24
Softvér na prenos dát msg.Migration System

msg.Migration System

Migrácia dát z ľubovoľného zdrojového systému do ľubovoľného cieľového systému

Náš osvedčený migračný softvér umožňuje bezpečný prenos dát z akéhokoľvek zdrojového systému do cieľových systémov podľa výberu.

Riešenie samostatne riadi transformáciu dát medzi riadiacimi systémami a tiež podporuje prenos údajov z periférnych a susedných systémov. Používatelia definujú transformačné pravidlá prostredníctvom grafického rozhrania. Náš migračný softvér bol certifikovaný spoločnosťou KPMG podľa auditného štandardu IDW PS 880.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Funkcie

Využite naše odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti v oblasti migračných projektov výberom msg.Migration System.

Flexibilita pri integrácii systému
Flexibilný dizajn produktu

Systém msg.Migration umožňuje migráciu akéhokoľvek systému. Nové dátové modely alebo zmeny dátových modelov v zdrojových a cieľových systémoch možno importovať automaticky.

Flexibilita pri integrácii systému
Migračný modul

Migračný modul obsahuje programy pre prenos, transformáciu a kontrolu dát. Je skompilovaný z Ansi-C zdrojov generovanými z workbenchu a môže byť flexibilne nasadený na rôznych platformách.

Flexibilita pri integrácii systému
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie transformačného procesu prináša jasnú výhodu. Možnosť úplného zachytenia transformačných pravidiel v grafickom používateľskom rozhraní umožňuje rýchlejší priebeh procesu migrácie.

Flexibilita pri integrácii systému
Kontroling/spoľahlivosť revízií

Riešenie zaisťuje, že proces migrácie je plne auditovateľný. Transparentnosť zabezpečuje prehľad overovacích záznamov pre jednotlivé systémy, ako aj pre celé portfólio.

Flexibilita pri integrácii systému
Migračný systém Workbench

Pracovná jednotka založená na Jave obsahuje používateľské rozhranie s komponentmi na zadanie vstupov a generovanie kódu. Obsahuje importované dátové modely, zaznamenáva transformačné pravidlá pre migráciu a generuje migračný zdroj prostredníctvom šablón. Jednotlivé dátové modely a transformačné pravidlá sú uložené v relačnej databáze prostredníctvom ODBC.

Flexibilita pri integrácii systému
Flexibilný dizajn produktu

Systém msg.Migration umožňuje migráciu akéhokoľvek systému. Nové dátové modely alebo zmeny dátových modelov v zdrojových a cieľových systémoch možno importovať automaticky.

Samostatný komponent riadenia sprostredkovateľov
Migračný modul

Migračný modul obsahuje programy pre prenos, transformáciu a kontrolu dát. Je skompilovaný z Ansi-C zdrojov generovanými z workbenchu a môže byť flexibilne nasadený na rôznych platformách.

Obchodné procesy poistenia s vysokým stupňom automatizácie
Automatizácia procesu

Vysoký stupeň automatizácie transformačného procesu prináša jasnú výhodu. Možnosť úplného zachytenia transformačných pravidiel v grafickom používateľskom rozhraní umožňuje rýchlejší priebeh procesu migrácie.

Auditovateľnosť migrácie
Kontroling/spoľahlivosť revízií

Riešenie zaisťuje, že proces migrácie je plne auditovateľný. Transparentnosť zabezpečuje prehľad overovacích záznamov pre jednotlivé systémy, ako aj pre celé portfólio.

Servisne orientovaná architektúra systému vysokej technologickej úrovni
Migračný systém Workbench

Pracovná jednotka založená na Jave obsahuje používateľské rozhranie s komponentmi na zadanie vstupov a generovanie kódu. Obsahuje importované dátové modely, zaznamenáva transformačné pravidlá pre migráciu a generuje migračný zdroj prostredníctvom šablón. Jednotlivé dátové modely a transformačné pravidlá sú uložené v relačnej databáze prostredníctvom ODBC.

Ďalšie produkty