23
Webový portál pre časové kontá a firemné dôchodkové plány msg.Pension

msg.Pension

Portál pre časové kontá a firemné dôchodkové plány

Webový portál slúžiaci na podporu a správu podnikových časových a príspevkových kapitálových účtov na dôchodkové zabezpečenie. msg.Pension zabezpečuje vysoko automatizované a nákladovo efektívne riešenie, ktoré odľahčuje rovnako zamestnávateľov, ako aj poskytovateľov produktov.Softvér podporuje digitálnu výmenu údajov medzi zamestnávateľom a poskytovateľom služieb, pričom zohľadňuje súčasné bezpečnostné štandardy.

Ponúka rozsiahle reporty a webové služby pre zamestnávateľov a zamestnancov. Kapitálové investície sú flexibilne štruktúrovateľné. Tak môžu byť napríklad investície parametrizovateľným spôsobom štruktúrované a kombinované s garantovanými poistnými produktmi. Správu dôchodkových systémov ponúkame ako kompletnú službu vrátane administratívneho spracovania, alebo ako cloudovú verziu vo vlastnom výpočtovom centre.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Funkcie

Servisný portál ponúka kompletné znázornenie administratívnych procesov. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Komplexný servis

msg life ponúka kompletný servis: správu účtov a zmlúv, správu produktívnej operácie a administratívnu prácu. Spracovanie dát sa vykonáva vo výpočtovom centre msg life.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Poskytujeme aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

msg life ponúka kompletný servis 24/7
Komplexný servis

msg life ponúka kompletný servis: správu účtov a zmlúv, správu produktívnej operácie a administratívnu prácu. Spracovanie dát sa vykonáva vo výpočtovom centre msg life.

Obchodné procesy poistenia s vysokým stupňom automatizácie
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Softvérové riešenie dostupné na privátnom cloude
Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Poskytujeme aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku.

Ďalšie produkty