24
IT platforma pre spoluprácu so zákazníkmi msg.Online Insure

msg.Online Insure

Úspešné riadenie životného cyklu zákazníkov poisťovacích spoločností

Platforma pre spoluprácu so zákazníkmi msg.Online Insure digitálne mapuje správu a predajné procesy počas celého životného cyklu zákazníka. Početné samoobslužné možnosti a rozsiahla backendová integrácia zaisťujú bezproblémovú komunikáciu medzi koncovými bodmi ako aj optimalizovanú cestu zákazníkov na všetkých koncových zariadeniach.

msg.Online Insure umožňuje zákazníkom a obchodným partnerom samostatne spravovať takmer všetky aspekty poistných zmlúv. Inteligentný redizajn backoffice procesov vytvára podmienky pre štandardizáciu a automatizáciu obchodných transakcií. Obchodné procesy sa presúvajú na koncových zákazníkov alebo obchodných partnerov, čo radikálne znižuje administratívne náklady.

Omnichannel platforma spája všetky predajné a servisné kanály, a tým podporuje systematické generovanie potenciálnych zákazníkov. Hybridný zákazník, ktorý je doma v oboch svetoch, plynulo prepína medzi digitálnymi, tradičnými predajnými a servisnými kanálmi. Rozdelením produktov na vzájomne nezávislé a flexibilné moduly je možné vytvoriť vysoko personalizované ponuky, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám zákazníka.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Funkcie

S msg.Online Insure posúva spoločnosť msg life poisťovne a ich obchodné modely na novú úroveň v digitálnej transformácii. Prostredníctvom svojich technických znalostí zaisťuje úspech projektov a budúcu konkurencieschopnosť.

msg life ponúka kompletný servis 24/7
Príťažlivá cesta zákazníka

Nepretržitá dostupnosť 24/7, bez ohľadu na miesto či použité zariadenia, poskytuje pohodlnú a bezpečnú samoobsluhu na všetkých kanáloch. Prináša kompletné informácie o podrobnostiach a stave zmlúv.

msg life ponúka kompletný servis 24/7
Flexibilní integrace do komplexní platformy

Back-endové služby v balíku Insurance Suite lze integrovat v jednom intuitivním grafickém uživatelském rozhraní.

msg life ponúka kompletný servis 24/7
Digitální dotykové body

Řešení poskytuje kompletní, individuálně přizpůsobené digitální uživatelské zkušenosti. Přináší moderní webové stránky s intuitivními grafickými uživatelskými rozhraními. Strategie „mobilní na prvním místě“ a design zaměřený na uživatele představují náš holistický přístup k poskytování vhodného nástroje pro stále se měnící požadavky uživatelů.

msg life ponúka kompletný servis 24/7
Pripravené pre cloud/SaaS

Bezpečná prevádzka aplikácie vo výkonnom výpočtovom centre - nákladovo efektívne a predvídateľné modely prenájmu s odmenou za používanie (SaaS).

msg life ponúka kompletný servis 24/7
Konverzačná AI

Konverzačná AI využíva reakcie v reálnom čase prostredníctvom digitálnych komunikačných kanálov a online služieb (chatboty, hlasové asistentky a podobne).

msg life ponúka kompletný servis 24/7
Standardní software

Náš software lze snadno upgradovat a vaší společnosti poskytne maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost.

msg life ponúka kompletný servis 24/7
Príťažlivá cesta zákazníka

Nepretržitá dostupnosť 24/7, bez ohľadu na miesto či použité zariadenia, poskytuje pohodlnú a bezpečnú samoobsluhu na všetkých kanáloch. Prináša kompletné informácie o podrobnostiach a stave zmlúv.

Flexibilita pri integrácii systému
Flexibilní integrace do komplexní platformy

Back-endové služby v balíku Insurance Suite lze integrovat v jednom intuitivním grafickém uživatelském rozhraní.

Servisne orientovaná architektúra systému vysokej technologickej úrovni
Digitální dotykové body

Řešení poskytuje kompletní, individuálně přizpůsobené digitální uživatelské zkušenosti. Přináší moderní webové stránky s intuitivními grafickými uživatelskými rozhraními. Strategie „mobilní na prvním místě“ a design zaměřený na uživatele představují náš holistický přístup k poskytování vhodného nástroje pro stále se měnící požadavky uživatelů.

Softvérové riešenie dostupné na privátnom cloude
Pripravené pre cloud/SaaS

Bezpečná prevádzka aplikácie vo výkonnom výpočtovom centre - nákladovo efektívne a predvídateľné modely prenájmu s odmenou za používanie (SaaS).

Konverzačná AI v platforme msg.Online Insure
Konverzačná AI

Konverzačná AI využíva reakcie v reálnom čase prostredníctvom digitálnych komunikačných kanálov a online služieb (chatboty, hlasové asistentky a podobne).

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Standardní software

Náš software lze snadno upgradovat a vaší společnosti poskytne maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost.

Ďalšie produkty