20
msg life SlovakiaPopisy pozíciíPopis práce Testera softvérových aplikácií v IT

Popis práce Testera softvérových aplikácií v IT

Hľadáš nové výzvy? Túžiš po stabilnom pracovnom mieste, ktoré ti ponúka zaujímavé možnosti ďalšieho vzdelávania, dobrú perspektívu a motivujúce finančné ohodnotenie? Ak sú tvojou doménou technológie a máš chuť podieľať sa na vylepšovaní produktov, ktoré posúvajú oblasť služieb na novú úroveň, staň sa súčasťou nášho tímu! Náš softvér pomáha poisťovacím expertom vo viac ako 30 krajinách sveta zvládnuť výzvy digitalizácie a modernizovať ich aplikácie a technologické platformy.

Hľadáme zodpovedných a kreatívnych Testerov SW aplikácií, ktorí chcú s nami spoločne rásť. IT tester softvérových aplikácií je tímovým hráčom, ktorého poslaním je neustále vylepšovanie produktu pre zákazníka. Spolupracuje s ostatnými členmi testovacieho tímu, programátormi, analytikmi aj projektovým manažérom. Zároveň táto pozícia predstavuje skvelý štart do sveta IT.

Popis pozície IT testera SW aplikácií

Čo bude tvojou úlohou?

IT tester softvérových aplikácií sa stará o kontinuálne zdokonaľovanie našich produktov a zabezpečuje tým čo najväčšiu používateľskú spokojnosť s aplikáciami našich klientov. Svojou prácou sa budeš významnou mierou podieľať na odhaľovaní rizík, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a stabilitu nášho softvéru. Môžeš sa tešiť na úzku spoluprácu s medzinárodným tímom vývojárov, konzultantov a projektových manažérov. 

Tvojou primárnou úlohou bude:

 • koordinovať proces testovania, 
 • navrhnúť rozsah a stratégiu testovania, 
 • pripraviť a zdokumentovať manuálne i automatizované testovacie prípady s využitím najnovších technológií, 
 • odborne posúdiť koncepty či špecifikácie a samostatne testovať aplikácie v systémoch.

V našej práci uplatníš agilné metódy riadenia softvéru, čo znamená, že tvojou veľkou prednosťou bude schopnosť pružne reagovať na aktuálne zmeny, overovať funkčnosť systémov a plán testovacích činností podľa vzniknutej situácie a konkrétnych potrieb. Zároveň budeš vytvárať podporu pre zákazníkov v procese testovania, ale aj samotného zavádzania našich softvérových produktov.

Mal by si dokázať analyzovať výsledky testov, identifikovať všetky nedostatky a potenciálne chyby softvéru a navrhnúť možnosti ich riešenia. Zároveň budeš pripravovať reporty o aktuálnom stave testovania, ale tiež kontrolovať, či testovacie činnosti prebiehajú podľa navrhovanej stratégie a v súlade s testovacími štandardmi.

Čo očakávame?

Podmienkou na prijatie uchádzača je úspešne ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium. Viac ako tvoj diplom nás však zaujíma, či máš:  

 • znalosť bežných testovacích metód a nástrojov, ako je certifikácia ISTQB, 
 • dobré znalosti SQL na analýzu a manipuláciu s testovacími dátami i skúsenosti s nástrojmi ako napr. Jira, Selenium, git či Eclipse.

Predpoklady úspešného kandidáta

Výhodou je, ak si vnútorne motivovaný robiť veci lepšie a záleží ti na tom, aby bol náš produkt kvalitný a spoľahlivý. Tester softvérových aplikácií je totiž doslova strážcom projektu, jeho funkčnosti, výkonnosti a nulovej chybovosti. Predpokladom je tiež, aby bol ochotný neustále sa vzdelávať a držať krok s novými trendmi a technológiami.

Hľadáme kolegu, ktorý bude: 

 • dôsledný, 
 • pozorný, 
 • trpezlivý, 
 • komunikatívny,
 • kreatívny, 
 • schopný dotiahnuť zverené úlohy a výzvy do úspešného konca. 

Rovnako uvítame vynikajúce konštruktívne myslenie, perfektné zručnosti v oblasti analýzy a riešenia problémov, ale tiež schopnosť rýchlo sa zorientovať aj v náročnejších technických témach.

Keďže pracujeme v medzinárodnom tíme, ktorý riadi materská spoločnosť so sídlom v Nemecku, od kandidátov vyžadujeme veľmi dobrú znalosť nemčiny, a to slovom aj písmom (minimálne úroveň B2). Výhodou je tiež znalosť anglického jazyka. Ak potrebuješ svoje jazykové schopnosti obnoviť, vieme ťa podporiť prostredníctvom odborných kurzov.

Proces testovania v msg life Slovakia

 • V rámci úvodného školenia ťa vybavíme potrebnými základnými znalosťami v daných oblastiach: odbornosť (poisťovníctvo), technické znalosti (najmä práca s databázou a základy automatizácie) a testovanie softvéru. Každý z našich testerov absolvuje základné testerské školenie a certifikáciu ISTQB Foundation Level.
 • Testovanie v našej spoločnosti zahŕňa tri základné činnosti: prípravu testovania, vykonávanie testov a reporting. Počas prípravy vychádzame z funkčných špecifikácií, ktoré popisujú novú funkcionalitu softvéru. Z nich budeš odvodzovať testovaciu dokumentáciu, teda testovacie prípady a scenáre. V ďalšej fáze podľa nich vykonáš testy, ktoré sú najskôr manuálne, a neskôr sa automatizujú pomocou interných nástrojov. Počas všetkých fáz sa veľmi intenzívne používa nemecký jazyk, a to v písomnej, ako aj v ústnej forme.
 • V rámci kariérneho postupu alebo špecializácie ti ponúkame nasledujúce možnosti uplatnenia: Špecialista odborného manuálneho testu, ktorý môže dosiahnuť až úroveň konzultantov/analytikov; Špecialista automatického testovania (Test-Technik) zodpovedný za automatické regresné testy na projekte a ich integráciu do nightly build procesu; Čiastkový projektový vedúci testu/Test Manager, zodpovedný za testovanie, plánovanie a riadenie tímu testerov na projekte.
 • Počas nasadenia na projekte ti budú ako nováčikovi k dispozícii skúsení kolegovia, ktorí pomôžu zodpovedať tvoje otázky a vyriešiť náročnejšie úlohy.
 • Okrem úvodného školenia ponúkame priebežné interné a externé školenia pre všetkých, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať, odborne a technicky rásť.

Pracovné prostredie

Snažíme sa o vytvorenie príjemného pracovného prostredia, ktoré splní tvoje očakávania od pozície IT testera. Záleží nám na pohodovej atmosfére, kvalitnom vzdelaní, oddychu a prémiovom ohodnotení našich zamestnancov.

Naše projektové tímy sa skladajú z vývojárov softvéru, testerov softvérových aplikácií, konzultantov, analytikov, matematikov a projektových manažérov, ktorí úzko spolupracujú na rôznych projektoch.

Staráme sa nielen o vytvorenie príjemného pracovného prostredia, ale tiež ponúkame bohatý zamestnanecký program a množstvo benefitov, ktoré podporujú telo i ducha našich zamestnancov.

V msg life Slovakia vytvárame príjemné pracovné prostredie a tiež ponúkame bohatý zamestnanecký program a množstvo benefitov, ktoré podporujú telo i ducha našich zamestnancov.

V msg life Slovakia si tvoju prácu ceníme. Máme motivujúci odmeňovací a prémiový systém, výkonnostné, mimoriadne aj vianočné prémie. Pre dlhoročných zamestnancov máme tiež atraktívny vernostný program.

Budeš úzko spolupracovať s našimi zákazníkmi, ktorými sú najmä nemecké spoločnosti pôsobiace na poistnom trhu, a spoločne budete hľadať najlepšie riešenia pre ich každodennú prácu.

Podporujeme tvoj pracovný, ale aj osobný rast. U nás môžeš absolvovať kurzy nemeckého a anglického jazyka, zaujímavé školenia a prezentácie, alebo mať prístup do našej rozsiahlej online databázy.

Aktuálne otvorené ponuky

Naše tímy v Bratislave, Košiciach a v Žiline hľadajú posily. Pozri si ponuky práce vo svojom meste a vyber si z otvorených pracovných
pozícií. Radi sa s tebou stretneme osobne.

Odoberaj informácie o nových pracovných ponukách