24
Systém správy pre doplnkové dôchodkové zabezpečenie msg.ZVK Factory

msg.ZVK Factory

Flexibilný systém správy pre doplnkové dôchodkové zabezpečenie

Rozšíriteľný štandardný softvér msg.ZVK Factory je vysoko výkonný systém pre správu zmlúv prispôsobený špecifickým požiadavkám doplnkového dôchodkového zabezpečenia. msg.ZVK Factory umožňuje efektívne riadenie všetkých obchodných procesov vo fáze nároku a plnenia prostredníctvom vysokého stupňa automatizácie a úplného mapovania pracovných postupov v doplnkovom dôchodkovom zabezpečení.

Štandardné procesy v doplnkovom dôchodkovom zabezpečení, ako sú výročné správy, oznámenia o čakateľstve, o nároku na dôchodok a dôchodkové vyrovnanie alebo oznamovacia povinnosť o vyplácaní, sú plne kryté prostredníctvom msg.ZVK Factory. Moderná servisne orientovaná systémová architektúra založená na technológii JEE podporuje rôzne obchodné modely, od Back-office spracovania až po portálové B2C prístupy.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Funkcie

msg.ZVK Factory pokrýva všetky obchodné procesy doplnkového dôchodkového zabezpečenia počas celého životného cyklu poistenca. Architektúra servisne orientovaného systému prináša voľnosť pri navrhovaní systémovej integrácie.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Automatizácia procesov

Vysoký stupeň automatizácie, najmä v oblasti výročných správ a prenosu, predstavuje jasnú výhodu v každodennej práci. Pracovný postup od prijatia dokumentu až po dokončenie obchodného procesu je kompletne pokrytý prostredníctvom msg.ZVK Factory.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

Rozsah poskytovaných profesionálnych služieb, moderná, servisne orientovaná architektúra a dobrá schopnosť integrácie do existujúcich IT riešení zabezpečujú kompletne digitalizované procesy (End-2-End) a tým vysokú efektivitu procesov.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Technológia JEE

Najmodernejšia architektúra servisne orientovaného systému ponúka veľkú voľnosť pri navrhovaní systémovej integrácie a automatizácie procesov. Zaručuje vysoký výkon aj pre veľmi veľké poistné kmene. Toto riešenie podporuje širokú škálu zariadení a platforiem pripojených na internet, čím umožňuje prevádzku viacerých obchodných modelov (B2B, B2C).

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Obchodné procesy poistenia s vysokým stupňom automatizácie
Automatizácia procesov

Vysoký stupeň automatizácie, najmä v oblasti výročných správ a prenosu, predstavuje jasnú výhodu v každodennej práci. Pracovný postup od prijatia dokumentu až po dokončenie obchodného procesu je kompletne pokrytý prostredníctvom msg.ZVK Factory.

Obchodné procesy poistenia s vysokým stupňom automatizácie
Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

Rozsah poskytovaných profesionálnych služieb, moderná, servisne orientovaná architektúra a dobrá schopnosť integrácie do existujúcich IT riešení zabezpečujú kompletne digitalizované procesy (End-2-End) a tým vysokú efektivitu procesov.

Servisne orientovaná architektúra systému vysokej technologickej úrovni
Technológia JEE

Najmodernejšia architektúra servisne orientovaného systému ponúka veľkú voľnosť pri navrhovaní systémovej integrácie a automatizácie procesov. Zaručuje vysoký výkon aj pre veľmi veľké poistné kmene. Toto riešenie podporuje širokú škálu zariadení a platforiem pripojených na internet, čím umožňuje prevádzku viacerých obchodných modelov (B2B, B2C).

Ďalšie produkty