24
msg.Office - správa dokumentov

msg.Office

Digitálne riadenie podnikových procesov a správa dokumentov

Náš efektívny štandardný produkt ponúka plne digitalizovaný manažment podnikových procesov a správy dokumentov. Jeho výhoda spočíva v efektívnej, prakticky bezpapierovej administratívnej práci.

Riešenie môže byť použité ako inteligentný Front-office spolu so širokou škálou systémov archivácie a správy dokumentov. msg.Office je možné bez problémov použiť aj v kombinácii s príslušným softvérom na riadenie podniku. Minimalizujte manuálnu administratívu pomocou nášho systému a uvoľnite dodatočné kapacity pre ďalšie úlohy.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Funkcie

Softvérové riešenie msg.Office je dostupné kompletne alebo ako balík služieb prostredníctvom privátneho cloudu.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie zabezpečuje maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

Vysoký stupeň automatizácie všetkých podnikových procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Vysoko flexibilná integračná architektúra

Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zaručujú rýchle nasadenie do produkcie.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie zabezpečuje maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Obchodné procesy poistenia s vysokým stupňom automatizácie
Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

Vysoký stupeň automatizácie všetkých podnikových procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

Flexibilita pri integrácii systému
Vysoko flexibilná integračná architektúra

Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zaručujú rýchle nasadenie do produkcie.

Softvérové riešenie dostupné na privátnom cloude
Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.

Ďalšie produkty