23

6 najdôležitejších hard skills programátora

Hard skills programátora predstavujú súbor dôležitých vlastností, ktoré by ti rozhodne nemali chýbať, ak chceš mať úspech v IT odbore. Dajú sa jednoducho naučiť a následne zdokonaľovať, vďaka čomu vieš posunúť svoju kariéru o niekoľko úrovní vyššie. Ktoré hard skills by ti rozhodne nemali chýbať?

Čo sú hard skills programátora?

Hard skills, často označované ako tvrdé zručnosti, sú schopnosti, ktoré sa dajú získať vzdelávaním a skúsenosťami. Priučiť sa im môžeš študovaním v škole, využívaním rôznych kurzov alebo účasťou na školeniach.

Tvrdé zručnosti môžu predstavovať technické zručnosti, prípadne schopnosti, ktoré sa dajú ľahko definovať a merať. Spravidla sa delia do niekoľkých základných kategórií:

 • Komunikačné schopnosti – napríklad znalosť cudzích jazykov alebo spracovanie textu.
 • Počítačové technológie – znalosť programovacích jazykov, ovládanie marketingu alebo schopnosť používať rôzne programy.
 • Dátová analýza – do tejto kategórie patrí napríklad znalosť databáz alebo data science.
 • Webová analytika – schopnosť analyzovať web a spracovávať jednotlivé údaje.
Hard skills sú dôležité pre každého, kto chce byť dobrý v tom, čo robí
Ak chceš dobré pracovné výsledky, nesmú ti chýbať hard skills

Dôležitosť tvrdých zručností by mal pochopiť nielen programátor, ale každý, kto chce byť úspešný v tom, čo robí. Hard skills totižto potrebuješ na to, aby si sa dopracoval ku kvalitným a dobrým pracovným výsledkom a aby si získal vytúženú prácu.

Charakteristickou črtou hard skills je, že sa odlišujú v závislosti od povolania. Programátor potrebuje iný súbor zručností, ako napríklad tesár alebo elektrikár.

Odporúčame ti...

Ak chceš zamestnávateľa zaujať svojimi hard skills, spravíš dobre, keď ich podložíš nejakým dokumentom, ktorý potvrdzuje ich úroveň. Vhodný je napríklad certifikát alebo titul.

Ktoré hard skills sú najdôležitejšie pre programátora?

Tvrdých zručností, ktoré by nemali chýbať web dizajnérom, java programátorom senior úrovne či mnohým ďalším povolaniam úzko spätým s IT oblasťou, je veľké množstvo. Spísali sme však pre teba tie najdôležitejšie, na ktoré by si sa mal zamerať ako prvé. Sú to:

Ovládanie programovacích jazykov

Programovacích jazykov je v súčasnosti veľké množstvo. To, ktorý sa začneš učiť, sa odvíja najmä od tvojich pracovných a kariérnych cieľov. Platí, že čím viac jazykov budeš vedieť, tým lepšie sa môžeš uplatniť.

Pamätaj však na to, že jazyky je nutné vedieť do hĺbky a poznať všetky ich úskalia. Len tak ich budeš vedieť používať a dokážeš sa vyhnúť rôznym zbytočným komplikáciám.

K populárnym jazykom, ktoré dnes programátori využívajú, patria:

 • Python – univerzálny programovací jazyk, ktorý sa často využíva v oblasti vedy. Je charakteristický tým, že sa jednoducho učí, je bezplatný a programovanie je vysoko produktívne. Ideálny je preto na programovanie pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých.
 • Java – či už sa chceš stať Java programátorom, alebo si len chceš rozšíriť svoje znalosti, nezabúdaj sa naučiť jeden z najpopulárnejších programovacích jazykov súčasnosti, ktorým je Java. Ide o viacúčelový, objektovo orientovaný jazyk vychádzajúci z jazykov C a C++. Programovacie jazyky Java či Python sú charakteristické jednoduchosťou, a tým, že si s nimi poradí aj Java programátor junior.
 • C++ – tento jazyk sa využíva spravidla v rámci systémového programovania alebo na vývoj videohier. Ide o objektovo orientovaný jazyk s dlhou históriou.
 • PHP – univerzálny jazyk, ktorý využívajú najmä vývojári front-end a back-end webových stránok.

Vedel si, že...

Programovanie v Java je nielen jednoduché, ale aj bezpečné. Pred spustením sa vždy kontroluje syntax jazyka, vďaka čomu sa vylučuje spadnutie programu z dôvodu poškodeného kódu.

Znalosť algoritmov a dátových štruktúr

Pre programátora je nevyhnutná znalosť algoritmov a dátových štruktúr. Dôvodom je skutočnosť, že algoritmy majú vopred určenú štruktúru, ktorá ti pomôže nájsť problém a navrhnúť efektívne riešenie.

Veľmi podobne sú na tom dátové štruktúry, často označované aj ako údajové štruktúry. Tie sa vzťahujú na spôsob, akým sú údaje usporiadané a uložené v pamäti počítača. Platí, že rôzne dátové štruktúry sú navrhnuté na rôzne účely.

Skúsenosti s frameworks

Frameworky, označované aj ako aplikačné rámce, zjednodušujú prácu nejedného programátora. Ide o softvérové štruktúry, ktoré slúžia ako podpora pri programovaní a vývoji rôznych softvérových projektov. Frameworky sú spravidla zložené z dvoch častí, a to:

 • Frozen spots – slúžia na definovanie celkovej architektúry softvérovej štruktúry a vzťahov medzi jednotlivými komponentmi. Pri použití sa tieto časti frameworku nemenia.
 • Hot spots – ide o časti, ktoré spolu s kódom vytvárajú novú funkcionalitu. Tá je vždy iná.

Ovládanie frameworkov ti uľahčí a urýchli celú prácu. V súčasnosti existuje viacero frameworkov, pričom k obľúbeným patria:

 • Django – framework založený na Pythone, ktorý sa využíva najčastejšie na tvorbu webových stránok.
 • js – ide o open-source back-endové prostredie, ktoré umožňuje spúšťať JavaScript kód mimo webového prehliadača. Základ tohto prostredia je rovnaký ako vo webovom prehliadači Chrome.
 • Bootstrap – open-source rámec určený pre vývoj s HTML, CSS alebo JavaScript a zameraný na responzívny vývoj font-endov pre mobilné zariadenia.
 • Angular – bezplatný open-source rámec, ktorý je založený na TypeScripte. Je určený na tvorbu dynamických webov a webových aplikácií.
 • Vue – ďalší open-source framework, ktorý sa využíva na vytváranie používateľských rozhraní a jednostránkových aplikácií.
 • Ruby on Rails – ide o framework, ktorý sa využíva na vývoj moderných webových aplikácií.

Výpočtové a matematické schopnosti

Tvrdenie, že výpočtové a matematické schopnosti sú pre programátorov dôležité, je predmetom sporu už dlhé roky. Vo všeobecnosti ale platí, že čím viac schopností máš, tým lepšie. Matematika a štatistika sú totiž veľmi užitočné, ak pracuješ ako programátor v oblasti vedy alebo umelej inteligencie.

Strojové učenie

Strojové učenie, v angličtine známe ako machine learning, je dôležité pre každého programátora, ktorý plánuje pracovať v oblasti umelej inteligencie (AI – artificial intelligence). Ide totižto o podoblasť AI, ktorá sa zaoberá rôznymi metódami a algoritmami. Tieto metódy umožňujú programu učiť sa a následne správne reagovať na niektoré podnety bez toho, aby bol na ne priamo programovaný.

Strojové učenie je skvelou zručnosťou, no nemusí byť prínosom pre úplne každého programátora. Ak ťa nezaujíma umelá inteligencia a orientuješ sa skôr na vývoj webových stránok alebo UI / UX dizajn, táto schopnosť ti bude zbytočná.

Svoje hard skills musíš pravidelne precvičovať a zlepšovať
Čím viac hard skills máš, tým viac pracovných možností získaš

Cloud computing

Cloud computing sa vzťahuje na používanie cloudových riešení. Táto oblasť je dôležitá najmä pre back-endových vývojárov a cloudových špecialistov. Môže ísť však o zaujímavú zručnosť, ktorá ti dokáže rozšíriť obzory a umožní kariérny rast.

Nezabúdaj ani na mäkké zručnosti

Hard skills sú síce dôležité, no okrem nich by si nemal zabúdať ani na soft skills, čiže mäkké zručnosti. Sú charakteristické tým, že predstavujú schopnosti, ktoré sa nedajú veľmi jednoducho merať. Ide o povahové a osobnostné rysy, ako napríklad odolnosť voči stresu, empatia alebo schopnosť viesť ľudí.

Mnohí zamestnávatelia sa čoraz viac orientujú práve na soft skills, preto na ne rozhodne nezabúdaj a snaž sa im priučiť. Platí, že čím viac schopností budeš mať, tým ľahšie získaš prácu snov a môžeš kariérne rásť.

Okrem hard skills nezabúdaj ani na soft skills
Soft skills sú povahové a osobnostné rysy

Aké soft skills by nemali chýbať programátorovi? Sú to napríklad:

Kreativita

Túto schopnosť budeš potrebovať najmä na to, aby si si mohol predstaviť výsledný projekt, na ktorom pracuješ. Keď totižto vieš, ako má výsledok približne vyzerať, celý proces práce je oveľa jednoduchší a rýchlejší.

Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti ti uľahčia komunikáciu s kolegami, klientmi alebo zamestnávateľom. Znížiš vďaka nim pravdepodobnosť vzniku komunikačného šumu, kvôli ktorému by mohla nastať zbytočná chyba.

Tímová práca

V IT budeš často pracovať na projektoch s kolegami alebo s odborníkmi z iných oblastí. Preto je dôležité vedieť vychádzať s ľuďmi, robiť kompromisy a dokázať pracovať na jednotlivých úlohách spoločne.

Prispôsobivosť

Práca programátora nebýva vždy rutina, ktorá sa dennodenne opakuje. Nové projekty často prinášajú nové neznáme. Novému prostrediu, problémom či programom sa tak budeš musieť vedieť prispôsobiť, aby bol priebeh práce plynulý a bez väčších komplikácií.

Analytické myslenie

Ďalšou mäkkou zručnosťou, ktorá sa bude hodiť vývojárom aj programátorom, je analytické myslenie. Čo to znamená? Ide o špecifický spôsob myslenia, vďaka ktorému vieš efektívne zhromažďovať potrebné informácie a následne ich využívať pri riešení problémov.

Analytické myslenie ti umožňuje lepšie pochopiť súvislosti medzi jednotlivými informáciami. Pomáha ti tiež rozoznať chyby v premýšľaní, analyzovať skutočnosti a efektívne riešiť problémy.

Kým analytické myslenie samé o sebe predstavuje soft skill, existuje niekoľko hard skills, ktoré ti pomôžu zlepšiť sa v ňom. Sú to najmä tieto dve schopnosti:

 • Analyzovanie dát – zahŕňa zručnosti, ako vizualizácia údajov, kódovanie alebo vytváranie štatistík. Pomocou nich môžeš dospieť k prehľadným záverom a výsledkom, ktoré ti pomôžu vidieť jednotlivé súvislosti medzi viacerými oblasťami.
 • Výskum – ešte predtým, ako osoba s analytickým myslením dospeje k nejakým záverom, tak zozbiera všetky informácie a fakty. V praxi to znamená, že si urobí menší výskum alebo prieskum. Výskum môžeš urobiť zozbieraním informácií z internetu, komunikáciou s kolegami alebo rozhovorom s odborníkom.

Schopnosť učiť sa nové veci

Ak sa chceš v práci neustále zlepšovať, musíš prejaviť ochotu učiť sa nové veci – nové programovacie jazyky, programy, frameworks a množstvo ďalšieho. Na začiatku sa ti môže zdať, že proces učenia je pomalý a náročný, no čím viac schopností získaš, tým to bude ľahšie.

Logické uvažovanie

Vďaka tomuto typu uvažovania budeš vedieť nájsť oveľa rýchlejšie cestu k jadru problému a vytvárať čistejšie a jednoduchšie riešenia. Logickosť však môže v niektorých prípadoch, ako napríklad v oblasti UI/UX, prevýšiť estetickosť.

Time management a riešenie problémov

Aby sa deadline projektu stále nepredlžoval a nepresúval, je dôležité vedieť, ako si správne rozložiť a naplánovať jednotlivé úlohy. Ako programátorovi ti preto nesmie chýbať ani schopnosť time managementu a efektívnej práce .

Schopnosť riešenia problémov ti zas umožní previesť požiadavky od klientov alebo kolegov do praktických a realizovateľných riešení.

Hard skills ti otvárajú nové možnosti

Hard skills sú schopnosti, ktoré ti otvoria dvere k novým pracovným možnostiam. Môžeš vďaka nim rásť a získať vysnívanú pracovnú pozíciu. Okrem nich však nezabúdaj ani na soft skills, ktoré sú dôležité ako v pracovnom, tak aj osobnom živote.

Disponuješ nejakými tvrdými zručnosťami a chcel by si ich využiť vo svoj prospech? Pozri sa na voľné pracovné miesta a začni robiť to, čo ťa skutočne baví.

Voľné pracovné ponuky

Vyber si z pracovných ponúk a získaj bonus

Pracovné ponuky
hr manažér mladá žena profilová foto

Potrebuješ viac informácií?

Zisti viac o našej spoločnosti alebo o voľných pracovných miestach. Napíš nám a pridaj sa do nášho tímu.