24
Popis práce Issue managera
Popis práce Issue Manager

Popis pracovnej pozície IT Issue manager

Zobraziť viac

Popis práce Issue Manager

Čo bude tvojou úlohou?

Pri práci na tejto pozícii sa stretneš s agilnými princípmi vývoja softvéru, čo znamená, že dodávky softvérových verzií v našej IT spoločnosti prebiehajú v pravidelných krátkych intervaloch. Denne budeš spolupracovať s vývojármi, čiastkovými vedúcimi projektu a test manažérmi, aby si zabezpečil dodržanie dohodnutých termínov dodávok softvéru.

Ako Issue Manager preberieš zodpovednosť za dodávky nových softvérových verzií (delivery) a defect managementu. Rovnako sa postaráš o to, aby všetky procesy prebiehali v súlade so stanovenými organizačnými požiadavkami.

Tvojou primárnou úlohou bude:

 • organizácia a koordinácia vývojového procesu a defect managementu,
 • plánovanie, riadenie a monitorovanie analýzy, koncepcie, implementácie, opravy chýb, testovania a delivery softvéru,
 • prvý kontakt a podpora reportovania chýb pre projektový tím a pre našich zákazníkov,
 • manažment nahlásených chýb a požiadaviek na novú funkcionalitu vyvíjaného produktu prostredníctvom nástroja Jira,
 • organizovanie pravidelných mítingov a úzka spolupráca s vývojármi, čiastkovými projektovými vedúcimi a test manažérmi,
 • manažment zvereného projektu v Confluence a v Teams (editácia, priraďovanie nových kolegov…),
 • podieľanie sa na plánovaní, riadení a monitorovaní priebehu analýzy, koncepcie, implementácie, opravy chýb, testovania a delivery softvéru.

Počiatočné nastavenie a rollout projektov v softvéri Jira zahŕňa:

 • v prípade nového projektu stanovenie jeho parametrov (softvérové verzie, komponenty, schvaľovacie termíny, roly) pre task a ticket management,
 • nastavenie parametrov hodnotení (vytváranie dashboardov pre projekt a jeho jednotlivé stupne podľa úrovní riadenia, príprava reportov pre projektových vedúcich či celé projektové tímy),
 • priebežné informovanie projektového vedúceho.

 

Issue manažér kontroluje a sleduje stav riešenia interných a externých chýb, change requestov a tém (epic). Je zodpovedný za obsah dodávok softvérových verzií pre zákazníkov a dodržiavanie termínov dohodnutých v rámci Release managmentu. Má veľký podiel zodpovednosti na tom, aká kvalitná bude dodávka softvérových verzií. Organizuje a zastrešuje pravidelné stretnutia s čiastkovými vedúcimi projektu i s testovacími manažérmi. V prípade potreby optimalizuje v spolupráci s kolegami procesy dodávok softvérových verzií.

Okrem toho Issue Manager poskytuje vyhodnotenie zozbieraných dát, prezentuje aktuálny vývoj jednotlivých úloh a problémov. Niektorí zamestnávatelia používajú pre podobné pozície označenie Request Manager alebo Service Delivery Manager.

Čo očakávame

Podmienkou na prijatie uchádzača je úspešne ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium. Viac ako tvoj diplom nás však zaujíma, či:

 • si komunikatívny,
 • máš výborné organizačné schopnosti,
 • vieš promptne reagovať na vzniknuté problémy a delegovať úlohy,
 • si skúsený používateľ Office 365 (hlavne Excel a Teams),
 • máš skúsenosti s nástrojom Jira a Confluence.

Predpoklady úspešného kandidáta

Ideálny kandidát na pozíciu Issue Manager by mal mať veľmi dobré komunikačné a organizačné zručnosti. Musí vedieť presvedčivo komunikovať v nemeckom jazyku a vedieť rýchlo reagovať na vzniknuté problémy. Na tieto osobnostné predpoklady prihliadame pri pracovnej pozícii Issue Managera viac ako na vysokoškolský titul. Či už máš ukončenú strednú alebo vysokú školu v odbore IT, ekonómia, pedagogika alebo spoločenské vedy, toto je naša základná požiadavka.

Hľadáme kolegu, ktorý:

 • je komunikatívny,
 • sa nebojí výziev a je rodený tímový hráč,
 • bude dôsledný,
 • vie rýchlo a kompetentne riešiť vzniknuté problémy,
 • vie zachovať pokoj a rozvahu.

Rovnako uvítame schopnosť konštruktívneho myslenia a znalosti SQL.

Keďže pracujeme v medzinárodnom tíme, ktorý riadi materská spoločnosť so sídlom v Nemecku, od kandidátov vyžadujeme výbornú znalosť nemčiny, a to slovom aj písmom (minimálne úroveň B2). Výhodou je tiež znalosť anglického jazyka. Ak potrebuješ svoje jazykové schopnosti obnoviť, vieme ťa podporiť prostredníctvom odborných kurzov, ktoré našim zamestnancom poskytujeme bezplatne.

Vývoj výkonného a precízneho softvéru v msg life Slovakia

 • Medzi naše súčasné výzvy patrí digitálna transformácia, optimalizácia zákazníckych skúseností a vývoj zákaznícky orientovaných aplikácií. Našou víziou je nastaviť softvérový štandard na poisťovacom trhu.
 • Náš softvér sa dá charakterizovať ako platformovo nezávislá modulárna aplikácia. Má vysoký stabilný výkon pri veľkom počte používateľov a vyznačuje sa vysokou flexibilitou z hľadiska koncepcie, ako aj z hľadiska modifikácie pre potreby zákazníkov.
 • Naše skúsenosti z oblasti projektového manažmentu a procesov šitých na mieru pri vývoji nášho softvéru počítame na desaťročia. Staň sa súčasťou nášho tímu, profituj z našich skúseností a know-how.
 • Žijeme inováciami – pomôž nám ďalej rozvíjať našu modernú architektúru s orientáciou na budúcnosť a nastav spolu s nami softvérový štandard na poistnom trhu.
 • Ak ťa zaujímajú nové technológie, ale nie si odborníkom v každej tematickej oblasti, budeme spolu s tebou neustále rozširovať tvoje profesionálne zameranie a záujmy. O prácu u nás sa môžeš uchádzať, aj keď zatiaľ neovládaš všetky uvedené technológie excelentne.
 • Pre tvoj štart v msg life Slovakia máme pripravený komplexný onboarding so zaškolením v trvaní niekoľkých týždňov, ktorý je založený na praktickej práci priamo na reálnych projektoch. Našou najväčšou prednosťou je spolupracujúci tím, v ktorom si kolegovia navzájom poradia a pomôžu.

Čo bude tvojou úlohou?

Pri práci na tejto pozícii sa stretneš s agilnými princípmi vývoja softvéru, čo znamená, že dodávky softvérových verzií v našej IT spoločnosti prebiehajú v pravidelných krátkych intervaloch. Denne budeš spolupracovať s vývojármi, čiastkovými vedúcimi projektu a test manažérmi, aby si zabezpečil dodržanie dohodnutých termínov dodávok softvéru.

Ako Issue Manager preberieš zodpovednosť za dodávky nových softvérových verzií (delivery) a defect managementu. Rovnako sa postaráš o to, aby všetky procesy prebiehali v súlade so stanovenými organizačnými požiadavkami.

Tvojou primárnou úlohou bude:

 • organizácia a koordinácia vývojového procesu a defect managementu,
 • plánovanie, riadenie a monitorovanie analýzy, koncepcie, implementácie, opravy chýb, testovania a delivery softvéru,
 • prvý kontakt a podpora reportovania chýb pre projektový tím a pre našich zákazníkov,
 • manažment nahlásených chýb a požiadaviek na novú funkcionalitu vyvíjaného produktu prostredníctvom nástroja Jira,
 • organizovanie pravidelných mítingov a úzka spolupráca s vývojármi, čiastkovými projektovými vedúcimi a test manažérmi,
 • manažment zvereného projektu v Confluence a v Teams (editácia, priraďovanie nových kolegov…),
 • podieľanie sa na plánovaní, riadení a monitorovaní priebehu analýzy, koncepcie, implementácie, opravy chýb, testovania a delivery softvéru.

Počiatočné nastavenie a rollout projektov v softvéri Jira zahŕňa:

 • v prípade nového projektu stanovenie jeho parametrov (softvérové verzie, komponenty, schvaľovacie termíny, roly) pre task a ticket management,
 • nastavenie parametrov hodnotení (vytváranie dashboardov pre projekt a jeho jednotlivé stupne podľa úrovní riadenia, príprava reportov pre projektových vedúcich či celé projektové tímy),
 • priebežné informovanie projektového vedúceho.

 

Issue manažér kontroluje a sleduje stav riešenia interných a externých chýb, change requestov a tém (epic). Je zodpovedný za obsah dodávok softvérových verzií pre zákazníkov a dodržiavanie termínov dohodnutých v rámci Release managmentu. Má veľký podiel zodpovednosti na tom, aká kvalitná bude dodávka softvérových verzií. Organizuje a zastrešuje pravidelné stretnutia s čiastkovými vedúcimi projektu i s testovacími manažérmi. V prípade potreby optimalizuje v spolupráci s kolegami procesy dodávok softvérových verzií.

Okrem toho Issue Manager poskytuje vyhodnotenie zozbieraných dát, prezentuje aktuálny vývoj jednotlivých úloh a problémov. Niektorí zamestnávatelia používajú pre podobné pozície označenie Request Manager alebo Service Delivery Manager.

Čo očakávame

Podmienkou na prijatie uchádzača je úspešne ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium. Viac ako tvoj diplom nás však zaujíma, či:

 • si komunikatívny,
 • máš výborné organizačné schopnosti,
 • vieš promptne reagovať na vzniknuté problémy a delegovať úlohy,
 • si skúsený používateľ Office 365 (hlavne Excel a Teams),
 • máš skúsenosti s nástrojom Jira a Confluence.

Predpoklady úspešného kandidáta

Ideálny kandidát na pozíciu Issue Manager by mal mať veľmi dobré komunikačné a organizačné zručnosti. Musí vedieť presvedčivo komunikovať v nemeckom jazyku a vedieť rýchlo reagovať na vzniknuté problémy. Na tieto osobnostné predpoklady prihliadame pri pracovnej pozícii Issue Managera viac ako na vysokoškolský titul. Či už máš ukončenú strednú alebo vysokú školu v odbore IT, ekonómia, pedagogika alebo spoločenské vedy, toto je naša základná požiadavka.

Hľadáme kolegu, ktorý:

 • je komunikatívny,
 • sa nebojí výziev a je rodený tímový hráč,
 • bude dôsledný,
 • vie rýchlo a kompetentne riešiť vzniknuté problémy,
 • vie zachovať pokoj a rozvahu.

Rovnako uvítame schopnosť konštruktívneho myslenia a znalosti SQL.

Keďže pracujeme v medzinárodnom tíme, ktorý riadi materská spoločnosť so sídlom v Nemecku, od kandidátov vyžadujeme výbornú znalosť nemčiny, a to slovom aj písmom (minimálne úroveň B2). Výhodou je tiež znalosť anglického jazyka. Ak potrebuješ svoje jazykové schopnosti obnoviť, vieme ťa podporiť prostredníctvom odborných kurzov, ktoré našim zamestnancom poskytujeme bezplatne.

Vývoj výkonného a precízneho softvéru v msg life Slovakia

 • Medzi naše súčasné výzvy patrí digitálna transformácia, optimalizácia zákazníckych skúseností a vývoj zákaznícky orientovaných aplikácií. Našou víziou je nastaviť softvérový štandard na poisťovacom trhu.
 • Náš softvér sa dá charakterizovať ako platformovo nezávislá modulárna aplikácia. Má vysoký stabilný výkon pri veľkom počte používateľov a vyznačuje sa vysokou flexibilitou z hľadiska koncepcie, ako aj z hľadiska modifikácie pre potreby zákazníkov.
 • Naše skúsenosti z oblasti projektového manažmentu a procesov šitých na mieru pri vývoji nášho softvéru počítame na desaťročia. Staň sa súčasťou nášho tímu, profituj z našich skúseností a know-how.
 • Žijeme inováciami – pomôž nám ďalej rozvíjať našu modernú architektúru s orientáciou na budúcnosť a nastav spolu s nami softvérový štandard na poistnom trhu.
 • Ak ťa zaujímajú nové technológie, ale nie si odborníkom v každej tematickej oblasti, budeme spolu s tebou neustále rozširovať tvoje profesionálne zameranie a záujmy. O prácu u nás sa môžeš uchádzať, aj keď zatiaľ neovládaš všetky uvedené technológie excelentne.
 • Pre tvoj štart v msg life Slovakia máme pripravený komplexný onboarding so zaškolením v trvaní niekoľkých týždňov, ktorý je založený na praktickej práci priamo na reálnych projektoch. Našou najväčšou prednosťou je spolupracujúci tím, v ktorom si kolegovia navzájom poradia a pomôžu.
Popis práce Issue Manager

Aktuálne otvorené pracovné ponuky