23
Archivácia zmluvných dát msg.Migration Archive

msg.Migration Archive

Archivácia historických zmluvných a periférnych dát

Naše riešenie msg.Migration Archive nákladovo efektívne archivuje historické zmluvné a periférne dáta po migrácii. Výstupy je možné spracovať rýchlo a štruktúrovane podľa právnych požiadaviek.

Softvér znižuje množstvo zdrojových údajov pre všetky poistné kmene a dátové objemy. Redundantné dáta sa eliminujú už počas načítania. To šetrí miesto na pevnom disku a značne zvyšuje rýchlosť čítania. Okrem toho môžu byť zmluvné dáta prepojené s inými relevantnými dátami. Prostredníctvom tejto funkcie eliminujete náklady na priame priraďovanie dát.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov
si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Funkcie

Náš výkonný systém je vhodný pre historické dáta zo všetkých poistných segmentov. Popri životnom poistení sa veľmi úspešne využíva aj v oblasti neživotného a súkromného zdravotného poistenia.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Kompletne integrovateľné

Náš systém môže fungovať ako samostatné riešenie, ale môže byť taktiež integrovaný ako súčasť systému správy poistného kmeňa.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Flexibilný dizajn produktu

Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zaručujú rýchle nasadenie do produkcie.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.

Jednotný technický odvetvový štandard pre maximálne inovácie
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Servisne orientovaná architektúra systému vysokej technologickej úrovni
Kompletne integrovateľné

Náš systém môže fungovať ako samostatné riešenie, ale môže byť taktiež integrovaný ako súčasť systému správy poistného kmeňa.

Flexibilita pri integrácii systému
Flexibilný dizajn produktu

Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zaručujú rýchle nasadenie do produkcie.

Softvérové riešenie dostupné na privátnom cloude
Pripravené pre cloud/SaaS

Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.

Ďalšie produkty