23
Správa kolektívnych poistných zmlúv msg.Life Group

msg.Life Group

Správa kolektívnych poistných zmlúv

msg.Life Group umožňuje efektívnu a komplexnú správu kolektívnych poistných zmlúv. Softvér pokrýva celý životný cyklus kolektívnej poistnej zmluvy. Môže byť bezproblémovo prepojený s inými systémami správy zmlúv za účelom nadradenej správy a hromadného spracovania individuálnych zmlúv. Prenos zmluvných údajov nie je potrebný. Naše v praxi osvedčené riešenie je už v prevádzke u mnohých známych zákazníkov v tomto odvetví a ponúka kľúč k trvalo udržateľnej optimalizácii správy zmlúv. msg.Life Group je kompatibilné s rôznymi technickými platformami.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Funkcie

msg.Life Group umožňuje rýchle nasadenie vďaka osvedčeným postupom a možnosti flexibilného prispôsobenia. Informácie o kolektívnych a individuálnych zmluvách je možné kedykoľvek získať a analyzovať.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti. Štandardizované a osvedčené postupy zaručia rýchlu integráciu.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Automatizácia procesov

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov ponúka jednoznačnú výhodu v každodennej odbornej práci.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Flexibilný dizajn produktu

Softvér sa dá jednoducho začleniť do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zabezpečujú rýchle nasadenie do produkcie.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Zdieľanie nákladov

Náš systém je úspešne nasadený u mnohých zákazníkov a je pravidelne aktualizovaný za výhodné ceny z centralizovaného vývoja nových funkcionalít. Vysoké pokrytie procesov umožňuje nákladovo efektívne riadenie zmlúv.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Flexibilná Multi-Tier-/Thin Client-technológia

Naša jednotná a servisne orientovaná systémová architektúra zabezpečuje nezávislosť od platformy. Jednotlivé časti aplikácie je možné individuálne integrovať do procesov iných systémov.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Pripravené pre Cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Pri tomto riešení msg life poskytuje aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu softvéru, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku. Úroveň služieb s flexibilnými modelmi financovania je možné prispôsobiť potrebám zákazníkov.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti. Štandardizované a osvedčené postupy zaručia rýchlu integráciu.

Obchodné procesy poistenia s vysokým stupňom automatizácie
Automatizácia procesov

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov ponúka jednoznačnú výhodu v každodennej odbornej práci.

Flexibilita pri integrácii systému
Flexibilný dizajn produktu

Softvér sa dá jednoducho začleniť do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zabezpečujú rýchle nasadenie do produkcie.

Zdieľanie nákladov

Náš systém je úspešne nasadený u mnohých zákazníkov a je pravidelne aktualizovaný za výhodné ceny z centralizovaného vývoja nových funkcionalít. Vysoké pokrytie procesov umožňuje nákladovo efektívne riadenie zmlúv.

Flexibilní vícevrstvá technologie s tenkým klientem
Flexibilná Multi-Tier-/Thin Client-technológia

Naša jednotná a servisne orientovaná systémová architektúra zabezpečuje nezávislosť od platformy. Jednotlivé časti aplikácie je možné individuálne integrovať do procesov iných systémov.

Softvérové riešenie dostupné na privátnom cloude
Pripravené pre Cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Pri tomto riešení msg life poskytuje aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu softvéru, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku. Úroveň služieb s flexibilnými modelmi financovania je možné prispôsobiť potrebám zákazníkov.

Ďalšie produkty