24
Popis práce Testera softvérových aplikácií v IT
Popis práce Testera softvérových aplikácií v IT

Popis pracovnej pozície IT Tester softvérových aplikácií

Zobraziť viac

Popis práce Testera softvérových aplikácií v IT

Čo bude tvojou úlohou?

IT tester softvérových aplikácií sa stará o kontinuálne zdokonaľovanie našich produktov a zabezpečuje tým čo najväčšiu používateľskú spokojnosť s aplikáciami našich klientov. Svojou prácou sa budeš významnou mierou podieľať na odhaľovaní rizík, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a stabilitu nášho softvéru. Môžeš sa tešiť na úzku spoluprácu s medzinárodným tímom vývojárov, konzultantov a projektových manažérov. 

Tvojou primárnou úlohou bude:

 • koordinovať proces testovania, 
 • navrhnúť rozsah a stratégiu testovania, 
 • pripraviť a zdokumentovať manuálne i automatizované testovacie prípady s využitím najnovších technológií, 
 • odborne posúdiť koncepty či špecifikácie a samostatne testovať aplikácie v systémoch.

V našej práci uplatníš agilné metódy riadenia softvéru, čo znamená, že tvojou veľkou prednosťou bude schopnosť pružne reagovať na aktuálne zmeny, overovať funkčnosť systémov a plán testovacích činností podľa vzniknutej situácie a konkrétnych potrieb. Zároveň budeš vytvárať podporu pre zákazníkov v procese testovania, ale aj samotného zavádzania našich softvérových produktov.

Mal by si dokázať analyzovať výsledky testov, identifikovať všetky nedostatky a potenciálne chyby softvéru a navrhnúť možnosti ich riešenia. Zároveň budeš pripravovať reporty o aktuálnom stave testovania, ale tiež kontrolovať, či testovacie činnosti prebiehajú podľa navrhovanej stratégie a v súlade s testovacími štandardmi.

Čo očakávame?

Podmienkou na prijatie uchádzača je úspešne ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium. Viac ako tvoj diplom nás však zaujíma, či máš:  

 • znalosť bežných testovacích metód a nástrojov, ako je certifikácia ISTQB, 
 • dobré znalosti SQL na analýzu a manipuláciu s testovacími dátami i skúsenosti s nástrojmi ako napr. Jira, Selenium, git či Eclipse.

Predpoklady úspešného kandidáta

Výhodou je, ak si vnútorne motivovaný robiť veci lepšie a záleží ti na tom, aby bol náš produkt kvalitný a spoľahlivý. Tester softvérových aplikácií je totiž doslova strážcom projektu, jeho funkčnosti, výkonnosti a nulovej chybovosti. Predpokladom je tiež, aby bol ochotný neustále sa vzdelávať a držať krok s novými trendmi a technológiami.

Hľadáme kolegu, ktorý bude: 

 • dôsledný, 
 • pozorný, 
 • trpezlivý, 
 • komunikatívny,
 • kreatívny, 
 • schopný dotiahnuť zverené úlohy a výzvy do úspešného konca. 

Rovnako uvítame vynikajúce konštruktívne myslenie, perfektné zručnosti v oblasti analýzy a riešenia problémov, ale tiež schopnosť rýchlo sa zorientovať aj v náročnejších technických témach.

Keďže pracujeme v medzinárodnom tíme, ktorý riadi materská spoločnosť so sídlom v Nemecku, od kandidátov vyžadujeme veľmi dobrú znalosť nemčiny, a to slovom aj písmom (minimálne úroveň B2). Výhodou je tiež znalosť anglického jazyka. Ak potrebuješ svoje jazykové schopnosti obnoviť, vieme ťa podporiť prostredníctvom odborných kurzov.

Proces testovania v msg life Slovakia

 • V rámci úvodného školenia ťa vybavíme potrebnými základnými znalosťami v daných oblastiach: odbornosť (poisťovníctvo), technické znalosti (najmä práca s databázou a základy automatizácie) a testovanie softvéru. Každý z našich testerov absolvuje základné testerské školenie a certifikáciu ISTQB Foundation Level.
 • Testovanie v našej spoločnosti zahŕňa tri základné činnosti: prípravu testovania, vykonávanie testov a reporting. Počas prípravy vychádzame z funkčných špecifikácií, ktoré popisujú novú funkcionalitu softvéru. Z nich budeš odvodzovať testovaciu dokumentáciu, teda testovacie prípady a scenáre. V ďalšej fáze podľa nich vykonáš testy, ktoré sú najskôr manuálne, a neskôr sa automatizujú pomocou interných nástrojov. Počas všetkých fáz sa veľmi intenzívne používa nemecký jazyk, a to v písomnej, ako aj v ústnej forme.
 • V rámci kariérneho postupu alebo špecializácie ti ponúkame nasledujúce možnosti uplatnenia: Špecialista odborného manuálneho testu, ktorý môže dosiahnuť až úroveň konzultantov/analytikov; Špecialista automatického testovania (Test-Technik) zodpovedný za automatické regresné testy na projekte a ich integráciu do nightly build procesu; Čiastkový projektový vedúci testu/Test Manager, zodpovedný za testovanie, plánovanie a riadenie tímu testerov na projekte.
 • Počas nasadenia na projekte ti budú ako nováčikovi k dispozícii skúsení kolegovia, ktorí pomôžu zodpovedať tvoje otázky a vyriešiť náročnejšie úlohy.
 • Okrem úvodného školenia ponúkame priebežné interné a externé školenia pre všetkých, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať, odborne a technicky rásť.

Čo bude tvojou úlohou?

IT tester softvérových aplikácií sa stará o kontinuálne zdokonaľovanie našich produktov a zabezpečuje tým čo najväčšiu používateľskú spokojnosť s aplikáciami našich klientov. Svojou prácou sa budeš významnou mierou podieľať na odhaľovaní rizík, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a stabilitu nášho softvéru. Môžeš sa tešiť na úzku spoluprácu s medzinárodným tímom vývojárov, konzultantov a projektových manažérov. 

Tvojou primárnou úlohou bude:

 • koordinovať proces testovania, 
 • navrhnúť rozsah a stratégiu testovania, 
 • pripraviť a zdokumentovať manuálne i automatizované testovacie prípady s využitím najnovších technológií, 
 • odborne posúdiť koncepty či špecifikácie a samostatne testovať aplikácie v systémoch.

V našej práci uplatníš agilné metódy riadenia softvéru, čo znamená, že tvojou veľkou prednosťou bude schopnosť pružne reagovať na aktuálne zmeny, overovať funkčnosť systémov a plán testovacích činností podľa vzniknutej situácie a konkrétnych potrieb. Zároveň budeš vytvárať podporu pre zákazníkov v procese testovania, ale aj samotného zavádzania našich softvérových produktov.

Mal by si dokázať analyzovať výsledky testov, identifikovať všetky nedostatky a potenciálne chyby softvéru a navrhnúť možnosti ich riešenia. Zároveň budeš pripravovať reporty o aktuálnom stave testovania, ale tiež kontrolovať, či testovacie činnosti prebiehajú podľa navrhovanej stratégie a v súlade s testovacími štandardmi.

Čo očakávame?

Podmienkou na prijatie uchádzača je úspešne ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium. Viac ako tvoj diplom nás však zaujíma, či máš:  

 • znalosť bežných testovacích metód a nástrojov, ako je certifikácia ISTQB, 
 • dobré znalosti SQL na analýzu a manipuláciu s testovacími dátami i skúsenosti s nástrojmi ako napr. Jira, Selenium, git či Eclipse.

Predpoklady úspešného kandidáta

Výhodou je, ak si vnútorne motivovaný robiť veci lepšie a záleží ti na tom, aby bol náš produkt kvalitný a spoľahlivý. Tester softvérových aplikácií je totiž doslova strážcom projektu, jeho funkčnosti, výkonnosti a nulovej chybovosti. Predpokladom je tiež, aby bol ochotný neustále sa vzdelávať a držať krok s novými trendmi a technológiami.

Hľadáme kolegu, ktorý bude: 

 • dôsledný, 
 • pozorný, 
 • trpezlivý, 
 • komunikatívny,
 • kreatívny, 
 • schopný dotiahnuť zverené úlohy a výzvy do úspešného konca. 

Rovnako uvítame vynikajúce konštruktívne myslenie, perfektné zručnosti v oblasti analýzy a riešenia problémov, ale tiež schopnosť rýchlo sa zorientovať aj v náročnejších technických témach.

Keďže pracujeme v medzinárodnom tíme, ktorý riadi materská spoločnosť so sídlom v Nemecku, od kandidátov vyžadujeme veľmi dobrú znalosť nemčiny, a to slovom aj písmom (minimálne úroveň B2). Výhodou je tiež znalosť anglického jazyka. Ak potrebuješ svoje jazykové schopnosti obnoviť, vieme ťa podporiť prostredníctvom odborných kurzov.

Proces testovania v msg life Slovakia

 • V rámci úvodného školenia ťa vybavíme potrebnými základnými znalosťami v daných oblastiach: odbornosť (poisťovníctvo), technické znalosti (najmä práca s databázou a základy automatizácie) a testovanie softvéru. Každý z našich testerov absolvuje základné testerské školenie a certifikáciu ISTQB Foundation Level.
 • Testovanie v našej spoločnosti zahŕňa tri základné činnosti: prípravu testovania, vykonávanie testov a reporting. Počas prípravy vychádzame z funkčných špecifikácií, ktoré popisujú novú funkcionalitu softvéru. Z nich budeš odvodzovať testovaciu dokumentáciu, teda testovacie prípady a scenáre. V ďalšej fáze podľa nich vykonáš testy, ktoré sú najskôr manuálne, a neskôr sa automatizujú pomocou interných nástrojov. Počas všetkých fáz sa veľmi intenzívne používa nemecký jazyk, a to v písomnej, ako aj v ústnej forme.
 • V rámci kariérneho postupu alebo špecializácie ti ponúkame nasledujúce možnosti uplatnenia: Špecialista odborného manuálneho testu, ktorý môže dosiahnuť až úroveň konzultantov/analytikov; Špecialista automatického testovania (Test-Technik) zodpovedný za automatické regresné testy na projekte a ich integráciu do nightly build procesu; Čiastkový projektový vedúci testu/Test Manager, zodpovedný za testovanie, plánovanie a riadenie tímu testerov na projekte.
 • Počas nasadenia na projekte ti budú ako nováčikovi k dispozícii skúsení kolegovia, ktorí pomôžu zodpovedať tvoje otázky a vyriešiť náročnejšie úlohy.
 • Okrem úvodného školenia ponúkame priebežné interné a externé školenia pre všetkých, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať, odborne a technicky rásť.
Popis práce Testera softvérových aplikácií v IT

Aktuálne otvorené pracovné ponuky