvrstvovou architektúrou Core, Country, Customer
Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

msg.Life Factory pokrýva všetky obchodné procesy poistenia počas celého životného cyklu poistnej zmluvy. Škála profesionálnych služieb, moderná, servisne orientovaná architektúra a dobrá schopnosť integrácie do existujúcich IT riešení zabezpečujú kompletne digitalizované procesy (End-2-End) a tým vysokú efektivitu procesov.

Softvér disponuje modernou viacvrstvovou architektúrou Core, Country, Customer
Flexibilný model produktu/Time-to-Market

Základný flexibilný produktový model s hotovými vzorovými produktmi umožňuje vysokú úroveň inovatívnosti s rýchlym zavedením. Zabezpečuje tak optimalizovanie nákladov, rýchlu realizáciu požadovaných zmien a tým aj lepšiu konkurencieschopnosť našich zákazníkov.

Softvér disponuje modernou viacvrstvovou architektúrou Core, Country, Customer
Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Pri tomto riešení msg life poskytuje aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu softvéru, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku. Úroveň služieb s flexibilnými modelmi financovania a platieb je možné individuálne prispôsobiť potrebám zákazníkov.

Softvér disponuje modernou viacvrstvovou architektúrou Core, Country, Customer
Technológia JEE

Architektúra systému je servisne orientovaná, zodpovedá najnovšej úrovni technológií a ponúka voľnosť pri navrhovaní systémovej integrácie a automatizácii procesov. Zaručuje vysoký výkon aj pre veľmi veľké poistné kmene. Toto riešenie podporuje veľký počet koncových zariadení a platforiem pripojených na internet, čím umožňuje prevádzku viacerých obchodných modelov (B2B, B2C).

Softvér disponuje modernou viacvrstvovou architektúrou Core, Country, Customer
Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie otestovaný praxou

Štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie a s CCC architektúrou (Core-Country-Customer-Layer) zabezpečuje maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti. Špecifické úpravy je možné vykonať bez toho, aby sa zákazník musel vzdať štandardného ďalšieho vývoja.

Obchodné procesy poistenia s vysokým stupňom automatizácie
Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

msg.Life Factory pokrýva všetky obchodné procesy poistenia počas celého životného cyklu poistnej zmluvy. Škála profesionálnych služieb, moderná, servisne orientovaná architektúra a dobrá schopnosť integrácie do existujúcich IT riešení zabezpečujú kompletne digitalizované procesy (End-2-End) a tým vysokú efektivitu procesov.

Flexibilné prevádzkové modely Time-to-Market
Flexibilný model produktu/Time-to-Market

Základný flexibilný produktový model s hotovými vzorovými produktmi umožňuje vysokú úroveň inovatívnosti s rýchlym zavedením. Zabezpečuje tak optimalizovanie nákladov, rýchlu realizáciu požadovaných zmien a tým aj lepšiu konkurencieschopnosť našich zákazníkov.

Softvérové riešenie dostupné na privátnom cloude
Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Pri tomto riešení msg life poskytuje aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu softvéru, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku. Úroveň služieb s flexibilnými modelmi financovania a platieb je možné individuálne prispôsobiť potrebám zákazníkov.

Servisne orientovaná architektúra systému vysokej technologickej úrovni
Technológia JEE

Architektúra systému je servisne orientovaná, zodpovedá najnovšej úrovni technológií a ponúka voľnosť pri navrhovaní systémovej integrácie a automatizácii procesov. Zaručuje vysoký výkon aj pre veľmi veľké poistné kmene. Toto riešenie podporuje veľký počet koncových zariadení a platforiem pripojených na internet, čím umožňuje prevádzku viacerých obchodných modelov (B2B, B2C).

Ďalšie produkty