24
msg.Insurance Suite riešenie softvérových komponentov pre poisťovacie spoločnosti

msg.Insurance Suite

Komplexné riešenie pre plne digitalizované poisťovacie spoločnosti

msg.Insurance Suite funguje ako všestranná platforma riešení. Podporuje všetky funkcie potrebné v Back- a Front-office, ako aj analytické nástroje pre všetky oblasti poisťovníctva. Inovatívny systém založený na komponentoch umožňuje jednotné digitálne spracovanie hlavných obchodných procesov.

msg.Insurance Suite nastavuje vysoké štandardy v rámci celého odvetvia, pričom sa prispôsobuje individuálnym požiadavkám klientov.

Riešenie pozostáva zo samostatných, predkonfigurovaných softvérových komponentov, ktoré môžu byť použité jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácii. Môžu byť presne integrované do IT prostredia danej spoločnosti. Základné systémy Life Factory, Health Factory a P&C Factory podporujú každú poisťovaciu spoločnosť pri zvládaní individuálnych výziev príslušného odvetvia.

Jednotné Cross komponenty môžu byť nasadené naprieč všetkými segmentami. Pri implementácii, dlhodobej správe a aktualizáciách vďaka tomu vznikajú finančné výhody a nižšie náklady. Ponuku individuálne a flexibilne dopĺňajú jednotlivé subkomponenty a služby s vysokým stupňom základnej predprípravy.

msg.Insurance Suite spĺňa všetky strategické požiadavky aplikačného prostredia, ktoré hľadí do budúcnosti. Vďaka procesom zameraným na produkty a dynamickým predlohám poskytuje maximálne možnosti tvorby produktov. Naviac sú tu obsiahnuté portálové riešenia vytvorené v responzívnom dizajne, a teda optimalizované pre všetky mobilné koncové zariadenia. Týmto spôsobom msg.Insurance Suite otvára cestu k digitálnej poisťovni.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Funkcie

msg.Insurance Suite podporuje digitálne prostredie poisťovacích spoločností. Spája jednotné technické štandardy s individuálnymi požiadavkami klientov. To všetko s čo najnižšími nákladmi na údržbu.

Jednotný technický odvetvový štandard zabezpečuje maximálnu inovovateľnosť
Štandardný softvér – a predsa individuálny ako váš obchodný model

Platforma ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti. Jednotný technický štandard sa stará o maximálnu inovovateľnosť obsiahnutých komponentov. Zároveň garantuje nízke náklady na údržbu. Zavedenie, presun existujúcich zmlúv, prevádzka a údržba zohľadňujú špecifické požiadavky (CCC architektúra) a pracujú na základe overených realizačných modelov.

Jednotný technický odvetvový štandard zabezpečuje maximálnu inovovateľnosť
CCC architektúra

Softvér disponuje viacvrstvovou architektúrou: Požiadavky zákazníka môžu byť flexibilne implementované v aplikačnej vrstve zákazníka (Customer-Layer). Vďaka jedinečnej CCC architektúre (Core, Country, Customer) zostáva kvalita štandardu v základnej vrstve (Core-Layer) nedotknutá. Zákonné a špecifické požiadavky danej krajiny sú v Country-Layer zavádzané v rámci pravidelných aktualizácií.

Jednotný technický odvetvový štandard zabezpečuje maximálnu inovovateľnosť
Flexibilný produktový model

Vysoký stupeň predprípravy riešení, predintegrácia jednotlivých komponentov, široká paleta obsahových vzorov, prispôsobiteľné preddefinované integračné mechanizmy a flexibilné prevádzkové modely zabezpečujú krátku dobu uvedenia na trh. Tým zaisťujú konkurencieschopnosť zákazníkov.

Jednotný technický odvetvový štandard zabezpečuje maximálnu inovovateľnosť
Vždy aktuálne

Komponenty msg.Insurance Suite sú úspešne nasadené u mnohých uznávaných klientov, ktorí profitujú aj vďaka pravidelným aktualizáciám centralizovaného vývoja za výhodné ceny. Atraktívny Cost-Sharing-Model rozdeľuje náklady na ďalší vývoj a zabezpečuje tak včasnú realizáciu požiadaviek.

Jednotný technický odvetvový štandard zabezpečuje maximálnu inovovateľnosť
Vysoko flexibilná integračná architektúra

Softvér sa dá jednoducho implementovať do existujúcich aplikácií. Integrácia je realizovaná výlučne cez príslušnú servisnú vrstvu. Vďaka uzavretiu vrstiev môžeme dosiahnuť nezávislosť od transverzálnych komponentov. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované rozhrania umožňujú rýchle nasadenie do produkcie. Existujúce komponenty sa dajú vďaka architektúre komponentov a flexibilným integračným mechanizmom ľahko doplniť do existujúceho IT prostredia.

Jednotný technický odvetvový štandard zabezpečuje maximálnu inovovateľnosť
Pripravené pre Cloud/SaaS

Pripravujeme cestu pre digitálnu poisťovaciu spoločnosť: Softvérové riešenie je dostupné kompletne alebo ako balík služieb prostredníctvom privátneho cloudu. Pri tomto riešení msg life poskytuje aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu softvéru, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku.

Jednotný technický odvetvový štandard zabezpečuje maximálnu inovovateľnosť
Štandardný softvér – a predsa individuálny ako váš obchodný model

Platforma ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti. Jednotný technický štandard sa stará o maximálnu inovovateľnosť obsiahnutých komponentov. Zároveň garantuje nízke náklady na údržbu. Zavedenie, presun existujúcich zmlúv, prevádzka a údržba zohľadňujú špecifické požiadavky (CCC architektúra) a pracujú na základe overených realizačných modelov.

Softvér disponuje modernou viacvrstvovou architektúrou Core, Country, Customer
CCC architektúra

Softvér disponuje viacvrstvovou architektúrou: Požiadavky zákazníka môžu byť flexibilne implementované v aplikačnej vrstve zákazníka (Customer-Layer). Vďaka jedinečnej CCC architektúre (Core, Country, Customer) zostáva kvalita štandardu v základnej vrstve (Core-Layer) nedotknutá. Zákonné a špecifické požiadavky danej krajiny sú v Country-Layer zavádzané v rámci pravidelných aktualizácií.

Flexibilné prevádzkové modely Time-to-Market
Flexibilný produktový model

Vysoký stupeň predprípravy riešení, predintegrácia jednotlivých komponentov, široká paleta obsahových vzorov, prispôsobiteľné preddefinované integračné mechanizmy a flexibilné prevádzkové modely zabezpečujú krátku dobu uvedenia na trh. Tým zaisťujú konkurencieschopnosť zákazníkov.

Vždy aktuálne vďaka pravidelným aktualizáciám centralizovaného vývoja
Vždy aktuálne

Komponenty msg.Insurance Suite sú úspešne nasadené u mnohých uznávaných klientov, ktorí profitujú aj vďaka pravidelným aktualizáciám centralizovaného vývoja za výhodné ceny. Atraktívny Cost-Sharing-Model rozdeľuje náklady na ďalší vývoj a zabezpečuje tak včasnú realizáciu požiadaviek.

Flexibilita pri integrácii systému
Vysoko flexibilná integračná architektúra

Softvér sa dá jednoducho implementovať do existujúcich aplikácií. Integrácia je realizovaná výlučne cez príslušnú servisnú vrstvu. Vďaka uzavretiu vrstiev môžeme dosiahnuť nezávislosť od transverzálnych komponentov. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované rozhrania umožňujú rýchle nasadenie do produkcie. Existujúce komponenty sa dajú vďaka architektúre komponentov a flexibilným integračným mechanizmom ľahko doplniť do existujúceho IT prostredia.

Softvérové riešenie dostupné na privátnom cloude
Pripravené pre Cloud/SaaS

Pripravujeme cestu pre digitálnu poisťovaciu spoločnosť: Softvérové riešenie je dostupné kompletne alebo ako balík služieb prostredníctvom privátneho cloudu. Pri tomto riešení msg life poskytuje aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu softvéru, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku.

Ďalšie produkty