24
Fakturačný nástroj Billing Engine

msg.Billing

Plynulé platobné transakcie s digitalizovanými procesmi

Fakturačný nástroj Billing Engine ponúka vysoko automatizované spracovanie procesov inkasovania poistných prémií a likvidácie poistných udalostí, ako aj centrálne účtovníctvo s analytikou kompatibilné s nemeckými účtovnými princípmi GAAP. Prostredníctvom nášho fakturačného nástroja Billing Engine máte prehľad o všetkých platobných transakciách.

Náš systém je rozhraním medzi bankou a hlavnou účtovnou knihou. Spracúva mandáty SEPA, eviduje všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby a sleduje neuhradené a vrátené platby. Systém vymáhania pohľadávok je možné individuálne konfigurovať a plne automatizovať. Riešenie zostáva flexibilné vďaka možnosti manuálneho zásahu. Všetky informácie sú skrátené a automaticky preposielané do príslušného základného účtovného systému a centrálnej databázy.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Funkcie

Softvér pre plynulé platobné transakcie msg.Pension s digitalizovanými procesmi s možnosťou pravidelnej aktualizácie podporuje viaceré jazyky a rôzne platobné meny.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Flexibilné prispôsobenie zákazníkovi

Štruktúra položiek môže byť voľne konfigurovaná v závislosti od sektora, skupiny produktov alebo produktu. Bankové inkaso alebo faktúra môžu byť previazané na rôznych úrovniach.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Flexibilný dizajn produktu

Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci. To prináša značné zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Inteligentné účtovné jadro

Účtovné jadro, o ktoré musia požiadať všetky služby, zabezpečuje, že položky hlavnej knihy sú v súlade s nemeckými účtovnými princípmi GAAP. Všetky systémy hlavnej knihy môžu byť flexibilne pripojené.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Medzinárodne aplikovateľné

Platobný styk prostredníctvom výmeny súborov je možné flexibilne rozšíriť o nové formáty špecifické pre danú krajinu alebo zákazníka.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Flexibilita pri integrácii systému
Flexibilné prispôsobenie zákazníkovi

Štruktúra položiek môže byť voľne konfigurovaná v závislosti od sektora, skupiny produktov alebo produktu. Bankové inkaso alebo faktúra môžu byť previazané na rôznych úrovniach.

Flexibilita pri integrácii systému
Flexibilný dizajn produktu

Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

Obchodné procesy poistenia s vysokým stupňom automatizácie
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci. To prináša značné zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov.

Servisne orientovaná architektúra systému vysokej technologickej úrovni
Inteligentné účtovné jadro

Účtovné jadro, o ktoré musia požiadať všetky služby, zabezpečuje, že položky hlavnej knihy sú v súlade s nemeckými účtovnými princípmi GAAP. Všetky systémy hlavnej knihy môžu byť flexibilne pripojené.

Medzinárodná aplikovateľnosť
Medzinárodne aplikovateľné

Platobný styk prostredníctvom výmeny súborov je možné flexibilne rozšíriť o nové formáty špecifické pre danú krajinu alebo zákazníka.

Ďalšie produkty